Cikk verziója 2023.334.0

Volvo Cars szerződési feltételek

Hatályos:

Közzétéve:

A Volvo Cars a személyes, fenntartható és biztonságos mozgásszabadság biztosításához nyújt szolgáltatásokat ("Szolgáltatások").

Szolgáltatásaink például a Volvo Cars alkalmazás, a Digitális Szolgáltatások, a Távoli Járműszolgáltatások, a kapcsolódó biztonság vagy az autómegosztás. Bizonyos Szolgáltatások a piactól függően eltérnek, más Szolgáltatásokat pedig az autó funkciói tartalmazzák, amelyek a modelltől és az évtől függően változnak. Nem minden Szolgáltatás érhető el minden piacon.

A Volvo Cars gazdasági egysége, amely Magyarországon a Szolgáltatásokat biztosítja, a Volvo Autó Hungária Kft. Magyarország 1044 Budapest, Váci út 50-58., amelyre a jelen Feltételekben "Volvo Cars"-ként vagy a többes számú első személyű alakokkal utalunk, és amely magában foglalja a Volvo Cars bármely kapcsolt vállalkozását ("Kapcsolt vállalkozás").

Szolgáltatók és szerződéses partnerek

A Volvo Cars Digital Services és Remote Services előfizetések, valamint az egyéb olyan szolgáltatások esetén, ahol ilyen irányú tájékoztatás történik, a szolgáltató a Volvo Cars. Ha Ön közvetlenül tőlünk vásárolta járművét, akkor az ilyen előfizetéses szolgáltatások az Ön velünk kötött szerződésének részét képezik. Ha Ön járművét egy forgalmazótól vásárolta, akkor az általunk Önnek nyújtott előfizetéses Szolgáltatásokra különálló, Ön és a Volvo Cars között megkötött szerződés érvényes. Ha a kapcsolódó előfizetési időszak lejár, akkor Önnek meg kell újítania előfizetését, ill. új előfizetést kell kötnie a kérdéses Szolgáltatásokra, amennyiben tovább szeretné használni azokat. Ha Ön úgy dönt, hogy nem hosszabbítja meg és nem újítja meg a Digitális Szolgáltatásokat, akkor azok kikapcsolódnak. Ez hatással lehet egyéb autós alkalmazások és külső forrásból származó szolgáltatások működésére is.

Bizonyos Szolgáltatásoknál Kapcsolt vállalkozást nevezhetünk ki a Szolgáltatások biztosítására. A Leányvállalatról bármely vonatkozó specifikus szerződési feltételekben, a rendelési folyamat során, e-mailen vagy a Volvo Cars alkalmazásban értesítjük.

Abban az esetben, ha a Volvo Cars alvállalkozóként harmadik felet vesz igénybe a Szolgáltatás egy részének biztosítására, a Volvo Cars marad továbbra is a felelős a Szolgáltatásért, kivéve, ha erre vonatkozóan Ön és a Volvo Cars között ettől eltérő megegyezés született, vagy ha a jelen Feltételek illetve bármely specifikus feltétel és/vagy a Harmadik felek feltételei vagy a Dokumentáció ettől eltérően rendelkezik. A Volvo Cars továbbá elérhetővé tehet harmadik fél által biztosított szolgáltatásokat az Ön számára, amely harmadik fél által biztosított szolgáltatásokra vonatkozóan a harmadik fél által biztosított szolgáltatásokat nyújtó adott harmadik félnek külön és közvetlenül kell Önnel szerződést kötnie. Az Ön és a Harmadik felek szolgáltatásait nyújtó harmadik felek között létrejött megállapodásoknak a Volvo Cars semmilyen esetben sem részese.

Melyek a vonatkozó feltételek?

Minden Szolgáltatásra a Volvo Cars jelen Szolgáltatási feltételei ("Feltételek"), valamint esetleges specifikus feltételek, Harmadik felek feltételei vagy a Dokumentáció vonatkoznak.

A Szolgáltatás igénybe vételéhez Önnek el kell fogadnia jelen Feltételeket (amelyek között szerepelhetnek az alábbi konkrét szolgáltatások megnevezései, pl. Távoli Járműszolgáltatások), egyes esetekben különálló specifikus feltételeket, valamint vonatkozó esetben Harmadik felek feltételeit megerősítését jelző gomb megnyomásával vagy arra kattintva, vagy ha megrendelés benyújtásával vásárol Szolgáltatást, és az Ön általi elfogadást követően Ön és a Volvo Cars között kötelmet keletkeztető megállapodás jön létre az adott Szolgáltatás használatáról. A Feltételek kizárólag a Harmadik felek szolgáltatásainak nyújtásához szükséges mértékben vonatkoznak Harmadik felek szolgáltatásaira.

"Specifikus feltételek" a jelen Feltételeken túlmenően konkrét Szolgáltatásra vonatkozó, általunk megadott különálló feltételek illetve szolgáltatásleírások. A Specifikus Feltételeket a jelen Feltételekkel együtt, azok függvényében kell értelmezni.

A "Harmadik Fél által biztosított Szolgáltatások" olyan szolgáltatások, amelyeket egy harmadik fél függetlenül, a mi Szolgáltatásainktól különállóan biztosít, a mi elsődleges szerepünk, hogy elérhetővé tegyük őket az Ön számára. Előfordulhat, hogy Harmadik felek szolgáltatásai igénybevételéhez feltételként díjat kell fizetnie és/vagy el kell fogadnia a Harmadik felek feltételeit.

"Harmadik felek feltételei" az Ön és a Harmadik fél között Harmadik felek szolgáltatására vonatkozóan megkötött külön megállapodás.

A "Dokumentáció" kifejezés az adott Szolgáltatásokra vonatkozó egyéb információkat jelöli, amelyek elérhetők a Volvo Cars ökoszisztémán belül pl. a felhasználói kézikönyvben, a https://www.volvocars.com/intl/support weboldalon, a https://www.volvocars.com weboldalon, a Volvo Cars alkalmazásokban, az Ön Volvo autójában és/vagy a helyi Volvo márkakereskedőnél. A Dokumentáció tartalmazhat jogi szerződési feltételeket, valamint arra vonatkozó korlátozásokat, hogy Ön miként használhatja az adott Szolgáltatást, és ezek az Ön és a Volvo Cars között létrejött szerződés részét képezik. Ha a Dokumentáció és a jelen Használati feltételek vagy bármilyen Specifikus feltételek egymásnak ellentmondanak, akkor az utóbbiak az irányadóak. A Dokumentációban nem található olyan tartalom, amely jogot biztosít egy adott Szolgáltatás használatához.

SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA

Követelmények

Kizárólag akkor használhat egy adott Szolgáltatást, ha Ön: (a) betöltötte az előírt életkort, (b) szerződés kötésére jogosult, valamint (c) a vonatkozó törvények alapján nincs eltiltva az adott Szolgáltatás használatától.

