Informatie over laden op middendisplay

Vanaf het middendisplay is het mogelijk om het laadpercentage in te stellen, de laadkabel te ontgrendelen, de stroomsterkte in te stellen en het laden te plannen.

Om naar de laadweergave op het middendisplay van de auto te gaan, drukt u op iCup-2037-Settings symbol en vervolgens op Opladen. De laadweergave op het middendisplay wordt ook geactiveerd als het laden wordt gestart.

 Belangrijk

Volvo raadt het ten zeerste af om de auto te laden met wisselstroom van 100-120 V in combinatie met een stroomsterkte lager dan 10 A.

Laadlimiet instellen

iCup- 23w08-Charge status CSD
  1. P5-Icon red circle 1De actuele ladingsgraad van de accu.
  2. P5-Icon red circle 2Laadlimiet – Veeg voor het instellen van de limiet voor bij welke ladingsgraad het laden moet worden beëindigd. De ingestelde waarde blijft hetzelfde, totdat deze weer op het middendisplay wordt gewijzigd.

 Belangrijk

Volg de aanbevelingen over het hanteren van de hoogvoltaccu voor een optimale levensduur en prestaties.

Laden inroosteren

Bij laden met wisselstroom kan het laden worden ingeroosterd en kan worden ingesteld wat de start- en stoptijden voor het laden zijn. Het schema wordt vervolgens automatisch elke dag op dezelfde tijd herhaald.

iCup-22w22-BEV-Scheduled charging overview

Kies OpladenTimer instellen op het middendisplay en activeer daarna het plannen bij Opladen plannen. Trek aan de bediening bij iCup-22w22-BEV-Starting time scheduled charging en iCup-22w22-BEV-Ending time scheduled charging om de gewenste start- en stoptijd voor laden in te stellen.

Deactiveer het plannen van de oplading met de bediening bij Opladen plannen.

Het ingeroosterde laden kan ook worden gedeactiveerd, en wel als volgt:
Sluit de laadkabel aan op de auto - het led-lampje bij de laadaansluiting van de auto gaat blauw branden als de auto is ingesteld op laden volgens het ingestelde schema.
Haal de kabel los en sluit deze direct weer aan (binnen 3 seconden).
Het led-lampje bij de laadaansluiting van de auto knippert/brandt groen en de auto wordt geladen. Het ingeroosterde laden is nu gedeactiveerd. Om het weer te activeren, volgt u de instructies hierboven.

 N.b.

Het LED-lampje van de laadaansluiting geeft de status voor de oplading van de hoogvoltaccu aan en niet of de auto stroom gebruikt, bijvoorbeeld bij gebruik van de klimaatregeling. Ook als het LED-lampje aangeeft dat het laden gereed is of dat geplande oplading geactiveerd is, kan de auto toch nog stroom uit het stopcontact halen. Om de actieradius van de auto niet te beïnvloeden, wordt stroom in eerste instantie uit het stopcontact en niet uit de accu gehaald om de eventuele extra belastingen van de auto te verzorgen (zoals standverwarming enz.).

Laadkabel ontgrendelen en vergrendelen

Druk op Kabel ontgrendelen op het middendisplay om de laadkabel te ontgrendelen en het laden te beëindigen. U kunt de kabel in de laadaansluiting vergrendelen door op Kabel vergrendelen op het middendisplay te drukken. Bij laden via een stopcontact/laadstation (AC-laden) wordt het laden dan automatisch hervat. Bij snelladen (DC-laden) wordt het laden niet automatisch hervat.

Stroomsterkte instellen

iCup-23w08-Current limit
  1. P5-Icon red circle 1Ingestelde stroomsterkte.

Bij het laden met wisselstroom1 is het mogelijk om de maximale stroomsterkte waarmee de auto kan worden opgeladen te beperken.

Kies Opladen en de pijl bij Stroomlimiet (A). Druk op + om de stroomsterkte te verhogen of op - om de stroomsterkte te verlagen2.

Bij opladen met meer dan 1 fase wordt de ingestelde stroomsterkte per fase weergegeven op het bestuurdersdisplay3.

 N.b.

De stroomsterkte kan worden beperkt door het laadstation, de laadkabel of het hoogvoltsysteem van de auto. Het is niet gegarandeerd dat de auto met de vermelde stroomsterkte kan laden als deze hoger is dan wat het laadstation of de laadkabel toestaat.
  1. 1 Heeft betrekking op laden via laadstation (mode 3) en laden via stopcontact (mode 2).
  2. 2 De ingestelde stroomsterkte geldt per fase van de wisselstroombron.
  3. 3 Geldt voor bepaalde markten.