Cikk verziója 2021.117.0

Volvo jármű adatvédelmi közlemény

Hatályos:

Közzétéve:

Ez az adatvédelmi közlemény leírja, hogy a Volvo Cars (az alábbiak szerint), hogyan kezeli a járműben akkor keletkező adatokat, amikor az ügyfelek egy Volvo járművet és a Volvo Cars által nyújtott kapcsolódó csatolt szolgáltatásokat használják.

Ez a dokumentum csak a legújabb Volvo autómodellek funkcióihoz kapcsolódó személyes adatok kezelését írja le, de maguknak a funkcióknak a leírását nem találja meg itt – ehhez kérjük, hogy tekintse meg az adott modell Kezelési útmutatóját. Kérjük tudomásul venni, hogy amennyiben eltérés van jelen közlemény és a Kezelési útmutató között a személyes adatok kezelését illetően, ez a közlemény élvez elsőbbséget. Ezen kívül, mivel az útmutató leír minden funkciót, tartalmaz utalásokat az alábbiaktól eltérő funkciókhoz kapcsolódóan kezelt adatokra is – ez vagy azért fordul elő, mert azok a funkciók helyi adatkezelést alkalmaznak (az adat nem hagyja el az autót) és így nem jelentik a személyes adatok Volvo Cars általi kezelését, vagy mivel a személyes adatok harmadik felek, önálló adatkezelőkként végzett adatkezelésére utalnak (például Google, az Android Automotive infotainment rendszer esetén).

Mivel az adatok kezelése függ azoktól a szolgáltatásoktól, amelyekkel a jármű fel van szerelve és amelyeknek az aktiválása mellett dönt, ez a dokumentum a lehető legszélesebb körű kezelést írja le. Magától értetődik, hogy amennyiben az autója egy régebbi modell vagy ha egy új modell nincs felszerelve egy bizonyos funkcióval, akkor az adott funkcióhoz kapcsolódó adatkezelés nem történik meg.

Ez az adatvédelmi közlemény nem érvényes a következőkre:

 • Speciális járművek (pl. rendőrautók);
 • Olyan személyes adatok kezelése, amelyek nem hagyják el az autót (helyi adatkezelés);
 • Személyes adatok kezelése olyankor, amikor kapcsolatba lép egy kiskereskedőnkkel (például amikor megvásárolja az autóját);
 • Az Ön által a járműben használt szoftverek és harmadik felek által nyújtott alkalmazások/szolgáltatások (mint például a Google Automotive és az autó infotainment rendszerének alkalmazásai);
 • A Volvo Cars által nyújtott mobilalkalmazások, például Volvo On Call/Volvo Cars használata Ön által;
 • Harmadik felek járműadatokon alapuló értéknövelt szolgáltatásainak használata (mint például a használat alapú biztosítás);
 • Az internetszolgáltatás nyújtása az Ön autójában, amit egy a Volvo Cars-tól független mobilhálózat-üzemeltető biztosít.

Az alábbiakban találja:

1. Ki felelős a személyes adatok kezeléséért

Az alábbiakban említett személyes adatok kezeléséért felelős jogi személy a Volvo Car Corporation, bejegyzett székhelyének címe Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Svédország, regisztrációs száma 556074-3089, a továbbiakban "Volvo Cars", "mi", vagy "nekünk". Néhány helyzetben a személyes adatok kezelését közös adatkezelők végzik, amelyeket az adott szakaszokban megnevezünk. Azonban minden helyzetre vonatkozóan megegyeztek a közös adatkezelők, hogy a Volvo Cars nyújtja Önnek az információkat, és hogy Ön gyakorolhatja a jogait (lásd a 3. szakaszban alább).

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és mi történik velük

2.1. Személyes adatok kezelése, miközben Ön vezet

2.1.1. Járműadatok elemzése

Járműadatokat (alább felsoroltak) azért kezelünk, hogy statisztikai információkat szerezzünk a járműveinkről és arról, ahogyan azokat használják. Ezeket az információkat termékkutatás és -fejlesztés céljából gyűjtjük, különösen azért, hogy a járművek minőségét és biztonsági funkcióit javítsuk és figyelemmel kísérjük. A Volvo Cars garanciális vállalásainak kezelését és a kibocsátások figyelemmel kísérésével kapcsolatos jogi követelményeknek való megfelelést is segíti.

A felhasznált adatkategóriák:

 • Alvázszám (VIN);
 • A jármű hardver- és szoftververzióinak azonosítói;
 • Diagnosztikai hibakódok (DTC);

A Volvo Cars a következő információkat is gyűjti a jármű nagyfeszültségű akkumulátoráról (ahol alkalmazható):

 • Nagyfeszültségű akkumulátor azonosító, kapacitás, és egészségi állapot;
 • Járműpiaci információk;
 • Töltőállomás információk (pl. elérhetőségi állapot, áram típusa, oszlop azonosító, stb.);
 • Diagnosztikai adatok töltés közben (pl. időtartam, töltöttségi állapot, áramingadozás, stb.).

