Subjekta pieprasījums par personas datiem

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) un citi datu aizsardzības tiesību akti un noteikumi koncentrējas uz jums kā fizisku personu, kurai ir tiesības lemt par saviem personas datiem, un sniedz jums noteiktas tiesības. Lai saņemtu plašāku informāciju par to, kā mēs apstrādājam personas datus, izlasiet mūsu  konfidencialitātes politiku..

Ja iesniegsiet šo pieprasījumu, Volvo Cars palīdzēs jums izmantot jūsu tiesības uz informāciju vai piekļūt jūsu personas datiem, vai izmantot jebkuras citas jūsu tiesības.