Egy Volvo autó "üzemben tartója" az a személy, akinek joga van az autó feletti rendelkezésre, állandó jelleggel használja azt közlekedési eszközként, és/vagy az autó országos hatóságnál (ha van ilyen) bejegyzett tulajdonosa, bérlője, előfizetője vagy jogosult felhasználója. Az üzemben tartónak nem feltétlenül kell az autó tulajdonosának lennie, lehet pl. egy Volvo autó bérlője, míg a bérbeadó vállalat a tulajdonos, vagy egy Care by Volvo autó előfizetője. Az egy adott Volvo autóhoz bármilyen módon kapcsolódó Szolgáltatás használatához vagy valamely Szolgáltatás egy adott Volvo autóhoz vagy bármely egyéb Szolgáltatáshoz kapcsolásához Önnek az üzemben tartónak kell lennie, vagy rendelkeznie kell az üzemben tartó egyértelmű és vitathatatlan beleegyezésével ("üzemben tartó beleegyezése"). Bármikor megvizsgálhatjuk, hogy Ön-e az üzemben tartó, vagy rendelkezik-e az üzemben tartó beleegyezésével.

A Volvo autó és a Szolgáltatás összekapcsolása vagy különböző Szolgáltatások összekapcsolása a Dokumentációban leírt módon bármikor inaktiválható. Ön köteles megszüntetni minden összekapcsolást, ha Ön már nem az autó üzemben tartója, vagy ha már nem rendelkezik az üzemben tartó beleegyezésével.

A Szolgáltatások a Volvo modell és modell évjárat, az Ön lakóhelye szerinti ország, a Volvo jármű nyilvántartásának helye, értékesítésének helye és használatának helye, az Ön elsődleges nyelve, a mobilhálózat szolgáltatója, az infotainment rendszer és az alkalmazás-szolgáltató(k) függvényében eltérhetnek. Ha a Volvo autó nem rendelkezik a szükséges műszaki jellemzőkkel, vagy ha Ön nem teljesíti az adott Szolgáltatásra vonatkozóan a jelen Feltételekben, az esetleges Specifikus feltételekben illetve Harmadik felek feltételeiben rögzített követelményeket, akkor nem vagyunk kötelesek biztosítani Önnek a Szolgáltatás(oka)t. Elérhetővé tesszük a Szolgáltatásainkra vonatkozó azon információkat, valamint esetleges vonatkozó követelményeket, amelyeket a Szolgáltatás megvásárlása vagy az arra történő előfizetés előtt el kell olvasnia.

A Szolgáltatások attól függően is változhatnak, hogyan Ön miként fér hozzá bizonyos eszköz(ök)höz (pl. adott szoftverekkel vagy operációs rendszerrel rendelkező mobileszközökhöz vagy számítógépekhez). Ha az Ön eszköze(i) nem rendelkezik (rendelkeznek) a szükséges műszaki jellemzőkkel, vagy nem teljesíti(k) az adott Szolgáltatásra vonatkozóan a jelen Feltételekben illetve Harmadik felek feltételeiben rögzített követelményeket, akkor nem vagyunk kötelesek biztosítani Önnek a Szolgáltatás(oka)t. Nem tartozunk felelősséggel az olyan esetekért, amelyekben a Szolgáltatás észszerű ellenőrzésünkön kívül eső okból nem elérhető, annak elérhetősége vagy működése csökkent vagy módosult; ilyen okok lehetnek többek között a következők: kapcsolat, földrajzi vagy topográfiai feltételek (pl. távoli helyszínek, földalatti parkoló, magas épületek, dombok vagy alagutak), ha az autó vagy berendezés megfelelő működőképességét nem tartják fenn, kormányzati törvények, szabályok vagy rendeletek, a közüzemi vagy vezeték nélküli hálózatok meghibásodása, túlterheltsége vagy kimaradása, kibertámadás, háború, vis major, természeti katasztrófa, kedvezőtlen időjárás, valamint munkaügyi sztrájkok, nem ütemezett leállás, szolgáltatási vagy szoftverfrissítés vagy -hiba.

Bizonyos Szolgáltatások működtetéséhez internet-hozzáférésre vagy mobilinternet-hozzáférésre van szükség. Volvo autója bizonyos időszakig magában foglalhatja a hozzáférés díját, egyéb esetekben meg kell vásárolnia a hozzáférést, de a legtöbb esetben a hozzáférésre a harmadik felek, például az internet- vagy telekommunikációs szolgáltató ("Adatszolgáltatási szolgáltató") feltételei vonatkoznak. A Volvo Cars sem jelenleg, sem semmilyen más időpontban nem minősül Adatszolgáltatási szolgáltatónak.

A Szolgáltatások elérése és használata a kötelező "ismerd ügyfeledet" ellenőrzést is magába foglaló ellenőrzési folyamat kielégítő befejezésének függvénye lehet. E folyamat során bizonyos dokumentációkat és személyes adatokat meg kell adni vagy a Volvo Cars, vagy az Adatszolgáltatási szolgáltató részére. Egyes esetekben előfordulhat, hogy az azonosítási folyamat sikeres teljesítéséhez további dokumentációt kérnek Öntől.

A Szolgáltatásban foglalt bizonyos funkciókat kizárólag akkor szabad használni, amikor a Volvo autó az Ön látóterében van, vagy egyéb módon meg tud bizonyosodni arról, hogy használatuk biztonságos, és nem jár anyagi kár vagy személyi sérülés kockázatával, a jelen Feltételekben, Specifikus Feltételekben vagy Dokumentációban részletezett módon. Minden Szolgáltatást kizárólag az Ön piacára vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használhat, azokat semmilyen jogellenes célra nem lehet használni. Az Ön rendelkezésére bocsátott funkciókat és Szolgáltatásokat kizárólag az Ön joghatóságában alkalmazandó közúti és közlekedési jogszabályoknak megfelelően használhatja. A Volvo Cars funkciói kiegészítik a biztonságos járművezetési gyakorlatot, nem céljuk a figyelem elterelődésével járó, agresszív vagy egyébként nem biztonságos vagy jogellenes járművezetés lehetővé tétele vagy bátorítása. Végső soron mindenkor Ön felelős a jármű biztonságos és jogszerű üzemeltetéséért. A Szolgáltatás megfelelőségére, biztonságosságára vagy használatának lehetőségére vonatkozó jótállásra érvényes a Jótállás korlátozására vonatkozó nyilatkozatunk.

Volvo ID

Számos Szolgáltatás használatához aktív Volvo ID szükséges. A Volvo ID egyedi, személyes és nem átruházható fiók, amelynek révén hozzáférést biztosítunk a Szolgáltatásokhoz a Volvo Cars ökoszisztémájában. A Volvo ID és a kapcsolódó funkciók egy Szolgáltatás részét képezik, ezáltal a jelen Feltételek hatálya alá tartoznak. A Volvo ID létrehozása és használata ingyenes.