A fent említett adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása (6. cikkely (1) a) GDPR).

Az alvázszám (VIN), jármű hardver- és szoftververzióinak azonosítói, és a diagnosztikai hibakódok (DTC) adatait 2 évig őrizzük meg, míg a jármű nagyfeszültségű akkumulátorára vonatkozó információkat az akkumulátor élettartama alatt őrizzük.

Hibrid vagy elektromos járművek esetén a Volvo Cars és Polestar Performance AB (Göteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Svédország székhelyű svéd vállalat, továbbiakban "Polestar") megosztják az járműveikből származó elemzési adatokat. A Volvo Cars és a Polestar között kicserélt, fent felsorolt elemzési adatok pusztán műszaki jellegűek és nem tartalmaznak tényleges ügyféladatokat. A Volvo Cars és a Polestar platformjai által gyűjtött elemzési adatokat a két vállalat kicseréli egymás között a jármű minőségének, az elektromos és hibrid funkciók, valamint a biztonsági funkciók javítása és figyelemmel kísérése céljából.

A GDPR szerint, úgynevezett közös adatkezelőkként, a Volvo Cars és a Polestar együttesen felel az elemzési adatok kezeléséért. A Volvo Cars és a Polestar megállapodott, hogy a Volvo Cars felel az ügyfeleinek történő információnyújtásért, és hogy a GDPR által biztosított jogokat a Volvo ügyfelei a Volvo Cars vállalattal kapcsolatban gyakorolják. Erről az alábbi 3. szakaszban olvashat (Milyen jogai vannak az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban).

2.1.2. Vezeték nélküli szoftverfrissítések

Annak érdekében, hogy támogathassuk a jármű szoftverét és közvetlenül biztosíthassuk a szükséges szoftverfrissítéseket, a következő adatokat kezeljük:

 • Alvázszám (VIN);
 • Jármű szoftververziója;
 • Diagnosztikai hibakódok; és
 • Jármű gyártási dátuma.

A fent említett adatokat akkor kezeljük, ha Ön hozzájárul ehhez (6. cikkely (1) a) GDPR). Amennyiben Ön elutasítja a vezeték nélküli szoftverfrissítéseket, ez megakadályozza abban, hogy használni tudja a frissített szolgáltatásainkat, vagy nem tudja azokat teljes mértékben használni. A frissítés elmulasztása növeli a kiberbiztonsági események kockázatát is, hasonlóan a többi intelligens eszközhöz. Vegye figyelembe, hogy Ön válaszhatja azt is, hogy a frissítéseket a szervizeink egyikében telepítteti.

A járműben végzett szoftverfrissítésekről nyilvántartást vezetünk a jármű teljes élettartama alatt.

2.1.3. Connected Safety

A járműveink fel vannak szerelve a Connected Safety elnevezésű kiegészítő biztonsági funkcióval, ami tájékoztatja Önt az útvonal aktuális forgalmi helyzetről. Ez az információ az Ön járműve és más szintén aktivált Connected Safety funkcióval felszerelt járművek (Volvo autók és teherautók) közötti kommunikáción alapul. Ezt az információt arra használjuk, hogy idejében riasztást küldjünk a járművezetőnek a változó útviszonyokról, megfelelő figyelmeztetések megjelenítésével, lehetővé téve számukra, hogy ehhez igazítsák a vezetési stílusukat. Személyes adatokat, különösképpen a járművezető személyazonosságát tartalmazó információk nem kerülnek megosztásra a járművek között. Azonban, ha az Ön saját járművének a vészvillogói bekapcsolnak vagy az Ön járműve alacsony tapadást tapasztal a gumiabroncsok és az úttest között, akkor erről információ küldhető az Ön járművének a helyzetéhez közelítő járműveknek.

A Connected Safety szolgáltatás riasztást küld Önnek az úton közelgő veszélyekről (pl. csúszós úttest, vészvillogós riasztások), valamint adatokat gyűjt az Ön autójából és hozzájárul a szolgáltatáshoz:

 • Alvázszám (VIN)
 • Információk az internet kapcsolatról (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • Csúszós út riasztás aktiválása
 • Vészvillogó aktiválása
 • Minden riasztás időbélyege
 • Riasztás helye
 • 3D úthálózati térkép.

A fent említett adatokat az Ön számára nyújtott szolgáltatás során kezeljük ( 6. cikkely (1) b) GDPR). A szolgáltatást bármikor be- és kikapcsolhatja.

