Aan te houden snelheid instellen voor cruisecontrolfuncties

Het is mogelijk om de snelheid in te stellen die de functies snelheidsbegrenzer, cruisecontrol en Pilot Assist* moeten aanhouden.

Px-2037-iCup-Set speed for Cruise Control functions
P5-Icon red circle 1Opgeslagen snelheid
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5: Verhoogt de opgeslagen snelheid
P5-Icon red circle 3Px-1717 - Steering wheel minus-button: Verlaagt de opgeslagen snelheid
Wijzig de opgeslagen snelheid door kort op de stuurknoppen P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5 (1) of Px-1717 - Steering wheel minus-button (2) te drukken of door ze ingedrukt te houden.
  • Kort drukken: Iedere keer dat u de knop indrukt past u de snelheid aan in stappen van +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  • Knop indrukken en vasthouden: Laat de knop los als de snelheidsindicator (3) de gewenste snelheid aangeeft.
De laatst verrichte aanpassing met de knop wordt in het geheugen opgeslagen.

Invloed via het gaspedaal

Als de snelheid met het gaspedaal wordt verhoogd voordat op de stuurknop P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5 (1) wordt gedrukt, wordt de actuele rijsnelheid bij het drukken op de knop opgeslagen, op voorwaarde dat u bij het drukken op de knop uw voet op het gaspedaal houdt.

Wanneer u gas bijgeeft met het gaspedaal zoals bij een inhaalmanoeuvre, blijft de instelling ongewijzigd – de auto hervat de laatst opgeslagen snelheid zodra u het gaspedaal loslaat.

Mogelijke snelheid

Automatische versnellingsbak

De rijhulpsystemen kunnen voorliggers volgen bij snelheden van stilstand tot de maximumsnelheid van de auto.

Pilot Assist kan stuurhulp bieden bij snelheden van om en nabij stilstand tot 140 km/h (87 mph).

Let erop dat 30 km/h (20 mph) de instelbare minimumsnelheid is – ook al kan het systeem een voorligger volgen tot aan stilstand, is het kiezen/opslaan van een lagere snelheid dan de genoemde 30 km/h (20 mph) niet mogelijk.

  1. * Optie/accessoire.