Beperkingen van Connected Safety

Alle voertuigen in een bepaald gebied krijgen niet altijd alle informatie over voertuigen met ingeschakelde alarmlichten of voertuigen die gladheid hebben gedetecteerd.
De oorzaak kan bijv. zijn:
  • Geen internetverbinding of een slechte internetverbinding.
  • De manoeuvres (stuurbeweging, acceleratie of remmanoeuvre) van het voertuig op een glad weggedeelte zijn dermate klein dat lage frictie tussen de banden en het wegdek niet te detecteren is.
  • De functies zijn niet ingeschakeld bij de auto die lage frictie heeft gedetecteerd of de alarmlichten heeft ingeschakeld.
  • De auto die lage frictie heeft gedetecteerd of de alarmlichten heeft ingeschakeld, is niet voorzien van de functies.
  • De gps- of satellietnavigatie vertoont storingen of is uitgevallen.
  • De detectie van lage frictie of de activering van de alarmlichten vond plaats op een weg die niet voorkomt in de database van Volvo Cars.
  • Connected Safety is niet op alle markten uitgebouwd en heeft niet overal dekking - een Volvo-dealer kan informatie over de actuele gebieden verstrekken.

 Waarschuwing

  • Het systeem kan in bepaalde omstandigheden onterecht waarschuwen voor gladheid.
  • Het systeem kan niet altijd andere voertuigen met ingeschakelde alarmlichten ontdekken of alle gladde weggedeelten detecteren.

Gerelateerde documenten