Ezen kívül, az előbb említett adatokat anonim módon kezeljük és küldjük el a Volvo Trucks részére (a Connected Safety szolgáltatás létrehozása céljából) és forgalmi ügynökségeknek (a közúti forgalom okozta veszélyek elhárítása és csökkentése céljából).

A törlés vagy anonimizálás előtt 1 hétig őrizzük az adatokat.

2.1.4. Real-time Traffic Information

A Real Time Traffic Information szolgáltatás szolgáltató 3. féltől kap forgalmi információkat.

A járműből gyűjtött adatok a következők:

 • Jármű helyzete és sebessége – ezek megosztásra kerülnek a szolgáltató 3. féllel a torlódások kiszámításához és a többi járművezető tájékoztatásához, ha fennáll a torlódás kockázata; ezek az adatpontok anonimak a szolgáltató 3. fél számára.
 • Alvázszám (VIN) – annak ellenőrzésére használja a Volvo Cars, hogy a járműve rendelkezik-e előfizetéssel ehhez szolgáltatáshoz.

Ezt csak helyi kezeléssel (a járműben) végzik az olyan érzékelőkkel felszerelt jármű modellek, amelyek vezetés közben, valós időben felismerik a közúti jelzőtáblákat.

A fent említett adatokat az Ön számára nyújtott szolgáltatás során kezeljük ( 6. cikkely (1) b) GDPR). A szolgáltatást bármikor be- és kikapcsolhatja.

Az adatokat a Volvo Cars addig tárolja, amíg az előfizetés aktív. Az előfizetés inaktivitása után a VIN, sebesség és hely adatok 90 napig kerülnek tárolásra, ha a helyi törvények nem írnak elő hosszabb időt.

2.1.5. Szóbeli üzenetek

A szóbeli üzenetek azoknak az autómodelleknek a funkciója, amelyek nem rendelkeznek Android Automotive rendszerrel – ezek az újabb autók nem rendelkeznek a Volvo Cars által nyújtott szóbeli üzenetek szolgáltatással, hanem inkább a Google Segéd aktiválására van lehetősége. A szóbeli üzenetek egy nagyobb hangvezérlő rendszer része, amivel az infotainment rendszer funkcióit vezérelheti és lehetővé teszi Önnek SMS üzenetek létrehozását és küldését szóbeli utasítások segítségével. A szóbeli üzenetek funkció harmadik félként közreműködő szolgáltatót használ, ezért nem lehetséges a feldolgozás az autóban. Ahhoz, hogy párbeszédet kezdeményezzen hangutasításokkal, először aktiválnia kell ezt a funkciót. A hangvezérlés addig marad aktiválva, amíg szándékosan le nem állítja vagy amíg nem reagál a rendszer három felszólítására.

A következő adatok kezelése történik, amikor a hangvezérlő rendszert használja:

 • Rögzített beszéd adatok vagy utasítások
 • Alvázszám (VIN) - a VIN szolgál annak ellenőrzésére, hogy az autója rendelkezik-e előfizetéssel ehhez szolgáltatáshoz.
 • Telefonszám
 • Szöveges üzenet - A szolgáltató 3. fél által létrehozott szöveges üzenet tárolása a felhőben történik, majd visszakerül és mentésre kerül az Ön autójában. A szöveges üzenet SMS üzenetként küldhető el.

Az adatai kezelése szükséges a hangvezérlő rendszer és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához és így az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez (6. cikkely (1) b) GDPR). Ha Ön nem nyújt adatokat, nem lesz lehetséges a hangvezérlő rendszer használata.

A rögzített beszéd adatok megosztásra kerülnek a szolgáltatást nyújtó 3. féllel, hogy szolgáltatást tudjon nyújtani Önnek. A létrehozott szöveges üzenetet a szolgáltató 3. fél megosztja velünk, majd visszakerül az Ön járművébe. A szolgáltató 3. fél önálló adatkezelője ezeknek az adatoknak.

2.2. Adatkezelés egy esemény esetén

Egy esemény vagy (majdnem) baleset esetén a személyes adatok kezelése egy bizonyos ideig a következő célokból történik:

2.2.1. Aktív biztonsági adatrögzítő berendezés (ASDR)

Az "Aktív biztonsági adatrögzítő berendezés" (ASDR) elsődleges célja, hogy közlekedési balesetekhez vagy ütközésekhez hasonló helyzetekhez kapcsolódó adatokat rögzítsen. Ezeknek az információknak a kezelését a kutatási és fejlesztési részlegünk végzi, hogy segítsék a közlekedési balesetek, sérülések és károsodások körülményeinek jobb megértését.

Amennyiben Ön engedélyezi ezt a szolgáltatást, a Volvo Cars a következő adatokat gyűjti és kezeli jövőbeli fejlesztési célokból és az aktív biztonsághoz kapcsolódó panaszokhoz:

 • Alvázszám (VIN);
 • A kiváltott biztonsági esemény típusa és előfordulásai;
 • Az ütközésekhez hasonló helyzetek előtt és után 4 másodpercen keresztül rögzít képeket az előre néző kamera;
 • A jármű helyzete az esemény időpontjában.

