Vergrendelen en ontgrendelen met de knoppen op de sleutel

Met de knoppen op de sleutel kunt u de hele auto vergrendelen of ontgrendelen.
16w17 - SPA - Remote Key with buttons

Vergrendelen met de knoppen op de sleutel

Druk op de P5-1507 Remote key icon for lock/global close-knop om de auto te vergrendelen.

Om de vergrendelingsprocedure te activeren moeten alle portieren en de achterklep dichtstaan.

 N.b.

Een sleutel die opgesloten ligt in de auto wordt tijdelijk gedeactiveerd en kan pas weer worden gebruikt nadat de auto is ontgrendeld met een andere geldige sleutel.

Ontgrendelen met de knoppen op de sleutel

Druk op de P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking-knop om de auto te ontgrendelen.

Automatische hervergrendeling

Als u geen van de portieren noch de achterklep binnen twee minuten na ontgrendeling van de buitenzijde met de transpondersleutel opent, worden deze automatisch weer vergrendeld. Deze functie beperkt de kans dat u de auto per ongeluk onvergrendeld kunt laten staan.

Als de sleutel niet werkt

Als de knoppen op de sleutel niet werken kan de batterij leeg zijn. Vervang dan de batterij of gebruik het afneembare sleutelblad.