Auto afzetten

De auto wordt vanuit de rijstand automatisch afgezet wanneer u uit de auto stapt en de auto geparkeerd is.

Automatische uitschakeling

Kies de schakelstand P.
Open het bestuurdersportier.
De auto staat nu niet in de rijstand.

Handmatig uitschakelen via het middendisplay

De auto kan handmatig worden uitgeschakeld.

Kies de schakelstand P.
Druk op iCup-2037-Settings symbol.
Kies Bedieningselementen.
Druk op Auto uitschakelen.
Volg de instructies op het scherm.
De auto staat nu niet in de rijstand.