Előfordulhat, hogy bizonyos Szolgáltatásokhoz össze kell kötnie Volvo ID azonosítóját egy vagy több Volvo autóval.

A Volvo ID regisztrálásával Ön elismeri, hogy az Ön által számunkra megadott adatok pontosak és azok is maradnak, és a Volvo ID azonosítót a jelen Feltételeknek megfelelő használat céljából hozta létre. Ahhoz is hozzájárul továbbá, hogy a Volvo ID regisztrációjakor megadott e-mail címén felkeressük. E-mail címét nem használjuk fel direkt marketing célokra, kivéve, ha: (a) a direkt marketing olyan termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik, amelyhez hasonlót Ön már megvásárolt, és nem tiltotta le a direkt marketing üzenetek fogadását, vagy (b) minden egyéb szituációban, amelyre vonatkozóan azt kifejezetten engedélyezte számunkra.

Volvo autó tulajdonosának/elsődleges járművezetőjének megváltozása

Ha megváltozik a Volvo autó tulajdonosa és/vagy az üzemben tartója (amennyiben nem ő a tulajdonos), akkor Önnek haladéktalanul inaktiválnia kell az adott Volvo autóhoz kapcsolódó összes Szolgáltatást a „gyári beállítások visszaállítása” lehetőség segítségével. A Volvo autó modelljétől és modellévétől függően lehetséges, hogy az autót a helyi Volvo kereskedőhöz kell vinni az ilyen visszaállítás végrehajtásához, amely esetben díjat számolnak fel. Önnek haladéktalanul inaktiválnia kell a kapcsolatot a Volvo ID azonosítója és az átadott Volvo, valamint az összes Szolgáltatás és az azokhoz kapcsolódó adatok között. A Szolgáltatások inaktiválásának módjával kapcsolatos további információk a Dokumentációban találhatók. Érdeklődhet továbbá a helyi Volvo Cars márkakereskedésben, vagy fordulhat hozzánk.

Ha tudomásunkra jut, hogy megváltozott egy olyan Volvo autó tulajdonosa és/vagy üzemben tartója (amennyiben nem ő a tulajdonos), amelyhez egy vagy több Volvo ID van kapcsolva, akkor azonnal blokkolhatjuk vagy inaktiválhatjuk az ilyen összekapcsolást, hacsak nem tudja bizonyítani, hogy Ön az üzemben tartó, vagy hogy rendelkezik az üzemben tartó beleegyezésével arra vonatkozóan, hogy Ön folytathatja a Volvo ID használatát az autóval kapcsolatban. A vonatkozó törvények által előírt esetek kivételével egy Volvo autó tulajdonosának vagy üzemben tartójának nem áll jogában hozzáférni az előző tulajdonosokra, üzemben tartókra vagy a Volvo autóhoz kapcsolt korábbi Volvo ID azonosítókra vonatkozó adatokhoz.

SZOLGÁLTATÁSOK

Számos Szolgáltatást fő alkalmazásunkon, a Volvo Cars és Ön közti interakciót kezelő "Volvo Cars" alkalmazáson keresztül érhet el. A Volvo Cars alkalmazás használatához Volvo ID azonosítóra van szükség. Egyes Szolgáltatások vagy funkciók ingyenesek, másokhoz előfizetés vagy vásárlás szükséges.

Digitális Szolgáltatások

Egyes Volvo autókat Digitális Szolgáltatások csomagjával értékesítünk vagy azzal kompatibilisek, ez tartalmazhatja a következőket:

 • Google térképek, Google digitális asszisztens és Google Play alkalmazás-áruház
 • Távoli Járműszolgáltatások
 • adatokkal együtt.

A Digitális Szolgáltatások körében elérhető illetve abban szereplő pontos termékek és funkciók a különböző piacok között eltérőek lehetnek.

Távoli Járműszolgáltatások

A Távoli Járműszolgáltatások egy, a Volvo autójához kapcsolt vezeték nélküli Szolgáltatás. A termék neve korábban Volvo On Call volt, bizonyos esetekben, pl. régebbi operációs rendszereket futtató telefonon, VOC in car gombnál vagy a még nem frissített Dokumentációban továbbra is ezene a néven szerepelhet.

Bizonyos funkciókat mobiltelefonjáról tud használni:

 • parancsok távoli végrehajtása: fűtés bekapcsolása, motor beindítása, útvonalterv küldése
 • az autóra vonatkozó információk megtekintése: üzemanyaggal vagy elektromossággal megtehető távolság, nem lezárt ajtók, aktivált riasztó, szükséges karbantartás, vezetési napló, villamosenergia-felhasználás
 • az autó nyomon követése, vezetési feljegyzések létrehozása.

Bizonyos funkciókat közvetlenül Volvo autójából használhat:

 • a sürgősségi szolgálat automatikus értesítése, amennyiben Volvo autóját baleset éri
 • kapcsolatfelvétel a Volvo Cars ügyfélszolgálatával.

A legtöbb funkció igénybevételéhez le kell töltenie és telepítenie kell a Volvo Cars alkalmazást mobiltelefonjára. A Távoli Járműszolgáltatásokat is tartalmazó Digitális Szolgáltatások Termékleírását itt olvashatja.

Digitális Szolgáltatások és Távoli Járműszolgáltatások előfizetése

A Digitális Szolgáltatások vagy a Távoli Járműszolgáltatások működéséhez aktív előfizetés szükséges.

A Digitális Szolgáltatások vagy Távoli Járműszolgáltatások előfizetését általában új Volvo autó vásárlásakor 3-5 évig biztosítjuk - az egyes helyi piacokra vonatkozó tájékoztatásért forduljon a viszonteladóhoz, vagy látogasson el Volvo Cars weboldalunkra ("Kezdeti előfizetés").

A Kezdeti előfizetés lejárta után meghosszabbíthatja előfizetését. Az előfizetésekre vonatkozóan további tájékoztatás az "Előfizetések és megújítások" című részben található.

A Digitális Szolgáltatások vagy Távoli Járműszolgáltatások előfizetése minden esetben az autóhoz, és nem Önhöz tartozik; ha tehát eladja Volvo autóját, akkor az előfizetés kizárólag az új tulajdonos számára lesz elérhető. Értesítenie kell a Volvo vállalatot arról, hogy már nem Ön az autó tulajdonosa, és a jövőbeli fizetési kötelezettségek elkerülése érdekében törölnie kell a folyamatban lévő előfizetéseket. A Digitális Szolgáltatások vagy Távoli Járműszolgáltatások a vonatkozó előfizetési időszak végéig kapcsolódva érhetők el az autóval együtt.

