Doorwaaddiepte

Doorwaden houdt in dat de auto door een waterpartijen rijdt zoals op een ondergelopen weggedeelte. Waden dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.

Tijdens het waden

Let bij het doorwaden op het volgende om schade aan de auto te voorkomen:

  • U kunt met de auto door waterpartijen van maximaal 45 cm (17 inch) diep rijden.
  • Rijd niet sneller dan stapvoets.
  • Breng de auto niet in het water tot stilstand. Rijd de auto voorzichtig voor- of achteruit uit het water.
  • Wees extra voorzichtig als u door stromend water rijdt.
  • Laat de auto niet langdurig in water staan dat tot boven de dorpelbalken – elektrische storingen zijn anders niet uitgesloten.

Na het waden

Trap na het oversteken van de waterpartij lichtjes op het rempedaal om te controleren of de remwerking in orde is. Bij water en vuil op de remblokken kunnen er vertragingen in de remwerking optreden.

Maak eventuele aansluitingen voor de elektrische verwarming en de aanhangwagenkoppeling schoon na ritten in water en modder.

Gerelateerde documenten