Jogi nyilatkozat

Az alábbiakban a „Volvo Cars” jelentése értelemszerűen a Volvo Car Corporation, vagy valamelyik Volvo Car csoporthoz tartozó üzleti egység, vagy az egész Volvo Car csoport.

Jótállás nélkül stb.

Bár a jelen honlapon (a „Honlap”) közzétett információk helyességét az elvárható gondossággal igyekeztünk biztosítani, a Honlapot „ahogy van” alapon tesszük elérhetővé. A Volvo Cars semminemű felelősséget nem vállal a jelen honlap vagy az innen ugróponttal elérhető bármely más honlap által okozott közvetlen, közvetett, következményes vagy egyéb okozati kárért, tehát többek között, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonért, az üzleti tevékenység megszakadásáért, program- vagy adatvesztésért, még abban az esetben sem, ha az efféle károk lehetőségéről a Volvo Carst egyértelműen tájékoztatták.

A Volvo Cars nem vállal semmilyen jótállást, szavatosságot és/vagy garanciát a jelen honlapért vagy az innen elérhető bármely más honlapért. Az ilyen honlapok elérését az Ön kényelme érdekében biztosítjuk, ami nem jelenti azt, hogy a Volvo Cars egyetért az ilyen honlapok tartalmával, illetve felelősséget vállal értük vagy bármilyen felhasználásukért. Ezen túlmenően az Ön felelőssége, hogy kellő elővigyázatossággal járjon el, és biztosítsa a honlap elérésre használt eszköznek (és az azon futó programoknak) a vírusok, worm-ök, trójai programok és minden más káros tartalom elleni védelmét.

A Honlapon szereplő, a Volvo Cars termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó minden jótállást és szavatosságot illetően az Ön által megvásárolt termékek és szolgáltatások vételi szerződésében elfogadott feltételek az irányadók.

A jelen honlapon szereplő információk között előfordulhatnak pontatlanságok és nyomdahibák. A jelen honlapon közzétett információkat jogunk van előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztatni. Ezen túlmenően, a Volvo Cars fenntartja a jogot, hogy termékeit és szolgáltatásait, beleértve azok árait is, bármikor módosítsa.

A honlapon elérhető anyagok hivatkozhatnak olyan Volvo Cars termékekre és szolgáltatásokra, amelyek az Ön országában nincsenek bevezetve vagy nem elérhetők. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Volvo Carsnak szándékában áll ezen termékeket és szolgáltatásokat az Ön országában bevezetni vagy elérhetővé tenni. Felhívjuk továbbá figyelmét arra, hogy a termékek és szolgáltatások egy része feláras lehet, továbbá, hogy a Honlapon szereplő információk egy része – a termékbemutatót vagy a Honlap legutóbbi frissítését követően végrehajtott termékmódosítások következtében – érvényüket veszthették. Az egyes termékek és szolgáltatások elérhetőségével és rendelésével kapcsolatban kérjen részletes tájékoztatást Volvo Cars márkakereskedőjétől.  

A honlapunkról letölthető szoftverek

A honlapunkról letölthető minden szoftver (a továbbiakban a Szoftver) a Volvo Cars és/vagy licencadóinak szerzői joggal védett terméke.

A Szoftver használati feltételeit a hozzá adott végfelhasználói licencszerződés (Licencszerződés) szabályozza. Ha a Licencszerződés másként nem rendelkezik, a Szoftvert kizárólag a végfelhasználónál történő használat céljából szabad letölteni. Továbbá, ha a Licencszerződés másként nem rendelkezik, a Szoftvert kizárólag arra a célra szabad használni, amely célra a felhasználó rendelkezésére bocsátották. A Szoftvernek a Licencszerződést sértő másolása vagy terjesztése kifejezetten tilos, és polgári- és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A Szoftverre nem, vagy legfeljebb a Licencszerződésben meghatározott feltételek szerint vállalunk szavatosságot. A Licencszerződésben foglalt szavatosság kivételével a Volvo Cars ezennel kizár mindenfajta kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot a Szoftverrel kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan a forgalmazhatóságára, adott célra való alkalmasságára és harmadik fél jogai megsértésének kizárására vonatkozó szavatosságot is.