Stuurslot

Het stuurslot1 bemoeilijkt de besturing zoals bij gebruik van de auto door onbevoegden. Er is mogelijk een mechanisch geluid waarneembaar, wanneer u het stuurslot inschakelt of opheft.

Stuurslot activeren

Wanneer u de auto van buitenaf vergrendelt en de auto is uitgeschakeld, wordt het stuurslot geactiveerd. Als u de auto onvergrendeld achterlaat, wordt na verloop van korte tijd automatisch het stuurslot geactiveerd.

Stuurslot opheffen

Wanneer u de auto van de buitenzijde ontgrendelt, wordt het stuurslot gedeactiveerd. Als de auto onvergrendeld is, wordt het stuurslot al gedeactiveerd als de sleutel in de passagiersruimte aanwezig is en de auto wordt gestart.

  1. 1 Stuurslot is niet op alle varianten en markten beschikbaar.