Távoli Járműszolgáltatások felelősségkorlátozásai

A Távoli Járműszolgáltatások célja, hogy támogatást biztosítsanak az Ön és az utasok számára baleset vagy autólopás esetén, a Távoli Járműszolgáltatások hatóköre és funkciói függvényében, azonban: (a) nem biztosítási szerződés, és a Volvo Cars semmilyen biztosító társasággal szemben nem tartozik felelősséggel az Ön Volvo autójával kapcsolatban, (b) nem célja a Volvo autójába szerelt egyéb lopásgátló berendezések helyettesítése vagy cseréje, (c) nem helyettesíti a rendelkezésére álló állami vagy nemzeti sürgősségi szolgálatokat, és (d) azokat az összes alkalmazandó jognak és szabályozásnak megfelelően kell használni. A Volvo Cars nem vállal semmilyen garanciát az ellopott jármű visszaszerzésére.

Elektromos Jármű Nyilvános Töltés ("EVPC")

A Volvo Cars alkalmazáson keresztül és együttműködésben a Digital Charging Solutions GmbH ("Digital Charging Solutions") vállalattal, nyilvános töltőállomásokat kereshet az elektromos járműve feltöltéséhez (fizetés ellenében).

Az EVPC egy harmadik fél által biztosított szolgáltatás és ezeken a feltételeken kívül a Digital Charging Solutions felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata is érvényes rá. Önnek fizetnie kell az EVPC szolgáltatásért. AZ EVPC használatához el kell fogadnia a Digital Charging Solutions feltételeit, amelyeket itt olvashat el, és amelyeket a Volvo Cars alkalmazásban a töltési funkción keresztül bemutatunk Önnek. Amikor regisztrál az EVPC szolgáltatásra, egy fiókot hozunk létre az Ön nevében a Digital Charging Solutions vállalatnál és a Digital Charging Solutions számlázza ki Önnek az EVPC használatát. Ha már rendelkezik egy fiókkal a Digital Charging Solutions vállalatnál, azt a fiókját nem tudja a Volvo Cars alkalmazásban használni.

Ha Ön úgy dönt, hogy a Digital Charging Solutions vállalatnál fiókot hoz létre, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Volvo Cars a fiók létrehozása céljából személyes adatokat, például kapcsolattartási adatokat (beleértve a Volvo ID-t) és járműadatokat ad át a Digital Charging Solutions vállalatnak.

Ha az EVPC-vel kapcsolatos problémákat tapasztal, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a Digital Charging Solutions-hoz.

Az EVPC a Volvo autók közül a hibrid elektromos járműveknél nem érhető el, csak a teljesen elektromos járműveknél (vagy akkumulátoros elektromos járműveknél 'BEV') és csak bizonyos piacokon áll rendelkezésre.

Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó információkért kérjük olvassa el a Volvo Cars alkalmazásra vonatkozó Adatvédelmi közleményt itt és a Digital Charging Solutions adatvédelmi szabályzatát is itt.

DIGITÁLIS FOGLALÁS

Mi a Digitális Foglalás?

A Digitális Foglalás a Volvo Cars alkalmazáson keresztül vagy online elérhető Volvo Cars Szolgáltatás, amelynek segítségével Viszonteladónál időpontot foglalhat Volvo autójának szervizelésére vagy egyéb Pick-up & Delivery Services szolgáltatásokra.

A Digitális Foglaláshoz használt fogalommeghatározások a következők:

 • "Digitális Foglalás" jelenti a Szerviz vagy Pick-up & Delivery Service szolgáltatásokra vonatkozó egyes különálló visszaigazolt kérelmeket.
 • A "Járművezető" a Viszonteladó által alkalmazott vagy szerződéses személy, aki oda és vissza vezeti az ügyfél járművét és a kölcsönzött járművet az ügyfél helye és a szervizközpont között, tesztvezetésre kijelölt járműveket szállít az ügyfél számára előnyös helyre, lízingcserét hajt végre a vásárlóval vagy újonnan vásárolt járművet szállít el egy kívánt helyre.
 • A "lízingcsere" azt jelenti, hogy az Ön lízingelt vagy előfizetéses járművének cseréje történik egy Ön által előnyben részesített helyen.
 • "Pick-up & Delivery Service" jelenti annak megszervezését, hogy az Ön Volvo autóját (i) Szervizeléssel (ii) Autószállítással (iii) Tesztvezetéssel (iv) Lízingcserével vagy (v) a Volvo Cars alkalmazásban elérhető hasonló szolgáltatással kapcsolatban elvigyék illetve Önhöz elvezessék.
 • "Viszonteladó" a Volvo Cars vállalattól független vállalkozás, amely jogosult Volvo márkájú személygépkocsik értékesítésére illetve egyéb kapcsolódó szolgáltatások, köztük Pick-up & Delivery Service szolgáltatások nyújtására.
 • A "Szervizelés" olyan specifikus szolgáltatásokat jelent, amelyekre vonatkozóan Ön és a Volvo Cars vagy egy Viszonteladó között megállapodás jött létre az Ön Volvo járművével kapcsolatban, például rendszeres karbantartás, garanciális szervizek stb.
 • A "tesztvezetés" azt jelenti, hogy a járművet egy előnyben részesített helyre szállítják, ahol azt ki lehet próbálni.
 • A "felhasználó" a Volvo Cars vagy egy Viszonteladó alkalmazottait jelenti, akik a Pick-up & Delivery Service és a kapcsolódó Birdseye termékekkel dolgoznak és hozzáférnek az ügyfélfiókokhoz és adatokhoz.
 • A "Járműátadás" az újonnan vásárolt jármű kívánt helyre történő szállítását jelenti.

A Volvo Cars Digitális Foglalás útján nem végez Szervizelést - ez pusztán egy technikai platform, ami lehetővé teszi Önnek, hogy Volvo autója Viszonteladó általi Szervizelésére időpontot foglaljon.

A Pick-up & Delivery Service szolgáltatás keretében egy Viszonteladó munkavállalója vagy vállalkozója egyeztetett napon és időpontban elmegy az egyeztetett helyszínre, ahonnan elviszi és ahova visszaviszi az Ön Volvo autóját.

Ha a Viszonteladók kölcsönjárművet (vagy pl. szervizelés idejére cserejárművet) biztosítanak, akkor egy ilyen adható – ezzel kapcsolatban minden további feltételt egyeztetnie kell a Viszonteladóval.

Amikor végrehajtották a Pick-up & Delivery Service szolgáltatást, akkor Digitális Foglalást egyeztetnek Önnel az autó egyeztetett időpontban egyeztetett helyre történő leszállítására vonatkozóan.