Ez a funkció csak akkor rögzít adatokat, amikor nem szokványos ütközési helyzet áll elő. Nem rögzít adatokat normál vezetési körülmények között.

A fent említett adatokat az Ön hozzájárulásával gyűjtjük ( 6. cikkely (1) b) GDPR), és törlés vagy anonimizálás előtt 10 évig őrizzük meg.

2.2.2. Esemény adat rögzítő (EDR)

A jármű ütközési vagy ütközés közeli helyzetekkel kapcsolatos adatokat rögzít az Esemény adat rögzítőben (EDR) – ami a jármű "fekete dobozaként" is ismert. A biztonsággal kapcsolatos információk olyan adatokat tartalmaznak mint:

 • Hogyan működtek az autóban a különböző rendszerek;
 • Be volt-e kapcsolva/meg volt-e feszítve a járművezető illetve az utasok biztonsági öve;
 • Mennyire nyomta le (ha egyáltalán lenyomta) a járművezető a gáz- és/vagy fékpedált; és,
 • Milyen gyorsan haladt a jármű.

A rögzített időtartam általában maximum 30 másodperc. Csak akkor történik rögzítés, amikor nem szokványos ütközési helyzet áll elő. Normál vezetési körülmények között nem történik adatrögzítés. Továbbá a rögzítés nem tartalmazza, hogy ki vezeti a járművet vagy az ütközés (illetve az ütközés közeli helyzetek) földrajzi helyzetét.

Az adatrögzítés azért is szükséges, hogy a Volvo Cars megfelelhessen a törvényben és az állami hatóságok által meghatározott jogi követelményeknek (6. cikkely (1) c) GDPR). A személyes adatok megadását tehát a törvény írja elő.

2.2.3. Segélyhívás (eCall)

A Segélyhívás (eCall) egy kötelező szolgáltatás, amivel az Európai Gazdasági Térségben értékesített minden modern autómodell fel van szerelve. Az eCall azt jelenti, hogy automatikus segélyhívás történik a járműben lévő egy vagy több érzékelőnek a bekapcsolásával észlelt súlyos baleset esetén; ez azt jelenti, hogy az eCall automatikusan megtörténik az autóban még akkor is, ha minden utas eszméletlen, és az alább említett adatok automatikusan segélyhívó központba továbbítódnak. Ez a funkció manuálisan is beindítható az SOS gomb legalább 2 másodpercig történő megnyomásával; kérjük vegye figyelembe, hogy ez nem ajánlott, hacsak nem tapasztal vészhelyzetet, és hogy a visszaéléseket a vonatkozó törvények szankcionálják.

Vészhíváskor a következő adatok kezelése történik:

 • Alvázszám (VIN);
 • Jármű meghajtása vagy motor műszaki adatok;
 • Járműmodell specifikáció;
 • Esemény időpontja,
 • Esemény helye;
 • Jármű haladási iránya.

Alapértelmezés szerint a Volvo járművekben az "eCall" szolgáltatás szolgáltató harmadik félhez van irányítva (ennek az elnevezése harmadik fél által szolgáltatott eCall vagy TPS eCall); ez a szolgáltató régiónként változik és több információhoz juthat, ha kapcsolatba lép velünk. Bármikor dönthet úgy, hogy a jármű beállításait megfelelően módosítva a hívást a 112-es segélyhívó számra irányítja.

Adatgyűjtés csak eCall esetén történik, és a kizárólagos jogi személyek, akik hozzáférnek, a Volvo Cars és a szolgáltatást nyújtó harmadik fél (vagy a maga a vészhelyzeti szolgáltató, ha ki lett választva). Azonban ők lehet, hogy továbbítják ezeket az adatokat speciális vészhelyzeti szolgáltatóknak (például mentőknek), ha szükséges.

Ezeket az adatokat a járművezető és az autóban utazók létfontosságú érdekeinek védelme céljából kezeljük (6. cikkely (1) d) GDPR), valamint törvényi kötelezettség alapján is (6. cikkely (1) c) GDPR).

A személyes adatokat 90 napig őrizzük, és a kezelés a fent említett vészhelyzetekre korlátozódik.

2.2.4. Országúti segélyszolgálat

Az országúti segélyszolgálatunk segít Önnek, ha defektet kapott, lerobbant vagy balesete van. A járműben lévő fekete On Call gomb megnyomásával vagy a Volvo Cars alkalmazás (korábban Volvo on Call alkalmazás) kapcsolat funkciójának használatával, az autó felhívja a országúti segélyszolgálatot. Ez a szolgáltatás előfizetéses. Az országúti segélyszolgálat megfelelő segítséget tud küldeni a járművezetőnek, amikor a vezetőnek segítségre van szüksége, például autómentőt küld.

