Cikk verziója 2020.275.0

Ügyfél-adatvédelmi szabályzat

Hatályos:

Közzétéve:

17w38 - Support site - Legal icon

Ez az Adatvédelmi szabályzat leírja, hogy a Volvo Car Corporation, annak országos értékesítési vállalatai és Európai Gazdasági Térségen belüli viszonteladó partnerei (a továbbiakban "Volvo Cars", "mi", "miénk" illetve "nekünk"), hogyan kezeli az ügyfelek adatait a fő termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatosan.

Az alábbiakban találja:

 1. Milyen személyes adatokat kezelünk általában;
 2. Hogyan viszonyulunk az ügyfél választásához és kezeléséhez;
 3. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait;
 4. Milyen hosszan őrizzük meg az adatait;
 5. Az Ön jogai az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban;
 6. Információbiztonság;
 7. Kapcsolati adatok;
 8. A jelen Ügyfél-adatvédelmi szabályzat változásai.

Ez nem adatvédelmi közlemény a GDPR 13. cikke értelmében, hanem inkább egy általános nyilatkozat azokról a gyakorlatokról, amelyeket a GDPR szerinti adatvédelmi közlemények egészítenek ki, például:

Ez az Adatvédelmi szabályzat nem érvényes a következőkre:

 • országos értékesítési vállalataink az Európai Gazdasági Térségen kívül;
 • hivatalos Volvo Car viszonteladók, hacsak nem a Volvo Car Group tagjai;
 • hivatalos Volvo Car importőrök;
 • harmadik felek, akiknek Ön közvetlenül ad információkat (például előfizetési szolgáltatások, biztosító vállalatok, harmadik fél alkalmazásszolgáltatók és így tovább);
 • amennyiben az Ön Volvo autója Google Android operációs rendszerrel van ellátva, ez az Adatvédelmi szabályzat nem érvényes az Ön személyes adatainak Google általi kezelésére.

Ezek a jogi személyek a Volvo Cars vállalattól független adatkezelők és a saját adatgyűjtésükért maguk felelnek. Kérjük, hogy forduljon közvetlenül azokhoz a jogi személyekhez és tanulmányozza a konkrét adatvédelmi közleményeiket további információkért.

1. Milyen személyes adatokat kezelünk általában

A személyes adatainak kezelése fontos számunkra, hogy biztosítani tudjuk Önnek a termékeinket és szolgáltatásainkat. Értékeljük személyes adatainak megadásakor belénk vetett bizalmát, és az általunk nyújtott szolgáltatások fontos részének tekintjük az Ön adatainak védelmét. Amikor a járműveinket vagy alkalmazásainkat használja, személyes adatokat, azaz azonosított vagy azonosítható természetes személyt érintő információkat kell kezelnünk. Amikor kezeljük az Ön adatait, ezt az Ön hozzájárulásával tesszük, hogy teljesítsünk egy szerződést, a jogi kötelezettségeinket vagy saját jogos érdekeinket érvényesítsük. A jogi alap mindig a konkrét személyes adattól és az egyedi eset adatkezelési tevékenységétől függ, melyet jelzünk a kérdéses termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi közleményben.

Általában az általunk kezelt adatok a következő kategóriákba sorolhatók, melyeket tovább részletezünk a kérdéses termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó konkrét adatvédelmi közleményben:

 • Azonosító adatok, például az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, stb.
 • Műszaki adatok az Ön járművéről, például az alvázszám (VIN), modell, vásárlási információk, karbantartási előzmények, járműhasználati statisztikák, stb.
 • Közlekedési elemzési adatok, például érzékelő adatok, hibakódok, megtett kilométerek, indítási/leállítási idők, biztonsági adatok, kibocsátási adatok, keresési lekérdezések, navigációs szolgáltatások, járműpozíció, stb.
 • Szerződés adatai, például a termékeink és szolgáltatásaink vásárlására, valamint használatára vonatkozó adatok, valamint az ügyfélbeállítások, vásárlási előzmények, Volvo ID, stb.
 • Egyéb adatok, amelyek az Ön kérése kezelésekor keletkeznek, pl. a Volvo On Call vagy Pick-up & Delivery Service szolgáltatásunkból származó adatok, hitelfelvételi előzmények és banki adatok, stb.