Digitális Foglalásait a Volvo Cars alkalmazásban kezelheti. A Digitális Foglalások kezelése az alábbiakat foglalja magában:

 • Időpont egyeztetése az Ön Volvo autója átvételéhez egy egyeztetett helyen (akár a Volvo Cars alkalmazásban vagy a szolgáltatást nyújtó szervizközpont felhívásával);
 • Találkozó a kijelölt Járművezetővel (lásd a fenti meghatározást) a megfelelő helyen, dátumon és időpontban.
 • Az Ön Volvo autója kulcsainak átadása.
 • A Járművezető által adott utasítások végrehajtása.
 • A Digitális Foglalás folyamatának követése a Volvo Cars alkalmazásban.
 • Időpont egyeztetése a jármű visszaadásához a fenti lépések követésével.

Együttműködés a Szolgáltatóval

A Digitális Foglalás használata díjmentes.

Szervizelés: Ha Volvo autóját Ön nem közvetlenül a Volvo Carstól vásárolta vagy ott fizet rá elő:

 • A Viszonteladó által az Ön Volvo autóján végzett munkára a Viszonteladó és Ön között létrejött külön szerződés vonatkozik.
 • A Digitális Foglalásban megjelenő árakat a Viszonteladók adják meg, nem a Volvo Cars. A Szervizelés terjedelmét és árát a Viszonteladónál kell megerősítenie Volvo autójának szervizelése előtt.

Pick-up & Delivery Services: A Volvo Cars maga nem nyújt semmilyen járművet a Pick-up & Delivery Service szolgáltatáson keresztül. A Viszonteladók felelnek az ügyfelek járműveinek illetve a kölcsönjárművek elviteléért, leszállításáért és megosztásáért. A Pick-up & Delivery Service szolgáltatásra és esetleges díjakra vonatkozó szerződés kizárólag Ön és a Viszonteladó között jön létre. A Volvo Cars nem vesz részt a Viszonteladók Járművezetőinek kiválasztásában vagy alkalmazásában. A Volvo Cars nem garantálja, hogy a jármű Pick-up & Delivery Service szolgáltatáson keresztül történő elvitele és leszállítása sikerrel jár.

A Digitális Foglalás, Pick-up & Delivery Service, Szervizelés vagy egyéb, Viszonteladó vagy Járművezető által teljesített vagy nyújtott szolgáltatásokból fakadó vagy azokkal kapcsolatos követeléseket kizárólag Ön és a Viszonteladó között kell kezelni, a jog szerint megengedhető mértékben a Volvo Cars semmilyen veszteségért vagy kárért nem vállal felelősséget. Mindig a Viszonteladók felelősek munkavállalóik, megbízottaik és vállalkozóik cselekményeiért vagy mulasztásaiért.

A Digitális Foglalás csupán egy technikai platform, amelynek segítségével Ön időpontot foglalhat Szervizelés vagy Pick-up & Delivery Service szolgáltatásra, vagy a Felhasználók a Pick-up & Delivery Service szolgáltatáson keresztül bonyolított elvitelhez és leszállításhoz támogatást kaphatnak.

A Digitális Foglalás használatát bármikor lemondhatja a cld-luxedata@grp.volvocars.com e-mail címen.

SZOLGÁLTATÁSOK VÁSÁRLÁSA

Szolgáltatások megrendelése

Mielőtt használni kezdene egy olyan Szolgáltatást, amelyhez kifizetés szükséges, végre kell hajtania egy online rendelési eljárást, meg kell erősítenie rendelését, és fizetnie kell a Szolgáltatásért. Kérjük, szánjon időt a rendelés elolvasására és ellenőrizze a rendelést az eljárás egyes lépéseinél. A rendelés leadásakor kötelező érvényű megállapodás jön létre Ön és a Volvo Cars között az adott Szolgáltatás használatára vonatkozóan, kivéve, ha a megrendelést elutasítjuk (a "Szerződés").

A megrendelés befejezésekor a képernyőn megjelenik a megrendelés megerősítése, valamint e-mailben is elküldjük Önnek a bizonylatot/számlát a megrendelés részleteivel és annak egyedi azonosító számával, amelyre a megrendeléssel kapcsolatos minden későbbi megkeresés vagy levélváltás során hivatkoznia kell. Vagy kapcsolatba léphetünk Önnel, hogy tájékoztassuk arról, nem fogadjuk el a rendelését. Ennek jellemzően az alábbi okai lehetnek: (a) A kifizetést nem tudjuk érvényesíteni vagy (b) Önnek nem áll jogában megvásárolni a Szolgáltatást.

Fizetés

A Szolgáltatás megrendelésére és kifizetésére általában a Volvo Cars alkalmazásban vagy online kerül sor, kizárólag általánosan elterjedt hitel- vagy bankkártyák és biztonságos online fizetési rendszer használatával.

Harmadik fél fizetési szolgáltatásokat használunk, és azzal, hogy megadja hitel- vagy betéti kártyájának adatait, kifejezetten engedélyezi, hogy az általunk használt fizetési szolgáltató erre a fizetési módszerre terhelje a vonatkozó díjakat, valamint adókat és az egyéb felmerülő költségeket, valamint hozzájárul a fizetési tranzakció, a kártyaadatok, valamint fizetési tranzakció végrehajtásához szükséges minden egyéb információ adott harmadik fél általi kezeléséhez (többek között, de nem kizárólagosan a csalások megelőzése). A fizetési tranzakciók biztonságos kezelése érdekében kizárólag bankok és kártyaszolgáltatók által hitelesített Harmadik feleket alkalmazunk a fizetési szolgáltatásokhoz. Weboldalunk és az Ön bankja közötti összes kommunikációt a Harmadik fél fizetési szolgáltatása kezeli.

Felmondási jog

A Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül Szerződését indoklás nélkül felmondhatja.

A felmondási jog gyakorlásához egyértelmű nyilatkozat formájában tájékoztatnia kell minket a Szerződés felmondására vonatkozó döntéséről. Ezt megteheti úgy, hogy postai úton elküldi a felmondást a fent található címünkre, vagy kapcsolatba léphet velünk. A felmondáshoz használhatja ezt az űrlapot, ez azonban nem kötelező.

Ha úgy dönt, hogy felmondja a Szerződést, akkor a Szerződéssel kapcsolatban Öntől kapott összes kifizetést indokolatlan késedelem nélkül visszatérítjük Önnek. Ha használta a Szolgáltatást, mielőtt gyakorolta az elállás jogát, akkor ésszerű levonást alkalmazunk a visszatérített összegből, annak megfelelően, hogyan használta a Szolgáltatást.

A visszatérítést ugyanolyan fizetési módon végezzük el, amelyet Ön az eredeti fizetéshez használt. A visszatérítéssel kapcsolatban semmilyen díjat nem számolunk fel Önnek.

A jelen Feltételekben semmi nem befolyásolja az Ön törvényben biztosított elállási vagy egyéb jogait.

