Sleepstand activeren en deactiveren

De sleepstand wordt gebruikt wanneer de auto vrij moet rollen, bijv. om de auto op een bergingsvoertuig te trekken.

Sleepstand activeren

Tik op iCup-2037-App view symbol op het middendisplay.
Druk op Autostatus.
Kies Service.
Druk op Sleepmodus activeren.
Volg de instructies op het scherm.
De auto staat nu in de sleepstand en rolt vrij.

 Belangrijk

De auto mag alleen worden weggesleept op een bergingsvoertuig. De auto mag niet worden weggesleept met de wielen op de grond.

Sleepstand deactiveren

Let erop dat de auto stilstaat.
Activeer de parkeerrem.
De sleepstand is nu beëindigd.