Panoramadak*

Het panoramadak is verdeeld in twee glassegmenten. Het voorste kan aan de achterkant verticaal (ventilatiestand) of horizontaal (open stand) worden geopend. Het achterste is een vast dakglas.

Het panoramadak is voorzien van een windscherm alsook een zonnescherm, dat gemaakt is van geperforeerd textiel en onder het glazen dak zit, voor extra bescherming tegen bijvoorbeeld fel zonlicht.

P5-22w22-Roof console

Het panoramadak en het zonnescherm zijn te bedienen met een bedieningsknop aan het plafond.

Om het panoramadak en het zonnescherm te kunnen bedienen, moet de auto in gebruiksstand Comfort of Rijden staan.

 Waarschuwing

Kinderen, andere passagiers of voorwerpen kunnen bekneld raken door bewegende delen.

  • Let altijd op bij bediening van ruiten.
  • Laat kinderen niet met de bedieningselementen spelen.
  • Laat kinderen nooit alleen achter in de auto.
  • Steek geen voorwerpen of lichaamsdelen via de ruiten naar buiten, ook al is het elektrische systeem van de auto volledig uitgeschakeld.

 Belangrijk

  • Open het panoramadak niet, wanneer lastdragers zijn gemonteerd.
  • Leg geen zware voorwerpen boven op het panoramadak.

 Belangrijk

  • Verwijder sneeuw en ijs van het panoramadak alvorens het te openen. Wees voorzichtig om krassen op oppervlakken of schade aan lijsten tegen te gaan.
  • Bedien het panoramadak niet, als het vastgevroren is.

Windscherm

P5-1507 Panoramic roof wind deflector

Bij het panoramadak hoort een windscherm dat opgeklapt wordt bij een geopend panoramadak.

  1. * Optie/accessoire.