Koppeling tussen de Volvo Cars-app* en auto verbreken

Voordat de Volvo Cars-app wordt gedeïnstalleerd moet u erop letten dat de koppeling tussen de app en de auto wordt verbroken of dat de eigendomsverhouding van uw auto op een juiste manier in de app wordt beëindigd. Als de Volvo Cars-app alleen wordt gewist, kunnen er in de toekomst problemen ontstaan bij het koppelen aan de auto.

Overdracht in de Volvo Cars-app

Als u uw auto verkoopt, moeten de eigendomsverhouding en de koppeling tussen de Volvo Cars-app en de auto worden beëindigd via het admin-account in de app. Neem als u geen toegang hebt tot de app contact op met uw Volvo-dealer en geef aan dat u uw auto wilt verkopen.

Voor overdracht en verbreken van de koppeling:
Ga naar Gekoppelde auto’s op het tabblad Px-2037-VOC app icon Profile.
Kies de actuele auto.
Druk op Ik ben niet langer de eigenaar van deze Volvo en volg de instructies in de app.
Bij beëindiging van de eigendomsverhouding worden de gebruiksgeschiedenis en de overige gebruikersaccounts gewist. Bovendien vindt er automatisch een fabrieksreset van de auto plaats, zodat profielen, persoonlijke gegevens, gekoppelde sleutels en persoonlijke instellingen enz. worden verwijderd.

De Volvo ID is persoonlijk en hoeft daarom bij verkoop van de auto niet te worden gewijzigd of gewist.

Neem contact op met uw Volvo-dealer als u uw contactgegevens uit de systemen wilt laten verwijderen.

Koppeling tussen verbonden telefoon en auto verbreken

De koppeling tussen een verbonden telefoon en de auto kan via de Volvo Cars-app of het middendisplay van de auto worden verwijderd. Gebruikers met beheerdersrechten kunnen alle met de auto verbonden telefoons bekijken en loskoppelen. Overige gebruikers kunnen alleen hun eigen telefoon bekijken en loskoppelen.

Via de Volvo Cars-app

Ga naar Gekoppelde auto’s op het tabblad Px-2037-VOC app icon Profile.
Kies de actuele auto.
Druk op Ontkoppelen naast het los te koppelen apparaat en volg de instructies in de app.

Via het middendisplay

Ga naar iCup-2037-Settings symbol.
Kies Profielen.
Kies Apparaten Volvo Cars-app.
Druk op de telefoon die u wilt verwijderen en kies Deze telefoon ontkoppelen.
  1. * Optie/accessoire.