Stapvoets rijden

Bij lage snelheden, bijvoorbeeld bij filevorming of op parkeerplaatsen, kan de stand stapvoets rijden handig zijn.

Wanneer de functie actief is, rolt de auto langzaam in de gekozen rijrichting zonder het gaspedaal te gebruiken.

Stapvoets rijden activeren

Tik op iCup-2037-Settings symbol op het middendisplay.
Kies Rijden.
Deactiveer One Pedal Drive.
Stapvoets rijden is nu geactiveerd.

Stapvoets rijden deactiveren

Tik op iCup-2037-Settings symbol op het middendisplay.
Kies Rijden.
Activeer One Pedal Drive-stand Aan of Auto.
Stapvoets rijden is nu gedeactiveerd.