Elektrische aansluitingen gebruiken

U kunt de 12V-aansluiting gebruiken voor verschillende accessoires die op een dergelijke spanning werken, zoals mediaspelers, koelboxen of mobiele telefoons.

Om te zorgen dat de aansluiting stroom levert, moet de auto in de Comfort- of Rijmodus staan.

De aansluiting wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de bestuurder uitstapt. Als de auto onvergrendeld blijft of wordt vergrendeld met Verlaagde guard, blijft de aansluiting nog ongeveer 10 minuten actief.

 N.b.

Accessoires die op de elektrische aansluiting zijn aangesloten, kunnen ook worden geactiveerd wanneer het elektrische systeem van de auto is uitgeschakeld of bij gebruik van de preconditioning. Schakel om die reden contacten uit wanneer ze niet worden gebruikt.

 Waarschuwing

  • Gebruik geen accessoires met grote of zware stekkers; ze kunnen de aansluiting beschadigen of losgaan tijdens het rijden.
  • Gebruik geen accessoires die storingen kunnen veroorzaken in bijvoorbeeld de radio of het elektrische systeem van de auto.
  • Plaats het accessoire zo, dat het de bestuurder of passagiers bij krachtig remmen of een botsing niet kan verwonden.
  • Houd aangesloten accessoires in de gaten, aangezien ze mogelijk warmte produceren waaraan passagiers zich kunnen branden. Ook kan het interieur hierdoor beschadigd raken.

12V-aansluiting gebruiken

Verwijder de plug in de tunnelconsole vóór de aansluiting en sluit de stekker van het accessoire aan.
Haal de stekker van het accessoire eruit en plaats de plug weer terug in de tunnelconsole als de aansluiting niet wordt gebruikt of als u de aansluiting zonder toezicht achterlaat.

 Belangrijk

Het maximale vermogen is 120 W (10 A) per aansluiting.