Rugleuning achterbank omklappen

De rugleuning van de achterbank is in twee ongelijke delen verdeeld. De twee delen zijn ieder apart om te klappen.

 Waarschuwing

  • Stel de bank vóór vertrek in en zet deze vast. Wees voorzichtig als u de bank instelt. Een ongecontroleerde of onvoorzichtige instelling kan tot letsel door beknelling leiden.
  • Bij het vervoeren van lange voorwerpen moeten deze altijd op een veilige manier worden vastgezet om schade te voorkomen als er snel geremd moet worden.
  • Schakel altijd de auto uit en activeer de parkeerrem als u de auto in- en uitlaadt.
  • Zet bij auto's met automatische transmissie de keuzehendel in de stand P om te voorkomen dat u de keuzehendel per ongeluk verzet.

 Belangrijk

Bij het neerklappen van de achterbank mogen er zich geen voorwerpen op de achterbank bevinden. De veiligheidsgordels mogen evenmin zijn ingestoken. Schade aan de bekleding van de achterbank is anders namelijk niet uitgesloten.

 Belangrijk

Klap de middenarmsteun* op alvorens de rugleuning van de achterbank neer te klappen.

Het doorsteekluik* in de achterbank moet dichtstaan alvorens de rugleuning neer te klappen.

 N.b.

U moet mogelijk de voorstoelen naar voren zetten en de rugleuningen rechtop zetten om de ruggedeelten van de achterbank volledig naar voren te kunnen klappen.

Rugleuning omklappen

De achterbank is alleen om te klappen, wanneer de auto stilstaat en minstens een van de achterportieren openstaat.

P6-1817-XC40-Folding rear seat manually from back seat

Zorg dat er zich geen mensen of voorwerpen op de achterbank bevinden.

P5-Icon red arrow 1

Klap de middelste hoofsteun handmatig om.

P5-Icon red arrow 2

Trek de handgreep op de linker of rechter rugleuning van de achterbank naar voren om de linker of rechter rugleuning van de achterbank om te klappen.

De rugleuning wordt ontgrendeld en moet handmatig worden omgeklapt tot in horizontale stand.

Rugleuning rechtop zetten

U zet de rugleuning handmatig weer rechtop:
Klap de rugleuning omhoog/naar achteren.
Druk de rugleuning verder totdat deze vergrendelt.
Zet de hoofdsteunen handmatig rechtop.
Pas de stand van de hoofdsteun op de middelste zitplaats zo nodig aan.

 Waarschuwing

Als de rugleuning is teruggeklapt, mag de rode indicatie niet langer zichtbaar zijn. Als deze toch zichtbaar is, is de rugleuning niet vergrendeld.

 Waarschuwing

Controleer of de rugleuningen en hoofdsteunen van de achterbank na het rechtop zetten goed vergrendeld zijn.

Bij vervoer van achterpassagiers moeten de hoofdsteunen op de buitenste zitplaatsen altijd omhoog staan.

  1. * Optie/accessoire.