Az országúti segélyszolgálat szolgáltatását biztosító vállalatokkal együttműködve kínáljuk, ami országonként változó - több információhoz juthat, ha kapcsolatba lép velünk. Ezek a biztosító vállalatok működtetik a telefonos ügyfélszolgálatot, amely fogadja az Ön hívását.

A szolgáltatás nyújtása érdekében a következő adatokat kezeljük:

 • Alvázszám (VIN);
 • Jármű meghajtása vagy motor műszaki adatok;
 • Járműmodell specifikáció;
 • Hívás időpontja;
 • Hely, a hívás időpontjában;
 • Jármű haladási iránya.

Az adatgyűjtés automatikus, de csak akkor, ha kéri az országúti segélyszolgálatot. A kizárólagos jogi személyek, akik hozzáférnek, a Volvo Cars és a szolgáltatást nyújtó harmadik fél, de az utóbbi továbbíthatja az adatok egy részét az Ön által kért speciális szolgáltatóknak (például az autómentő szolgálatoknak).

Az adatokat az Ön számára nyújtott országúti segélyszolgálat szolgáltatásai során kezeljük (6. cikkely (1) b) GDPR). Az adatokat 8 évig kezeljük, kivéve a földrajzi helyzetmeghatározás adatait, amiket 90 nap után törlünk.

2.3. Karbantartáshoz és javításokhoz kapcsolódó adatok kezelése

2.3.1. Szervizelés tervezése

A szervizelés tervezési funkció egy választható szolgáltatás, ami segít Önnek jó állapotban tartani az autóját és figyelemmel kísérni a jármű garanciális feltételeit, figyelmeztetve Önt arra, hogy ütemezzen be egy szervizlátogatást. Például a szervizelés tervezésével Ön felszólítást kaphat, hogy az ajánlott rögzített időszaknál hamarabb vagy később cseréljen ki bizonyos szűrőket, ha a tényleges elhasználódás megkívánja ezt. A szervizelés tervezése bizonyos jármű diagnosztikához kapcsolódó információk folyamatos gyűjtésével és elemzésével történik, hogy megjósolja a járműproblémák korai jeleit, majd segítsen Önnek összeállítani egy karbantartási programot mielőtt ellátogatna egy szervizbe. A szervizelés tervezési funkció segít nekünk is a pótalkatrészek gyártásának és szállításának ütemezésében, ami fontos része a fenntarthatósági célkitűzéseinknek és annak a törekvésünknek, hogy prémium szolgáltatási és javítási élményt nyújtsunk Önnek a tartalom, a logisztika és a szerviz hasznosítás optimalizálásával.

A szervizelés tervezési funkció biztosítása érdekében a következő adatokat kezeljük:

 • Járműre vonatkozó adatok - alvázszám (VIN), hardverfelülvizsgálatok és szoftververziók;
 • Komponensek állapota és statisztikái (motor, gáz, kormányzás, nagyfeszültségű akkumulátor és fékek, stb.);
 • Vezetési adatok (kilométeróra-állás, motor üzemórák, vezetési körülmények pl. városi / autópályán vezetés, stb.)

A fent említett adatokat az Ön számára nyújtott szolgáltatás során kezeljük ( 6. cikkely (1) b) GDPR). A szolgáltatást bármikor be- és kikapcsolhatja.

Az adatokat megosztjuk az Ön országa országos értékesítési vállalatával, hogy intézze a szállításokat és foglalásokat, valamint hogy különleges ajánlatokat készítsen Önnek (vegye figyelembe, hogy különleges ajánlatokat csak akkor kap, ha ebbe külön beleegyezett). A szervizelés tervezés nem végez közvetlenül foglalásokat, tehát az adatok nem kerülnek megosztásra a szervizekkel.

Az autó nagyfeszültségű akkumulátorával és az alvázszámával kapcsolatos adatokat 10 évig őrizzük, hogy nyomon kövessük az akkumulátor egészségi állapotát. Egyéb adatokat 3 évig őrizzük.

2.3.2. Connected Service Booking

Ön közvetlenül a járműből küldhet egy foglalási kérést a szervizének, hogy időpontot egyeztessen a jármű szervizelésére vagy javítására. Ennek a szolgáltatásnak a használatához létre kell hozni egy Volvo ID-t és azt regisztrálnia kell a járművéhez, valamint csatlakoztatnia kell a járművét az internethez. Többet olvashat arról, hogy hogyan kezeljük az adatait, ha létrehoz egy Volvo ID-t itt.

