Resetprocedure voor de inklembeveiliging

Als er problemen mochten ontstaan met de elektrische bedienbare ruiten kunt u een resetprocedure proberen.

 Waarschuwing

Als de 12V-accu losgekoppeld is geweest, werkt de automatische openings-/sluitingsfunctie pas weer naar behoren nadat deze is gereset. Resetten is nodig om de inklembeveiliging te laten werken.

Bij problemen met het panoramadak kunt u contact opnemen met de werkplaats1.

Elektrisch bedienbare ruit resetten

Zorg dat de ruit dichtstaat.
Druk de knop in de handmatige stand vervolgens 3 keer omhoog naar de stand voor sluiten.
Het systeem wordt automatisch gereset.

Als het probleem blijft bestaan, kunt u contact opnemen met de werkplaats.

  1. 1 Geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.