De Volvo Cars-app* gebruiken met Apple Watch

Met een Apple Watch kunt u bij bepaalde functies van de Volvo Cars-app, bijv. het parkeerklimaat starten/beëindigen en de auto vergrendelen/ontgrendelen.

Als de Volvo Cars-app is geïnstalleerd op een telefoon en aan de auto gekoppeld is, zullen de appfuncties automatisch beschikbaar zijn in de Apple Watch die wordt gepaird aan uw telefoon.

Functies die vanaf de Apple Watch1 kunnen worden aangestuurd:

  • Parkeerklimaat (starten/beëindigen).
  • Auto op afstand starten (starten/stoppen).
  • Portieren (vergrendelen/ontgrendelen).
  • De auto zoeken door de claxon en/of richtingaanwijzers van de auto een paar seconden te activeren.
  • De geschatte actieradius bekijken.
  • De positie van de auto op een kaart weergeven.

Apple Watch met de telefoon pairen

Voor instructies over het pairen van een Apple Watch met een telefoon en de technische vereisten hiervoor, zie de website van Apple.

Technische vereisten

De technische vereisten voor de betreffende besturingssystemen en gegevens over de compatibiliteit met verschillende mobiele telefoons zijn te vinden op de informatiepagina van de betreffende appwinkel.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Het aanbod aan beschikbare functies kan zich wijzigen.