Néhány esetben a személyes adatait nem közvetlenül Öntől gyűjtjük, hanem harmadik felektől kapjuk azokat – de csak akkor, ha a törvény engedi. Egy példa arra, amikor máshonnan kapjuk meg az Ön személyes adatait, a hitelképesség ellenőrzése – ebben az esetben hitelügynökségektől kapunk az Ön hitelképességére vonatkozó információkat a saját jogos érdekeink védelmében. Ha harmadik féltől szerezzük az Ön személyes adatait, akkor ezt külön jelezzük az Ön egyedi adatvédelmi közleményeiben.

Amikor a Volvo Cars Önre vonatkozó személyes adatokat kezel, ez a következő körülmények között történik, melyeket tovább részletezünk a kérdéses termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó konkrét adatvédelmi közleményben:

 • Szükségünk van az adatokra egy Önnel kötött szerződés teljesítéséhez: amikor egy járművet vagy járműalkatrészeket, valamint különböző általunk nyújtott szolgáltatásokat rendel, kezelnünk kell az Ön adatait a termék vagy szolgáltatás biztosításához.
 • Vannak jogi kötelezettségeink arra vonatkozóan, hogy kezeljük az Ön adatait: vannak olyan helyzetek, amikor különböző törvények megkövetelik tőlünk azt, hogy Önre vonatkozó adatokat kezeljünk. Ez a helyzet állhat fenn bizonyos járműfunkciók, például az eCall esetében (ami köteles bizonyos típusú adatokat elküldeni a vészhelyzeti szolgáltatónak, ha aktiválva van), a termékgaranciáink esetében (amit akkor tudunk csak nyújtani, ha tudjuk mikor és melyik járművet vásárolta meg, valamint ismerjük a garanciális esemény egyéb körülményeit), abban az esetben, ha kötelező utasítást kapunk az adatok átadására bűnüldöző szervektől vagy bíróságoktól, jogi és szabályozási, például kereskedelmi, pénzmosási, adó-, büntető- és pénzügyi jogi kötelezettségeink esetén, valamint a hivatalos követelményeknek való megfelelésünk biztosításakor.
 • Kényszerítő erejű érdekünk áll fenn: Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy biztosítsuk a jármű funkcióit, a garanciális szolgáltatásokat és a visszahívási információkat; hogy folyamatosan javítsuk a járműveink, termékeink és szolgáltatásaink teljesítményét, minőségét és biztonságát; és hogy jogokat érvényesítsünk vagy perben védekezzünk. Azok a Volvo Car jogi személyek, amelyek utólag fizetett szolgáltatásokat nyújtanak, végezhetnek hitelképességi ellenőrzéseket annak érdekében, hogy engedélyezzék az Önnek nyújtott szolgáltatás teljesítését (például Care by Volvo).
 • Ön elfogadja az Ön adatainak kezelését: Egyéb esetekben az engedélyét kérjük az Ön személyes adatainak kezeléséhez.

2. Hogyan viszonyulunk az ügyfél választásához és kezeléséhez

A hozzájárulását kérjük, amikor a hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy kezeljük az Ön személyes adatait. Az ügyfél választását kulcsfontosságúnak tartjuk, de azzal is tisztában vagyunk, hogy a hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez nem mindig a helyes megoldás – emiatt (és hacsak nem követelnek meg a vonatkozó törvények más hozzáállást) nem kérünk hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez például: ha az adatkezelés egy Önnel kötött szerződés részeként történik, amikor törvényi kötelezettséget teljesítünk, vagy amikor a személyes adatok kezelése saját jogos érdekeink vagy harmadik felek érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai felülmúlják a mi érdekeinket). A törvényes érdekeinek érvényesítése érdekében történő személyes adat kezelés magába foglalja például azt, ha a kezelés az autóink biztonsági funkcióinak, az ügyfeleinknek nyújtott csatolt szolgáltatások valamint a termékeink és alkalmazásaink jövőbeli fejlesztéseinek részeként történik.

Néha egyszerűen egy Volvo autó vezetése azt jelentheti, hogy személyes adatokat kell kezelni alapértelmezés szerint. A célunk az, hogy tájékoztassuk erről az ügyfeleinket az autó megvásárlása előtt, hogy megalapozott döntést hozhassanak.

3. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait

A szolgáltatásaink nyújtása érdekében megosztjuk az Ön adatait más címzettekkel az EGT területén belül, például a leányvállalatainkkal, adatfeldolgozókkal és más állami és magánszervezetekkel, például a szolgáltatóinkkal.