Előfizetések és megújítások

Bizonyos piacokon lehetőség van folyamatos előfizetésre, amely pl. havonta automatikusan megújul, egyéb piacokon pedig kizárólag fix időszakos, pl. negyedéves vagy éves előfizetés érhető el.

Fix előfizetés esetén a díjat előre felszámoljuk, és az előfizetés nem újul meg automatikusan. Ha Ön fix előfizetéssel rendelkezik, akkor élhet Felmondási jogával, amely esetben visszatérítésben részesül.

Az (éves gördülő előfizetésektől eltérő) gördülő előfizetések esetén az előfizetési időszakot előre terheljük. Az előfizetést bármikor felmondhatja, és az előfizetés a következő előfizetési időszak elején jár le, Felmondási jogának függvényében (az előfizetés kezdete utáni 14 napon belül), amely esetben visszatérítésben részesül.

Ha Ön éves folyamatos előfizetéssel rendelkezik, akkor az előfizetés díját előre felszámoljuk, és a megújított előfizetési időszak kezdetét követő 14 napon belül élhet Felmondási jogával, amely esetben visszatérítésben részesül.

DIGITÁLIS ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGI KÉRDÉSEK

A használatra vonatkozó korlátozások

Ön a Szolgáltatásokat nem használhatja:

 • a jelen Feltételekben, bármely Specifikus feltételben vagy Harmadik felek feltételeiben és/vagy a Dokumentációban meghatározottakkal ellentétben.
 • olyan módon, amely ellentétben állna a hatályos törvényekkel vagy rendeletekkel, pl. szellemi tulajdonjogokkal vagy a közlekedési szabályokkal. Tilos ezenkívül az olyan használat, amely veszélyeztetné a Szolgáltatás biztonságát, illetve amely károsíthatná vagy zavarhatná a harmadik felek műszaki infrastruktúráját vagy a Szolgáltatások más ügyfelek általi használatát.

Ön nem károsíthatja, nem teheti lehetetlenné és nem akadályozhatja egyéb módon a Szolgáltatásokat, és nem juttathat a Szolgáltatásokkal kapcsolatban vírusokat, „férgeket", rosszindulatú programokat, kémprogramokat, trójai falovakat vagy egyéb olyan rosszindulatú kódokat vagy programokat a rendszerbe, amelyek zavarhatják a Szolgáltatások működését. Amennyiben hagyja, hogy más személyek használják a Szolgáltatásokat, úgy tudomásul veszi és elfogadja, hogy ez teljes mértékben az Ön felelőssége. Ez azt jelenti, hogy a jelen Feltételek, az esetleges Specifikus feltételek vagy Harmadik felek feltételei és/vagy a Dokumentáció bármely, felhasználói megsértése Ön által elkövetett szerződésszegésnek minősül.

A Szolgáltatások használatához szükséges fiók hamis személyazonossággal vagy egyéb módon helytelen adatokkal történő használata és/vagy létrehozása tilos, és akár bűncselekmény is lehet.

Néhány Szolgáltatás jelszót igényelhet. Ilyen esetekben mások számára nehezen kitalálható jelszót kell választani. Követelményeket határozhatunk meg arra vonatkozóan, hogy mi tekinthető elégségesen biztonságos jelszónak. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy titokban tartsa a jelszavát, és harmadik feleknek azt tilos kiadnia. Ha azt gyanítja, hogy valamilyen harmadik félnek jogosulatlan hozzáférése van a jelszavához, akkor haladéktalanul változtassa meg azt. Ha azt gyanítja, hogy valamely harmadik fél az Ön Volvo ID azonosítóján keresztül jogosulatlanul hozzáfér valamely Szolgáltatáshoz, akkor kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatásokat sem egészben, sem részben (korlátozás nélkül ideértve bármely szoftvert) nem adj el, nyújtja, ruházza át, adja allicenciába vagy exportálja semmilyen "Listázott Személynek", amely jelent az Európai Unió ("EU"), az Egyesült Államok ("USA") vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete ("ENSZ") vagy adott esetben bármely vonatkozó állami hatóság által kiadott szankciós listán szereplő, vagy általuk befagyasztott vagy kirótt gazdasági szankciók hatálya alá eső személyt, társaságot vagy szervezetet, vagy az ilyen Listázott Személy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló vagy nevében eljáró más személyt. Ezen kívül kijelenti és szavatolja, hogy nem Kubában, Iránban, Észak-Koreában, Szíriában vagy Ukrajna krími térségében található vagy létrejött személy nevében vagy részére jár el, és ilyen személy részére más módon nem adja el, nyújtja, ruházza át vagy adja allicenciába a Szolgáltatások egészét vagy részét (korlátozás nélkül ideértve a szoftvert is). A Szolgáltatások használatával Ön továbbá kijelenti és szavatolja, hogy Ön nem ilyen országban található és ilyen listán nem szerepel.

Felhasználói licenc és szellemi tulajdonjogok

A Szolgáltatásokhoz vagy azok tartalmához kötődő minden szellemi tulajdonjog (beleértve egyebek között bármilyen szoftvert) a mi tulajdonunkat, illetve kapcsolt vállalkozásaink és/vagy licencelőink kizárólagos tulajdonát képezi. A jelen Feltételek, bármely vonatkozó Specifikus Feltétel és/vagy a Dokumentáció által ettől eltérő módon megengedett esetek kivételével Ön semmilyen szellemi tulajdonjogot vagy ahhoz fűződő jogot nem szerez.

A tartalom, valamint a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftver személyes használatához licencet biztosítunk. Ez az engedély, amely szellemi tulajdonjogokat is tartalmazhat, nem kizárólagos, és a jelen Feltételek ettől eltérő rendelkezése kivételével nem ruházható át. Az engedély csak a jelen Használati feltételekben vagy a Specifikus használati feltételekben meghatározott célokra és korlátozásokkal összhangban használhatók.

Hacsak a törvények lehetővé nem teszik, a Szolgáltatásokhoz tartozó szoftvert vagy annak tartalmát nem fordíthatja vissza, nem fejtheti vissza, nem próbálhatja meg visszaszármaztatni annak forráskódját, nem módosíthatja, és nem készíthet belőle származtatott munkákat. A korlátozás bárminemű megszegése esetén, illetve ha a jelen licenc bármely feltétele nem teljesül, akkor a Szolgáltatás biztosítását felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük.

Hacsak másként nem jelezzük, a jelzések, a céges logók, a tartománynevek és az emblémák a mi védjegyeinket vagy licencelőink védjegyeit, illetve esetenként Harmadik felek védjegyeit védő jogok oltalma alatt állnak.

Ez a licenc akkor jár le, amikor a Szerződés, a jelen Feltételek vagy a Specifikus feltételek megszűnnek, vagy amikor Ön abbahagyja az adott Szolgáltatás vagy az összes Szolgáltatás használatát.

