Safety Mode

Safety Mode is een veiligheidsfunctie die in werking treedt wanneer tijdens een aanrijding mogelijk belangrijke onderdelen zijn beschadigd zoals het hoogvoltsysteem, de sensoren voor de veiligheidssystemen of het remsysteem.

Als de auto een aanrijding heeft gehad, kan de tekst Safety mode Zie gebruikershandleiding worden weergegeven op het bestuurdersdisplay in combinatie met het waarschuwingslampje als het display niet beschadigd is geraakt en het elektrische systeem van de auto nog functioneert. De melding betekent dat de functionaliteit van de auto is verminderd.

Als de auto in de veiligheidsmodus staat kan het systeem worden gereset om de auto te starten en over een korte afstand te verplaatsen. bijv. als de auto op een plaats staat waar de verkeersveiligheid in gevaar komt.

 Waarschuwing

Probeer nooit zelf de auto te repareren of de elektronische onderdelen te resetten nadat de auto in de Safety Mode heeft gestaan. Dit kan aanleiding geven tot letsel of een slechte functie van de auto. Volvo adviseert u de auto altijd in een erkende Volvo-werkplaats te laten controleren en naar Normal Mode te laten resetten nadat de melding Safety mode Zie gebruikershandleiding is verschenen.

 Waarschuwing

De auto mag niet worden weggesleept zolang deze in de Safety mode staat. De auto moet op een bergingsvoertuig worden afgevoerd. Volvo adviseert u hem te laten afvoeren naar een erkende Volvo-werkplaats.