Az adatokat néhány indokolt esetben osztjuk meg más címzettekkel a legnagyobb mértékben álnevesítés után:

 • a szokásos üzleti tevékenységünk során rutinszerűen alkalmazunk harmadik fél jogi személyeket, amelyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, amelyekhez szükséges a hozzáférés az általunk őrzött adatokhoz vagy az adatok nevünkben történő kezelése - az Európai Unióban ezeket a harmadik fél jogi személyeket "adatfeldolgozóknak" nevezik;
 • olyan technológiákat építünk be az autóinkba, amelyekkel együtt jár a harmadik fél szolgáltatók közvetlenül a járműből történő adatgyűjtése a saját céljaikra (ezeket az Európai Unióban "önálló adatkezelőknek" nevezik);
 • megosztunk adatokat kutatóintézetekkel és egyetemekkel a kutatási tevékenységeink részeként;
 • megosztunk adatokat hatóságokkal is, amikor hozzájárulunk közérdekű kezdeményezésekhez (például az útviszonyok figyelemmel kíséréséhez) és bűnüldöző szervekkel, amikor információkra van szükségük a bűnmegelőzési és szankcionálási tevékenységeik elvégzéséhez; és
 • Korlátozott esetekben és rendszerint csak anonimizált formában pénzt kapunk adatokért engedélyezések és magánszervezetekkel kötött egyéb szerződéses megállapodások révén.

Ez természetesen csak az adatok önkéntes megosztására vonatkozik. Kiadhatjuk az Ön adatait bűnüldözési szerveknek, bíróságoknak, felügyeleti hatóságoknak, más állami szerveknek vagy egyéb harmadik feleknek a Volvo Cars jogi és szabályozási követelményeknek való megfelelése érdekében és hogy jogi követelésekkel szemben védekezzünk vagy hogy érvényesítsük a saját ilyen követeléseinket. Szükséges lehet az Ön adatainak megosztása harmadik felek jogainak védelme érdekében is, például valaki személyes biztonságának biztosításához.

A személyes adatok harmadik fél címzettel történő önkéntes megosztása saját célból (az összes vonatkozó személyes adatvédelmi törvény függvényében) csak a következő esetekben történik:

 • ha a címzett igazolni tudja, hogy ennek a szükségessége közhasznú; vagy
 • ha ez a termékeinket vagy szolgáltatásainkat jobbá teszi; vagy
 • az érintett egyén hozzájárulásával.

Az Ön személyes adatainak kezelése az európai adatvédelmi törvénynek megfelelően történik. Amennyiben az Ön személyes adatai harmadik országok címzettjeivel kerül megosztásra, azaz olyan címzettekkel, akiknek a bejegyzett székhelye vagy üzleti tevékenységének helyszíne nem egy EU vagy EGT tagállamban van, akkor ez a GDPR 45. cikk alapján az Európai Bizottság által elfogadott megfelelőségi határozatok alapján történik, vagy a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítás hatálya alá tartozik, vagy a GDPR 49. cikk szerinti eltérések alapján történik. Ha több információt szeretne arról, hogy hogyan védjük az Ön személyes adatait amikor különös helyzetekben továbbítjuk az EGT területén kívül eső országokba, kérjük, olvassa el az Önt érdeklő termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi közleményt. Ha ez nem elegendő, akkor kapcsolatba léphet velünk az alább megadott kapcsolati adatokat használva.

4. Milyen hosszan őrizzük meg az adatait

Az Ön személyes adatait különböző időtartamokig kezeljük és őrizzük. Ezeket tovább részletezzük a kérdéses termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó konkrét adatvédelmi közleményben. Az, hogy milyen hosszan őrizzük meg az adatait, főként a következőktől függ:

 • A kezelt adatok típusa;
 • Az adatkezelés céljai;
 • Az Ön saját beállításai és konfigurációi, például amikor a járművét használja;
 • Gyakorolja-e a jogait az adatkezelés érintettjeként a GDPR szerint, különösen a törlési jogát ("tárolás megszüntetéséhez való jog"), és
 • Visszavonja-e a hozzájárulását, például az e-mailben küldött reklámok kapcsán.