Hivatkozások harmadik felek weboldalaira vagy forrásaira

A Szolgáltatások harmadik felek alkalmazásaiba vagy weboldalaira vezető hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ezeket a hivatkozásokat kényelmi okokból tüntetjük fel, és az ilyen weboldalakon található vagy az azokon keresztül elérhető tartalmakért, termékekért vagy szolgáltatásokért felelősséget nem vállalunk. Valamely hivatkozás feltüntetése nem jelenti azt, hogy egyetértünk az oldal tartalmával.

A fentiek minden olyan döntésre és lépésre is vonatkoznak, amelyeket Ön a Szolgáltatásokban bízva tett. Megtesszük a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy eszközeit és rendszereit megvédjük a vírusokkal, a "féregprogramokkal", a kártevő szoftverekkel, a kémprogramokkal, a "trójai falovakkal" és minden egyéb rosszindulatú kóddal vagy programmal szemben a Szolgáltatások biztosítása során, azonban nem garantáljuk, hogy azok nem léteznek, vagy hogy nincsenek hatással eszközeire vagy rendszereire.

Kiegészítő feltételek az app store alkalmazásokra vonatkozóan

Ha a Volvo Cars valamely Szolgáltatását egy alkalmazáson („Volvo Cars által nyújtott alkalmazás") keresztül, egy alkalmazás-áruházból vagy terjesztőplatformról (mint amilyen az Apple Store, a Google Play vagy az Amazon Appstore) (mindegyik „Alkalmazásszolgáltató") érte el vagy töltötte le, azzal tudomásul veszi és elfogadja:

 • hogy a Volvo Cars által nyújtott alkalmazást kizárólag az Alkalmazásszolgáltató által közzétett felhasználói feltételeknek megfelelően használja. Továbbá a jelen feltételekben Ön és mi állapodunk meg, nem pedig Ön és az Alkalmazásszolgáltató, valamint a köztünk és az Alkalmazásszolgáltató közötti megállapodásnak megfelelően, mi magunk kizárólag a Volvo Cars által nyújtott alkalmazásért vállalunk felelősséget. Ezért az Alkalmazásszolgáltató nem tartozik felelősséggel a Volvo Cars által nyújtott alkalmazás karbantartásáért vagy az ahhoz kapcsolódó támogató szolgáltatásokért.
 • Ha a Volvo Cars által nyújtott alkalmazás nem teljesíti valamely alkalmazható garanciát, akkor Ön értesítheti az Alkalmazásszolgáltatót, és visszakaphatja a Volvo Cars által nyújtott alkalmazás árát. Az Alkalmazásszolgáltató az alkalmazandó jog által lehetővé tett maximális mértékben nem vállal egyéb garanciát a Volvo Cars által nyújtott alkalmazásra vonatkozóan.
 • Apple iOS-alapú mobileszközre tervezett Volvo Cars által nyújtott alkalmazás ("iOS-Alkalmazás) használata esetén Ön továbbá:
 • Elfogadja, hogy a Volvo Cars, és nem az Apple felelős az iOS alkalmazással vagy az iOS Alkalmazás Ön általi birtoklásával és/vagy használatával kapcsolatban, az Ön vagy bármely harmadik fél által tett követelések megoldásáért, melyek többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak: (i): termékfelelősségi követelések; (ii) minden olyan követelés, mely szerint az iOS Alkalmazás nem felel meg bármely vonatkozó jogi vagy szabályozási követelménynek; valamint (iii) a fogyasztóvédelmi vagy hasonló jogszabályok alapján felmerülő követelések, és minden ilyen követelésre kizárólag a jelen Megállapodás, valamint az iOS Alkalmazás szolgáltatójaként ránk vonatkozó jogszabályok vonatkoznak.
 • Elfogadja, hogy a Volvo Cars, és nem az Apple felelős, a jelen Feltételekben előírt mértékig, az iOS Alkalmazással vagy az iOS Alkalmazás Ön általi birtoklásával és használatával kapcsolatos, bármely harmadik féltől származó szellemitulajdonjog-megsértési követelés kivizsgálásáért, az azzal szembeni védelemért, valamint annak megoldásáért és lezárásáért.
 • biztosítja és garantálja, hogy (i) nem olyan országban tartózkodik, amely az Egyesült Államok kormánya általi embargó hatálya alá tartozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya "terrorizmust támogató" országként jelölt meg, valamint (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján.
 • vállalja, hogy az iOS Alkalmazás használata során betart minden vonatkozó harmadik fél szerződési feltételt (például az iOS alkalmazás használata során nem sértheti meg a vezeték nélküli adatszolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket).
 • Ön elfogadja, hogy az Apple és az Apple leányvállalatai a jelen Feltételek harmadik fél kedvezményezettjei, mivel azok az Ön iOS alkalmazásra vonatkozó licencéhez kapcsolódnak. Amikor Ön elfogadja a jelen Feltételeket, az Apple jogot szerez arra (és úgy tekintjük, hogy Ön ezt a jogot elfogadta), hogy érvényesítse ezeket a Feltételeket Ön ellen, harmadik fél kedvezményezettként az Ön iOS Alkalmazásra vonatkozó licencéhez kapcsolódnak.

JOGI KÉRDÉSEK

A Feltételek, a Specifikus feltételek vagy a Szolgáltatások módosításai

A jelen Feltételeket vagy a Specifikus feltételeket időről időre módosíthatjuk. Lényeges változás, illetve olyan változás esetén, amely lényegesen módosítja az Ön kötelezettségeit vagy a mi kötelezettségeinket, legalább 30 nappal előre értesítjük. Előfordulhat, hogy el kell fogadnia a módosított feltételeket, mielőtt tovább használhatná a Szolgáltatásokat, vagy hogy a további használat a módosítások elfogadásának minősül.

Szolgáltatásokat, Szolgáltatásokon belüli funkcionalitásokat vagy funkciókat adhatunk hozzá vagy távolíthatnunk el, részben vagy egészben megszüntethetjük adott Szolgáltatások biztosítását vagy az azokhoz való hozzáférést, valamint általánosan megváltoztathatjuk a Szolgáltatásokat vagy az azokhoz való hozzáférést a Szolgáltatások hasznosságának és naprakészségének fenntartása érdekében.

Mindig joga van abbahagyni a Szolgáltatások használatát és megszüntetni a jelen Feltételeket és a Specifikus feltételeket az alább található Felmondási követelményekben meghatározottak szerint, ha nem ért egyet a jelen Feltételekben, a Specifikus feltételekben és/vagy a Szolgáltatásokban végrehajtott módosításokkal.

