Algemeen over laden

Een elektrisch aangedreven auto rijdt op dezelfde manier als een auto met verbrandingsmotor, maar bepaalde functies zijn anders. De auto is voorzien van een oplaadbare hoogvoltaccu van het type lithium-ion.

Verschillende soorten oplading

De tijd die nodig is om de hoogvoltaccu te laden, is afhankelijk van het gebruikte laadvermogen. De 12V-accu wordt ook geladen als de auto wordt geladen.

Laden via stopcontact (AC-laden)

De auto kan via een normaal stopcontact worden geladen. Dit type laden is geschikt als extra laden voor elektrische auto's, maar wordt niet aanbevolen voor regelmatig laden.

Laden via laadstation (AC-laden)

Het laadstation kan zijn uitgerust met een vaste laadkabel of met een stopcontact waarop een mode 3-laadkabel kan worden aangesloten. Dit type oplading wordt aanbevolen voor regelmatig laden.

Snelladen via laadstation (DC-laden)

De auto ondersteunt snelladen met gelijkstroom via laadstations die ondersteuning bieden voor de standaard CCS (Combined Charging System). Door te laden met gelijkstroom kan normaliter een hoger laadvermogen worden gerealiseerd en kan de laadtijd op die manier worden ingekort. Het hoogste laadvermogen wordt normaal gesproken gerealiseerd als de ladingsgraad van de accu op 0-30% ligt. Daarna zal het laadvermogen geleidelijk afnemen.

Invloed van temperatuur

De hoogvoltaccu met bijbehorende elektrische aandrijfsystemen werken beter wanneer ze de juiste bedrijfstemperatuur hebben.

De prestaties van de hoogvoltaccu kunnen worden beperkt als de temperatuur in de accu te laag of te hoog is.

 Belangrijk

Als de auto langere tijd gestald wordt op een plek waar de temperatuur lager dan –10 °C (14 °F) of hoger dan 40 °C (104 °F) is, kunnen de prestaties van de hoogvoltaccu worden beperkt. Voorkom dat de accu te warm of te koud wordt door de auto voor het opladen aan te sluiten.

Belangrijke aandachtspunten

 N.b.

Als de hoogvoltaccu ouder wordt en langer gebruikt is, neemt de capaciteit enigszins af.

 Waarschuwing

Het opladen van de auto kan de werking van een geïmplanteerde pacemaker of andere medische apparatuur beïnvloeden. Personen met een pacemaker wordt geadviseerd een arts te raadplegen alvorens het opladen te starten.

 Waarschuwing

Laat het vervangen van de hoogvoltaccu over aan een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Motorgeluid exterieur

 N.b.

Als de auto op elektriciteit rijdt, is er een kunstmatig extern geluid op de achtergrond te horen. Dit geluid is aanwezig om verkeersdeelnemers buiten de auto, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en dieren, op de auto te attenderen, zodat ze niet worden aangereden.

Hoogvoltspanning

P5-1507-Symbol Elecric warning

 Waarschuwing

Tal van auto-onderdelen werken op hoogvoltspanning wat gevaarlijk kan zijn bij onoordeelkundig werk. Laat het hanteren van dergelijke onderdelen en alle oranje kabels over aan bevoegd personeel.

Raak geen onderdelen aan, wanneer dat niet uitdrukkelijk in de gebruikershandleiding staat aangegeven.