A Connected Service Booking szolgáltatás hasonló a Volvo Cars alkalmazás Digital Service Booking szolgáltatásához. A Volvo Cars, a Volvo országos értékesítési vállalata vagy importőre az Ön országában, valamint a szolgáltatást végző kiskereskedő, együtt szervezi meg ezt a szolgáltatást, tehát ezeknek az adatoknak a kezelését végző közös adatkezelők vagyunk. Megállapodtunk abban, hogy a Volvo Cars nyújtja Önnek az információkat, és hogy Ön a Volvo Cars vállalattal kapcsolatban gyakorolhatja a jogait (lásd a 3. szakaszban alább - Milyen jogai vannak az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban).

Egy foglalási kérés küldésekor a következő adatoka kezelése történik:

 • Az Ön azonosítói (Volvo ID, e-mail cím, keresztnév és vezetéknév)
 • A kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok (szervizelés típusa, dátum és időpont, a szerviz számára az üzenet mezőbe beírt üzenete)
 • A kiválasztott szervizhez kapcsolódó adatok (mint például név, cím)
 • A kért szolgáltatástól, a jármű azonosítójától, a szoftververziótól, a diagnosztikai hibakódoktól, a szervizelési követelménytől, a legutóbbi szervizelés óta eltelt időtől, a folyadékszintektől, a kilométer-számláló értékétől, valamint az foglalás céljáról Ön által adott leírástól (ha van) függően

amiket megosztunk az Ön országa országos értékesítési vállalatával és a kiválasztott kiskereskedővel (ami lehet szerviz/javítóműhely, karosszériafényező műhely, autójavító szakemberek és autólogisztikai szolgáltatók).

Az adatokat arra használjuk fel, hogy lefoglaljuk a szolgáltatást, megszervezzük az elvégzését, kapcsolatba lépjünk Önnel a lefoglalt szolgáltatással kapcsolatos kérdésekben vagy a szolgáltatás használatának közvetlen következményeként, például megerősítések és értesítések küldéséhez. Ezeknek az adatoknak a kezelése az Ön által igényelt foglalás teljesítéséhez történik (más szavakkal, az adatkezelés jogalapja a velünk kötött szerződése (6. cikkely 1. b) GDPR).

Az adatokat 15 hónapig őrizzük, azonban kérjük tudomásul venni, hogy a szolgáltatást nyújtó Volvo szervizpartner kiskereskedőre különböző megőrzési és dokumentációs kötelezettségek vonatkoznak és törvény írhatja elő a személyes adatok átadását a hatóságok részére ((6. cikkely (1) c) GDPR). Ezek az információk a szervizpartner adatvédelmi szabályzatában találhatók.

2.3.3. Diagnosztikai kiolvasás a szervizekben

Ha a hivatalos szervizközpontjaink vagy partnereinek valamelyike szervizelést vagy javítást végez az Ön járművén, akkor ebből a célból csatlakoztatják az Ön járművét a Járműinformáció és diagnosztika az értékesítés után rendszerhez ("VIDA") és a következő információkat kapjuk meg a problémáról:

 • Hibameghatározások;
 • Hibakódok;
 • Adatok a járműről (VIN, szoftververzió) és a jármű állapota.

Ezek az adatok pusztán műszaki természetűek és azért kezeljük, hogy nyomon kövessük az autóink minőségét és intézzük a termékgyártói kötelezettségeinket, termékfejlesztés és biztonsági nyomon követés céljából (ha szükséges). Ezeket az adatokat a jármű élettartama alatt őrizzük.

Ezeket az adatokat a korábban említett törvényes érdekeink érvényesítése érdekében (6. cikkely (1) f) GDPR) és ahol alkalmazható a törvényi valamint egyéb hivatalos követelmények teljesítése, például biztonsági visszahívások érdekében (6. cikkely (1) c) GDPR) is kezeljük.

2.3.4. Kibocsátás jelentése

Amikor ellátogat egy hivatalos Volvo szervizbe vagy szervizpartnerhez, kibocsátási adatokat gyűjtenek a járművéből, amit elküldenek nekünk, hogy jelenteni lehessen a 2021/392 (EU) rendelet alapján. Ez az adatgyűjtés megtörténik minden alkalommal, amikor az autóját szervizelik, hacsak nem tájékoztatja a szervizelő kiskereskedőt arról, hogy kifogásolja ezt.

A gyűjtött adatok:

 • Kibocsátási adatok: főként az összes felhasznált üzemanyag (élettartam alatt), teljes megtett távolság (élettartam alatt), akkumulátorba töltött összes hálózati energia (élettartam alatt) – a 2017/1151 (EU) rendelet XXII. mellékletében meghatározott néhány lebontással;
 • Adatok a járműről (VIN).

A kibocsátási adatokat addig őrizzük, amíg ezekről az adatokról jelentést adunk.

