Software-updates

De software van de auto wordt geüpdatet via de verbinding met het mobiele netwerk, aangeduid als OTA (over-the-air).

Als er een nieuwe software-update beschikbaar is, wordt dat aangegeven op het berichtenscherm. Na het downloaden kunt u selecteren wanneer de installatie moet plaatsvinden. Update de software van de auto zo snel mogelijk als er een update beschikbaar is.

Downloaden

 N.b.

De software die wordt gedownload bij geplande software-releases heeft geen gevolgen voor certificering, veiligheid, emissies of naleving van wettelijke eisen.

Downloaden vindt plaats op de achtergrond via het mobiele netwerk1. Afhankelijk van de grootte van de update en de verbindingssnelheid kan dat enkele uren duren.

Om updates te kunnen downloaden, hebt u het volgende nodig:
  • de auto moet een internetverbinding hebben2.
  • het gebruik van verbonden diensten moet zijn goedgekeurd.

 N.b.

Afhankelijk van de softwareversie kan het downloaden automatisch gaan of worden gestart via een melding over een beschikbare software-update.

Update installeren

Als er een software-update is gedownload en klaar is voor installatie wordt dat aangegeven op het berichtenscherm en met een melding bij het starten van de auto. U kunt ervoor kiezen om de update meteen te installeren of om daar later weer aan herinnerd te worden.

Het scherm voor updaten is bereikbaar via iCup-2037-Settings symbol, Systeem, Systeeminformatie, Software-update. Daar kunt u ook het versienummer zien van de software die nu in de auto aanwezig is.

 N.b.

De installatie van de software-update kan maximaal 90 minuten in beslag nemen. Gedurende die tijd is de auto vergrendeld en zijn de functies van de auto niet beschikbaar. Houd daar rekening mee bij het kiezen van een tijdstip voor die update.
Bij installatie:
Controleer of de auto voor minimaal 40% is geladen.
Als een update klaar is voor installatie wordt dat weergegeven op het berichtenscherm. Open het bericht en volg de instructies op het middendisplay.
Stap uit de auto, doe alle portieren dicht en vergrendel de auto.
De installatie wordt gestart. De auto moet binnen enkele minuten worden vergrendeld. Als dat niet gebeurt, wordt de installatie geannuleerd.
Wacht tot de installatie klaar is.
De installatie kan maximaal 90 minuten in beslag nemen. Als de installatie klaar is, kan de auto op de normale manier worden gebruikt.

 N.b.

  • Tijdens de installatie moet u, als dat mogelijk is, de auto of de functies ervan niet gebruiken.
  • Tijdens de installatie moet geen laadkabel worden aangesloten of verwijderd.
  • Als u tijdens een lopende installatie in de auto moet zijn, moet u het sleutelblad gebruiken.
  • Het inbraakalarm van de auto wordt tijdens installatie gedeactiveerd om een vals alarm te voorkomen.

Lees altijd door wat de update inhoudt, zodat u weet wat de gevolgen zijn voor de auto en de functies ervan.

Als de installatie mislukt, wordt het systeem van de auto gereset naar de laatst geïnstalleerde versie.

 N.b.

Het is belangrijk dat u software-updates zo snel mogelijk installeert; dit om problemen met oudere software te voorkomen. Bij problemen met de update – neem contact op met uw Volvo-dealer.

Informatie over inhoud

Voor meer informatie over de software-update kunt u drukken op het informatiesymbool op het middendisplay.

 N.b.

De functionaliteit na de update kan variëren afhankelijk van markt, model, modeljaar en optie.
  1. 1 Geldt voor auto's met software 2.9 of later. Voor auto's met oudere software kan het downloaden alleen plaatsvinden wanneer er met de auto wordt gereden. Het volledig downloaden van de software kan meerdere rijcycli in beslag nemen.
  2. 2 Bij gebruik van internet vindt gegevensuitwisseling (dataverkeer) plaats, waarvoor mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht. Als er geen eigen simkaart is geplaatst, zorgt Volvo voor het dataverkeer voor systeemupdates.