სოციალური მედიის წესები

საზოგადოების მიერ გაკეთებული კომენტარები არ არის აუცილებელი, რომ გამოხატავდეს Volvo Cars-ის მოსაზრებას, Volvo Cars არ ადასტურებს მათ სიზუსტეს.

პლატფორმის’s წესების და პირობების, სამეწარმეო კოდექსის და ჩვენი საკუთარი ვალდებულებების შესაბამისად, ჩვენ მუდამ ვიტოვებთ უფლებას, წავშალოთ შეურაცხმყოფელი, უხამსი ან სოციალურად უპასუხისმგებლო კომენტარები და ატვირთული ინფორმაცია და დავბლოკოთ წესრიგის მუდმივად დამრღვევი მომხმარებლები.

კონკრეტულად, ჩვენ არ დავუშვებთ შემდეგი სახის პოსტებს:

  • შეურაცხმყოფელი, დამქანცავი, აგრესიული, მუქარის შემცველი ან სხვებზე თავდამსხმელი
  • მადისკრედიტირებელი, შეტევითი, უხამსი, ვულგარული ან ძალადობის გამომსახველი
  • სიძულვილით სავსე ენობრივი, რასობრივი/ეთნიკური, რელიგიური, გენდერული, ეროვნული ნიშნის ან პოლიტიკური მრწამსის გამო
  • თაღლითური, შემაცდენელი, შეცდომაში შემყვანი ან არაკანონიერი
  • ელექტრონული ბულინგი ან დისკუსიის წინასწარგაზრახული ჩაშლა
  • ნებისმიერი ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დარღვევა
  • სპამინგის ხასიათის
  • იმ ფაილების ატვირთვა, რომლებიც შეიცავს ვირუსებს ან პროგრამებს, რომლებმაც შესაძლოა დააზიანოს სხვა ადამიანების ოპერაციები’s computers
  • კომერციული შუამდგომლობა ან შემოწირულობების მოთხოვნა
  • ლინკების დემონსტრირება (ლინკის ჩართვა თქვენს პოსტში, ტრაფიკის თქვენს გვერდზე გადასატანად)