Automatische inschakeling van elektrische stuurverwarming* activeren en deactiveren

De stuurverwarming is te activeren om het stuurcomfort te verhogen, wanneer het koud is.

Er kan worden ingesteld of het automatisch starten van de elektrische stuurwielverwarming moet worden geactiveerd/gedeactiveerd wanneer de bestuurder in de auto gaat zitten.1 Als het automatisch starten geactiveerd is, zal de elektrische verwarming bij een omgevingstemperatuur van 10 °C (50 °F) of lager starten.

Open het klimaatveld op het middendisplay door op de temperatuurknop onderaan in het midden van het middendisplay te drukken.
Druk op iCup-2037-Icon three dots horizontal.
Kies de gewenste instelling onder Automatische stuurwielverwarming om automatische inschakeling van elektrische stuurverwarming te activeren/deactiveren.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Gebruiksstand Comfort