Sleutel koppelen aan gebruikersprofiel

U kunt uw sleutel koppelen aan een profiel. Op die manier wordt telkens automatisch het profiel met alle instellingen gekozen wanneer de specifieke sleutel wordt geïdentificeerd bij het ontgrendelen of openen van het bestuurdersportier.

Als de sleutel niet is gekoppeld aan een profiel wordt bij het starten van de auto het laatst gebruikte profiel geactiveerd. Bij de eerste keer starten wordt automatisch het profiel Eigenaar geselecteerd.

Sleutel koppelen aan profiel

 N.b.

Als de sleutel eerder aan een ander profiel was gekoppeld, wordt de koppeling van het vorige profiel naar het actieve profiel verplaatst.
Druk op iCup-2037-Settings symbol.
Kies Profielen.
Kies Sleutel koppelen aan profiel om de gekozen sleutel te koppelen aan een profiel.

U kunt alleen een profiel koppelen aan de sleutel die op dat moment in de auto wordt gebruikt. Als er meerdere sleutels in de auto zijn, verschijnt de melding Er is meer dan een sleutel gevonden. Plaats de sleutel die u wilt koppelen op de back-up lezer.

P6-1746-XC40- Backup start place in tunnel console
Positie back-uplezer in de tunnelconsole.

Sleutel loskoppelen van een profiel

Druk op iCup-2037-Settings symbol.
Kies Profielen.
Kies Sleutel loskoppelen van profiel om een actief profiel van de gekoppelde sleutel te verwijderen.

Het loskoppelen van een sleutel van een profiel is ook mogelijk als de sleutel niet in de auto aanwezig is.