2.3.5. Hiba jelentése

Ez a funkció abban van a Volvo Cars segítségére, hogy adatokat gyűjtsön a szoftverhibákról. Ez az adatgyűjtés akkor történik, amikor ellátogat egy hivatalos Volvo szervizbe vagy szervizpartnerhez. Ezzel a jelentéssel javításokat tudunk készíteni ezekre a hibákra és jó egészségi állapotban tudjuk tartani a szoftvereinket. A jelentést a Volvo Cars belsőleg dolgozza fel, hogy megértse a szoftverhibák hatásait.

Ennek a funkciónak az engedélyezésével a Volvo Cars az alábbi adatokat gyűjti és kezeli:

 • Alvázszám (VIN)
 • Indítás diagnosztika
 • Jármű konfiguráció
 • Fejegység helyi konfigurációja
 • Android Automotive diagnosztika
 • Járműhálózat diagnosztika
 • Szoftververziók
 • Fejlesztőknek címzett jelentések és naplófájlok

2.4. Harmadik felek alkalmazásai

Az új autómodellek infotainment rendszerei a Google Android Automotive operációs rendszeren futnak. Ebben a tekintetben a Google egy független adatkezelő, amikor az Ön személyes adatainak kezeléséről van szó.

A harmadik felek alkalmazásait, amelyeket letölt az autóban a PlayStore áruházból, szintén független adatkezelők kínálják, hasonlóan ahhoz, ahogy egy okostelefonon is működnek. További információkért kérjük, hogy tekintse meg az egyes szolgáltatók saját használati feltételeit, valamint az adatvédelmi közleményeiket.

2.5. Bűnüldöző szervek kérései

Időnként kéréseket kapunk bűnüldöző szervektől (rendőrség, vámhatóságok, stb.), hogy az Ön járművével kapcsolatosan különböző típusú adatokat nyújtsunk. Általános megközelítésként csak akkor adunk át személyes adatokat, ha törvényileg kötelező (6. cikkely (1) c) GDPR). Olyan adatokat adunk át, amelyek műszaki jellegűek és önmagában nem tárnak fel egy egyénhez fűződő kapcsolatot (pl. az alvázszámhoz kapcsolódó autóalkatrész gyártási száma, egy alvázszámra vonatkozó szerviz előzmények, stb.).

Amikor személyes adatokat magába foglaló kérést kapunk egy bűnüldöző hatóságtól, de nincs törvényi kötelezettségünk, hogy átadjuk az adatokat, akkor felmérjük a kért információ szükségességét és arányosságát és lehet, hogy a kért információk egészének vagy egy részének átadása mellett döntünk (6. cikkely (1) f) GDPR).

Nyilvántartást vezetünk a kapott kérésekről és az adott válaszokról, a ténylegesen átadott adatok nélkül (ahol alkalmazható), azonban ez nem minősül a személyes adatok további feldolgozásának.

3. Az Ön jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Az adatkezelés érintettjeként az Általános Adatvédelmi Szabályozás speciális jogokat biztosít Önnek a személyes adatai általunk végzett kezelésével kapcsolatban. Ezeket röviden elmagyarázzuk a következőkben és az alább megadott erre szolgáló űrlap kitöltésével gyakorolhatja ezeket a jogokat.

