Instellingen voor vergrendelindicatie

In het instellingsmenu van het middendisplay kunt u verschillende alternatieven kiezen voor de wijze waarop de auto bevestigt dat er is vergrendeld en ontgrendeld.
Tik op iCup-2037-Settings symbol op het middendisplay.
Tik op Bedieningselementen.
Kies voor het activeren of uitschakelen van een bevestiging bij vergrendelen/ontgrendelen.