Rendszerint csak addig őrizzük az Ön személyes adatait, amíg szükségünk van rájuk azoknak a céloknak a teljesítéséhez, amelyekhez gyűjtöttük – vagy hozzájárulás esetén addig, amíg Ön visszavonja a hozzájárulását (hacsak nem áll fenn egy másik ok ugyanannak az adatnak a kezelésére és ehhez nem szükséges a hozzájárulása). Amikor a célokat elértük, blokkoljuk a személyes adatokat, hogy ne lehessen már kezelni vagy töröljük, hacsak nem állnak fenn különleges okok, amelyek feljogosítanak minket a kezelés folytatására. Kifejezetten ez a helyzet állhat fenn, ha:

 • Ön hozzájárult az adatai kezelésének folytatásához, például engedélyezve számunkra, hogy kezeljük az Ön e-mail címét, hogy reklámokat tudjunk küldeni,
 • Egy szerződéses megállapodás engedélyezi számunkra az Ön adatainak további kezelését,
 • A törvény szerinti megőrzési időszakok érvényesek, amelyek arra köteleznek minket, hogy bizonyos adatokat hosszabb ideig őrizzünk meg (például adóügyi okokból),
 • Törvényi felhatalmazással rendelkezünk az adatok kezelésének folytatására, vagy
 • Az adatokat törvényes vagy jogos üzleti okokból kell megőriznünk, például hogy jogi követelésekkel szemben védekezzünk vagy hogy érvényesítsük a saját ilyen követeléseinket vagy hogy megelőzzünk csalást illetve visszaélést.

5. Az Ön jogai az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés érintettjeként az Általános Adatvédelmi Szabályozás speciális jogokat biztosít Önnek a személyes adatai általunk végzett kezelésével kapcsolatban. Ezeket röviden elmagyarázzuk a következőkben és az alább megadott erre szolgáló űrlap kitöltésével gyakorolhatja ezeket a jogokat.

 1. Hozzájárulás visszavonásának joga: Ahol hozzájárulását adta személyes adatai kezelésére, a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást.
 2. Személyes adatok elérésének joga: Tájékoztatást kérhet tőlünk az Ön által tárolt személyes adatairól. Kérésre másolatot küldünk a személyes adatairól. Ha személyes adatainak másolatát kéri, akkor ezért egy ésszerű díjat kérünk, amelyet az adminisztratív költségekre alapozunk. Jogában áll tájékoztatást kapni biztonsági intézkedéseinkről személyes adatainak olyan országba történő továbbítása esetén, amely az EU és az EGT területén kívül esik, azt kérni, hogy erősítsük meg, kezeljük-e vagy nem a személyes adatait és továbbítjuk-e az Ön személyes adatait az EU és az EGT területén kívül eső országokba.
 3. Helyesbítési jog: Kérheti tőlünk az Önt érintő helytelen vagy hiányos adatok helyesbítését. Ésszerű erőfeszítéseket teszünk arra, hogy a birtokunkban vagy kezelésünkben álló személyes adatai folyamatosan pontosak, teljesek, naprakészek és relevánsak legyenek, a rendelkezésünkre álló legfrissebb információk alapján.
 4. Korlátozási jog: Kérheti tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását, ha:
  • vitatja a személyes adatai pontosságát, arra az időszakra, amelyre a pontosság ellenőrzésére szükségünk van,
  • az adatkezelés törvénytelen és azok kezelésének korlátozását kéri személyes adatai törlése helyett,
  • már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak kezelésére, de Önnek szüksége van azokra jogi panaszok megállapítása, jogok gyakorlása vagy jogai védelme érdekében vagy
  • kifogásolja az adatkezelést, amíg ellenőrizzük, hogy jogos indokaink felülírják-e az Önét.
 5. A hordozhatóság joga: Jogában áll megkapni a személyes adatait, amelyet nekünk átadott és, ahol technikailag megvalósítható, kérheti személyes adatai továbbítását (amelyeket Ön számunkra megadott) ha:
  • automatikus módon kezeljük az Ön személyes adatait;
  • az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az Ön személyes adatait vagy a személyes adatainak kezelése egy szerződés végrehajtásához vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön egy szerződő fél;
  • a személyes adatait Ön bocsátotta rendelkezésünkre és
  • a hordozhatóságra vonatkozó joga nem sérti más személyek jogait és szabadságát.
  Jogában áll strukturált, általánosan hasznát és gépek számára olvasható formában megkapnia a személyes adatait. A személyes adatok elérésének joga nem befolyásolja hátrányosan más személyek jogait és szabadságát. Joga van a személyes adatinak más szervezetek számára történő továbbításához, ha az ilyen átvitel technikailag megoldható.
 6. A törlés joga: Joga van az általunk kezelt személyes adatainak törlését kérni. Eleget kell tennünk ennek a kérésnek, ha kezeljük a személyes adatait, ha az adatok kezelése nem szükségesek az alábbi célokra:
  • a véleménynyilvánítás és az információs szabadság jogának gyakorlásához;
  • jogi kötelezettség teljesítése, amikor ránk vonatkozó uniós vagy tagállami törvények igénylik az adatok kezelését;
  • közérdek, tudományos vagy történeti kutatási illetve statisztikai célokra vagy
  • jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy védelme.
 7. A kifogásolás joga: Bármikor kifogásolhatja személyes adatai kezelése ellen egyedi helyzete alapján, feltéve, hogy az adatkezelés nem az Ön hozzájárulásán alapszik, hanem a mi vagy valamely harmadik fél jogos érdekén. Ebben az esetben a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait, hacsak nem tudunk felmutatni kényszerítő indokokat és az adatkezelésre vonatkozó nyomós érdekeket vagy az adatkezelésre nincs szükség jogi követelések megalapozása, gyakorlása illetve védelme érdekében. Ha kifogásolja az adatkezelést, akkor azt is adja meg, hogy szeretné-e személyes adatainak törlését, különben csak korlátozzuk azt. Önnek joga van bármikor, bármilyen okból kifogást emelni személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen (amely magában foglalja a profilalkotást is, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik), ha az ilyen adatkezelés alapja a mi jogos érdekünkben állt. Ha a marketing az Ön hozzájárulásával történt, akkor visszavonhatja a hozzájárulását (lásd fent).
 8. A panasztétel joga: Panaszt emelhet helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságánál vagy az EU bármely más adatvédelmi hatóságánál. Azonban nagyra értékeljük, ha először velünk lép kapcsolatba a probléma megoldása érdekében – a kapcsolati adatainkat alább találja.

