Temperatuurcontrole van de laadkabel*

Om ervoor te zorgen dat de accu van de auto steeds veilig kan worden opgeladen1, zijn de regeleenheid van de laadkabel en de stekker voorzien van ingebouwde controlefuncties voor de temperatuur.

De temperatuurcontrole vindt voor een deel in de regeleenheid plaats en voor een deel in de stekker.

Controlefunctie in regeleenheid

Ter bescherming van de elektronica wordt de oplading onderbroken, als de temperatuur in de regeleenheid te hoog oploopt. Dit kan bijv. gebeuren als de buitentemperatuur hoog is of de regeleenheid zich in de felle zon bevindt.

Controlefunctie in stekker

De laadstroom wordt verlaagd als de temperatuur in de stekker te hoog wordt. Als de temperatuur een kritische grens overschrijdt, wordt de oplading volledig onderbroken.

 Waarschuwing

De temperatuurcontrole van de laadkabel is een hulpmiddel voor de bescherming van het laadsysteem van de auto, maar is geen garantie dat oververhitting nooit kan voorkomen.

 Belangrijk

Als de temperatuurbewaking herhaalde malen de laadstroom verlaagt en de oplading werd afgebroken, dient u de oorzaak van de oververhitting op te sporen en weg te nemen.

 Belangrijk

Stel de regeleenheid en de bijbehorende stekker niet bloot aan direct zonlicht. Anders kan de oververhittingsbeveiliging in de stekker het opladen van de auto beperken of onderbreken.

 Belangrijk

Als het laden vaak onbedoeld wordt onderbroken, moeten de laadkabel en het laadsysteem van de auto worden gecontroleerd door een bevoegde en gekwalificeerde Volvo-onderhoudsmonteur. Ook moet het stopcontact worden gecontroleerd door een erkende elektricien.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Heeft betrekking op laden met een mode 2-laadkabel.