 1. Hozzájárulás visszavonásának joga: Ahol hozzájárulását adta személyes adatai kezelésére, a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást.
 2. Személyes adatok elérésének joga: Tájékoztatást kérhet tőlünk az Ön által tárolt személyes adatairól. Kérésre másolatot küldünk a személyes adatairól. Ha személyes adatainak másolatát kéri, akkor ezért egy ésszerű díjat kérünk, amelyet az adminisztratív költségekre alapozunk. Jogában áll tájékoztatást kapni biztonsági intézkedéseinkről személyes adatainak olyan országba történő továbbítása esetén, amely az EU és az EGT területén kívül esik, azt kérni, hogy erősítsük meg, kezeljük-e vagy nem a személyes adatait és továbbítjuk-e az Ön személyes adatait az EU és az EGT területén kívül eső országokba.
 3. Helyesbítési jog: Kérheti tőlünk az Önt érintő helytelen vagy hiányos adatok helyesbítését. Ésszerű erőfeszítéseket teszünk arra, hogy a birtokunkban vagy kezelésünkben álló személyes adatai folyamatosan pontosak, teljesek, naprakészek és relevánsak legyenek, a rendelkezésünkre álló legfrissebb információk alapján.
 4. Korlátozási jog: Kérheti tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását, ha:
  1. vitatja a személyes adatai pontosságát, arra az időszakra, amelyre a pontosság ellenőrzésére szükségünk van,
  2. az adatkezelés törvénytelen és azok kezelésének korlátozását kéri személyes adatai törlése helyett,
  3. már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak kezelésére, de Önnek szüksége van azokra jogi panaszok megállapítása, jogok gyakorlása vagy jogai védelme érdekében vagy
  4. kifogásolja az adatkezelést, amíg ellenőrizzük, hogy jogos indokaink felülírják-e az Önét.
 5. A hordozhatóság joga: Jogában áll megkapni a személyes adatait, amelyet nekünk átadott és, ahol technikailag megvalósítható, kérheti személyes adatai továbbítását (amelyeket Ön számunkra megadott) ha:
  1. automatikus módon kezeljük az Ön személyes adatait;
  2. az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az Ön személyes adatait vagy a személyes adatainak kezelése egy szerződés végrehajtásához vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön egy szerződő fél;
  3. a személyes adatait Ön bocsátotta rendelkezésünkre és
  4. a hordozhatóságra vonatkozó joga nem sérti más személyek jogait és szabadságát. Jogában áll strukturált, általánosan hasznát és gépek számára olvasható formában megkapnia a személyes adatait.
  • A személyes adatok elérésének joga nem befolyásolja hátrányosan más személyek jogait és szabadságát. Joga van a személyes adatinak más szervezetek számára történő továbbításához, ha az ilyen átvitel technikailag megoldható.
 6. A törlés joga: Joga van az általunk kezelt személyes adatainak törlését kérni. Eleget kell tennünk ennek a kérésnek, ha kezeljük a személyes adatait, ha az adatok kezelése nem szükségesek az alábbi célokra:
  1. a véleménynyilvánítás és az információs szabadság jogának gyakorlásához;
  2. jogi kötelezettség teljesítése, amikor ránk vonatkozó uniós vagy tagállami törvények igénylik az adatok kezelését;
  3. közérdek, tudományos vagy történeti kutatási illetve statisztikai célokra vagy
  4. jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy védelme.
 7. A kifogásolás joga: Bármikor kifogásolhatja személyes adatai kezelése ellen egyedi helyzete alapján, feltéve, hogy az adatkezelés nem az Ön hozzájárulásán alapszik, hanem a mi vagy valamely harmadik fél jogos érdekén. Ebben az esetben a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait, hacsak nem tudunk felmutatni kényszerítő indokokat és az adatkezelésre vonatkozó nyomós érdekeket vagy az adatkezelésre nincs szükség jogi követelések megalapozása, gyakorlása illetve védelme érdekében. Ha kifogásolja az adatkezelést, akkor azt is adja meg, hogy szeretné-e személyes adatainak törlését, különben csak korlátozzuk azt. Önnek joga van bármikor, bármilyen okból kifogást emelni személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen (amely magában foglalja a profilalkotást is, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik), ha az ilyen adatkezelés alapja a mi jogos érdekünkben állt. Ha a marketing az Ön hozzájárulásával történt, akkor visszavonhatja a hozzájárulását (lásd fent).
 8. A panasztétel joga: Panaszt emelhet helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságánál vagy az EU bármely más adatvédelmi hatóságánál. Azonban nagyra értékeljük, ha először velünk lép kapcsolatba a probléma megoldása érdekében – a kapcsolati adatainkat alább találja.

Jogainak velünk kapcsolatban történő gyakorlásához töltse ki ezt az űrlapot, amelynek segítségével megfelelően tudjuk kezelni kérelmét. Az online űrlap tartalmazza azokat az információkat, amikre szükségünk van az Ön azonosításához és a kérése megvizsgálásához. A telefonon vagy e-mailben benyújtott kérések esetében elegendő információval kell ellátnia minket, hogy ésszerűen ellenőrizni tudjuk, hogy Ön az a személy, akinek a személyes adatait összegyűjtöttük és elégséges részletességgel kell leírnia a kérését, hogy lehetővé tegye számunkra a megfelelő értékelést és válaszadást. Ha nem tudjuk Önt azonosítani a megadott információkkal a hozzáférési és törlési kérésekhez, akkor további információkat kérhetünk. Ön gyakorolhatja ezeket a jogokat az ebben a közleményben említett összes közös adatkezelővel kapcsolatban.

4. Kapcsolati adatok

Jogai gyakorlásához, kérjük, tekintse meg a fenti 3. szakaszt. Ha bármilyen egyéb kérdése lenne a személyes adatok védelmével kapcsolatban, az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Vállalat: Volvo Car Corporation

Levélcím: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Svédország

E-mail: globdpo@volvocars.com

Webhely: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Ennek a közleménynek a módosításai

Fenntartjuk a jogot, saját belátásunk szerint, az adatvédelmi gyakorlatok változtatására és a jelen adatvédelmi közlemény szükség szerinti módosítására. Amikor lényeges változtatást hajtunk végre ezen a közleményen, és főként, amikor a közlemény a beleegyezése alapjául szolgál, tájékoztatjuk a módosításokról. A jelen adatvédelmi közlemény a dokumentum tetején feltüntetett dátumtól naprakész.