Jogainak velünk kapcsolatban történő gyakorlásához töltse ki ezt az űrlapot, amelynek segítségével megfelelően tudjuk kezelni kérelmét. Az online űrlap tartalmazza azokat az információkat, amikre szükségünk van az Ön azonosításához és a kérése megvizsgálásához. A telefonon vagy e-mailben benyújtott kérések esetében elegendő információval kell ellátnia minket, hogy ésszerűen ellenőrizni tudjuk, hogy Ön az a személy, akinek a személyes adatait összegyűjtöttük és elégséges részletességgel kell leírnia a kérését, hogy lehetővé tegye számunkra a megfelelő értékelést és válaszadást. Ha nem tudjuk Önt azonosítani a megadott információkkal a hozzáférési és törlési kérésekhez, akkor további információkat kérhetünk.

6. Információbiztonság

Az Ön személyes adatainak a megsemmisítéssel, lopással és jogosulatlan hozzáféréssel, használattal vagy közléssel szembeni védelmére műszaki, igazgatási jellegű és fizikai biztonsági intézkedéseket hoztunk, beleértve a titkosítást, a hozzáférés-ellenőrzéseket, és biztonságos fejlesztési folyamatokat. Ezeket a normákat átadjuk a külső szolgáltatóinknak is. Sajnos az internetes átvitel vagy az elektronikus tárolás egyik módszere sem biztonságos vagy áthatolhatatlan 100%-ban.

7. Kapcsolati adatok

Jogai gyakorlásához, kérjük, használja a fent említett internetes űrlapot. Ha bármilyen egyéb kérdése lenne a személyes adatok védelmével kapcsolatban, kapcsolatba léphet azzal a Volvo Car entitással, amely az adott adatvédelmi közleményben adatkezelőként van megjelölve, az abban megadott kapcsolati adatokat használva. Végül kapcsolatba léphet a Volvo Car Corporation adatvédelmi tisztviselőjével, a következők szerint:

Vállalat: Volvo Car Corporation

Levelezési cím: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

E-mail:

8. A jelen Ügyfél-adatvédelmi szabályzat változásai

Fenntartjuk a jogot az adatvédelmi gyakorlatok változtatására és a jelen Ügyfél-adatvédelmi szabályzat bármely időpontban történő módosítására. Ezért arra biztatjuk, hogy rendszeresen olvassa újra a jelen Ügyfél-adatvédelmi szabályzatot. A jelen Ügyfél-adatvédelmi szabályzat a dokumentum tetején feltüntetett dátumtól naprakész. Személyes adatait azon adatvédelmi közleménynek megfelelő módon kezeljük, amelynek megfelelően hozzájutottunk azokhoz, hacsak nem rendelkezünk az Ön hozzájárulásával ahhoz, hogy ettől eltérően kezeljük azokat.