Opsporing van gestolen auto met Volvo Assistance

Wanneer het vermoeden bestaat dat de auto is gestolen, kunt u voor opsporing van de auto contact opnemen met Volvo Assistance via de Volvo Cars-app.1

Als is vastgesteld dat er sprake is van diefstal of een andere vorm van ongeoorloofd gebruik van de auto, kunnen de eigenaar van de auto, de politie en Volvo Assistance in overleg ertoe besluiten om de auto op te sporen.

 N.b.

Dit geldt tevens als de auto met een van de bijbehorende sleutels is ontgrendeld en gestolen.
Hiervoor zijn de volgende stappen nodig:
Neem contact op met Volvo Assistance en vertel dat u hulp wilt bij het opsporen van de auto. Het opsporen begint.
Doe aangifte bij de politie.
Neem opnieuw contact op met Volvo Assistance en geef het dossiernummer van de politie door.
Volvo Assistance informeert de politie over de positie van de auto.

 N.b.

Om de auto te kunnen opsporen moet u bij de politie aangifte doen van diefstal. Volvo Assistance verstrekt informatie alleen aan de politie.
  1. 1 De beschikbare diensten verschillen per markt.