A jótállás korlátozása

Ha a jelen Feltételek másképp nem rendelkeznek, valamint a jogszabályokban megengedett mértékig, sem mi, sem Kapcsolt vállalkozásaink nem tartozunk semmilyen felelőséggel sem Ön, sem bármilyen harmadik fél felé a Szolgáltatásokkal vagy azok nyújtásával kapcsolatban, vagy bármely vita vagy kárigény tekintetében, amely az Ön tevékenységéből vagy mulasztásából, illetve a Szolgáltatások nyújtásából eredően vagy azokkal kapcsolatban merül fel. A Harmadik felek szolgáltatásaiból fakadó vagy azokkal kapcsolatos követeléseket kizárólag Ön és a harmadik fél között kell kezelni, a jog szerint megengedhető mértékben a Volvo Cars semmilyen veszteségért vagy kárért nem vállal felelősséget.

A Szolgáltatásokat és a tartalmat "aktuális állapotban", mindenféle garancia vagy jótállás nélkül biztosítjuk, ideértve azt is, hogy a Szolgáltatások vagy a tartalom meg fognak felelni az Ön elvárásainak, vagy hogy azok elérhetősége folyamatos, biztonságos vagy hibamentes lesz, vagy bármely Szolgáltatás vagy tartalom minőségével, pontosságával, időszerűségével, valódiságával, teljességével vagy megbízhatóságával kapcsolatban. A fentiek korlátozása nélkül, mi és Kapcsolt vállalkozásaink kifejezetten elutasítunk mindenféle garanciát az eladhatóságra, egy adott célnak történő megfelelőségre, zavarmentességre vagy betolakodástól való védelemre vonatkozóan, illetve az értékesítésre vagy a kereskedelmi használatra vonatkozóan felmerülő garanciákat.

A jelen Feltételek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módosítja a vonatkozó jogszabályok által feltételezett vagy előírt garanciák, jótállások, kikötések vagy feltételek, jogok vagy jogorvoslatok egyikét sem, amelyek jogszerűen nem zárhatók ki, korlátozhatók vagy módosíthatók.

A felelősség korlátozása

Amennyiben a jelen Feltételek másként nem rendelkeznek, és a jogszabályokban foglaltak által megengedett mértékig, sem mi, sem Kapcsolt vállalkozásaink nem vagyunk felelősek a következőkért:

 • semmilyen járulékos, különleges, kivételes, törvényi, bírság jellegű vagy következményes kárért, beleértve a haszon elmaradását, adatok vagy jó hírnév elvesztését, a Szolgáltatás megszakadását, számítógép-károsodást vagy rendszerhibát vagy a Szolgáltatások helyettesítésének költségét, amelyek a Szolgáltatások vagy tartalom jelen Feltételek szerinti használatából vagy abból fakadnak, hogy a szolgáltatások vagy a tartalom nem használhatók, akár jótállás, szerződés, szerződésszegés (ideértve a gondatlanságot), a termék megbízhatósága vagy egyéb jogi alap képezi az igény alapját, és függetlenül attól, hogy mi vagy Kapcsolt vállalkozásaink vagy ilyen egyéb felek tájékoztatva lettek-e az ilyen károk lehetőségéről, vagy gondatlanul jártak-e el, még akkor is, ha az itt ismertetett korlátozott jóvátétel nem teljesítette alapvető célját.
 • semmilyen veszteségért azon felül, amit Ön fizetett nekünk a Szolgáltatások használatáért a kárigény alapját képező eseményt megelőző 12 hónap folyamán.

Időtartam és megszűnés

A jelen Feltételek megszüntetésükig, vagy addig maradnak érvényben, amíg Ön az összes Szolgáltatás használatát be nem szünteti.

Ön bármikor abbahagyhatja bármelyik vagy az összes Szolgáltatás használatát, amely esetben a jelen Feltételek, valamint az esetleges Specifikus feltételek vagy Harmadik felek feltételei a továbbiakban nem alkalmazandók, és Önnek a továbbiakban nincs semmilyen kötelezettsége a jelen Feltételek, bármely más Specifikus feltétel vagy Harmadik felek feltételei szerint.

Amennyiben Ön abbahagyja egy adott Szolgáltatás használatát, a jelen Feltételek és az esetleges Specifikus feltételek vagy Harmadik felek feltételei továbbra is érvényben maradnak minden olyan Szolgáltatásra vonatkozóan, amelynek használatát Ön folytatja.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy véglegesen vagy ideiglenesen felfüggesszük a Szolgáltatások nyújtását, és megszüntessük vagy felfüggesszük a jelen Feltételek és/vagy az esetleges Specifikus feltételek hatályát abban az esetben, ha (a) Ön ténylegesen megszegte vagy észszerűen feltételezhető, hogy megszegte a jelen Feltételeket és/vagy az esetleges Specifikus feltéteket, (b) úgy döntünk, hogy beszüntetjük a Szolgáltatások biztosítását az aktuális formátumban, világszerte vagy egy adott földrajzi területen, vagy (c) valamely hasonló üzleti okból, amely saját döntésünk alapján észszerű ok lehet a Szolgáltatások biztosításának felfüggesztésére. Ha a Volvo Cars valamely Szolgáltatás megszüntetését tervezi, akkor erről a Szolgáltatás megszűnése előtt, észszerű időpontban tájékoztatjuk.

A jelen Feltételek megszűnésével Ön a Szolgáltatásokat a továbbiakban nem használhatja.

A megszűnés nem érinti a jelen Feltételek vagy az esetleges Specifikus feltételek vagy Harmadik felek feltételei egyik olyan rendelkezését sem, amely jellegénél fogva a megszűnést követően is alkalmazandó, ideértve korlátozás nélkül a következőket: (a) A jótállás korlátozása, (b) Felelősség korlátozása, (c) Átruházás, valamint (d) Alkalmazandó jog és hely.

Átruházás

Egyik fél sem ruházhatja át a jelen Feltételek vagy bármely Specifikus feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit harmadik félre a másik fél írásos beleegyezése nélkül. Mi azonban bármely Leányvállalatra átruházhatjuk a jelen Feltételek és/vagy az esetleges Specifikus feltételek szerinti jogainkat és kötelezettségeinket.

Alkalmazandó jog és hely

Hacsak a törvény másként nem írja elő, a jelen Feltételeket, az esetleges Specifikus feltételeket és a Szolgáltatások bármilyen használatát Magyarország törvényeinek megfelelően kell értelmezni, és azokkal kapcsolatban Magyarország törvényei az irányadók, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének kizárásával, kollíziós szabályainak figyelembevétele nélkül. Hacsak a törvény másként nem írja elő, a jelen Feltételekből és/vagy az esetleges Specifikus feltételekből fakadóan felmerülő bármely követelés esetén kizárólag azon terület bíróságai illetékesek, ahol székhelyünk található.

Ha Ön az EU-ban rendelkezik lakóhellyel, akkor az Európai Bizottság online vitarendezési platformot biztosít az Ön számára, amely a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ha fel kívánja hívni a figyelmünket egy adott ügyre, akkor kérjük lépjen kapcsolatba velünk.