Panelen onder motorkap losmaken

Om bij bepaalde componenten te kunnen, bijv. zekeringen en laadpunten voor starthulp, kan een aantal beschermpanelen in de ruimte onder de motorkap worden gedemonteerd.
P6-2222-Panels under bonnet
Positie van verschillende panelen en delen onder de motorkap.
  1. P5-Icon red circle 1Paneel A – biedt toegang tot het negatieve laadpunt voor starthulp.
  2. P5-Icon red circle 2Paneel B
  3. P5-Icon red circle 3Paneel C
  4. P5-Icon red circle 4Paneel D – biedt toegang tot het positieve laadpunt voor starthulp en de zekeringen onder de motorkap.
  5. P5-Icon red circle 5Paneel E
  6. P5-Icon red circle 6Paneel F
  7. P5-Icon red circle 7Luik voor opbergruimte onder de motorkap
  8. P5-Icon red circle 8Dop voor bijvullen van sproeiervloeistof

 Belangrijk

Maak de panelen rond de opbergruimte onder de motorkap alleen los als uit de instructies in de gebruikershandleiding duidelijk blijkt dat dat nodig is. Neem bij problemen of behoefte aan onderhoud contact op met een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

 Belangrijk

De panelen zijn aanwezig om de componenten erachter te beschermen - plaats de panelen volledig terug voordat er met de auto wordt gereden.

 Waarschuwing

Tal van auto-onderdelen werken op hoogvoltspanning wat gevaarlijk kan zijn bij onoordeelkundig werk. Raak geen onderdelen aan, wanneer dat niet uitdrukkelijk in de gebruikershandleiding staat aangegeven.

De beschermpanelen worden met pluggen op hun plek gehouden. Ze kunnen worden losgemaakt door de borgpen in het midden van de plug in te drukken, bijv. met een schroevendraaier of pen. Als de pen voldoende ver naar binnen is gedrukt, kan de plug eruit worden getrokken. Druk de pen niet helemaal door de plug, aangezien deze dan los kan raken en tussen componenten kan vallen. Wanneer de plug bij het terugplaatsen van het paneel weer moet worden vastgezet, trekt u de borgpen helemaal naar buiten. Wanneer de plug in het montagegat is geplaatst, kunt u de borgpen weer op zijn plek drukken, waardoor het paneel vast komt te zitten.

De beschermpanelen overlappen elkaar zodanig, dat u bij het demonteren of monteren een specifieke volgorde moet aanhouden. Om de panelen los te maken volgt u de volgende stappen:

P6-2222-Panel removal 1
Plugposities voor paneel A.
Paneel A
Maak de 4 gemarkeerde pluggen los waarmee het paneel vastzit door hun borgpen een beetje in te drukken.
Het paneel wordt nu door verborgen kliksluitingen op zijn plaats gehouden. Breng het paneel voorzichtig omhoog totdat het loslaat.
Het paneel kan helemaal worden weggetild. Zo krijgt u toegang tot het negatieve laadpunt en de panelen B en C. Paneel B moet worden gedemonteerd voor toegang tot paneel D waar het positieve laadpunt en de zekeringen onder de motorkap onder zitten.

Om het paneel terug te plaatsen, trekt u de borgpen helemaal naar buiten en drukt u deze weer in wanneer de pluggen in hun montagegaten zitten. Zorg ervoor dat de kliksluitingen goed zitten voordat u het paneel op zijn plaats drukt.

P6-2037-XC40BEV-Removal of panel under hood 2
Plugposities voor paneel B. Paneel C is gespiegeld ten opzichte van B.
Paneel B/C
Demonteer eerst paneel A volgens de voorafgaande instructies.
Maak de 5 gemarkeerde pluggen los.
Het paneel is los en kan helemaal worden weggetild. Zo krijgt u toegang tot de pluggen waarmee de panelen D of E (afhankelijk van de kant) vastzitten. Paneel D moet worden gedemonteerd om toegang te krijgen tot het positieve laadpunt en de zekeringen onder de motorkap.

Om het paneel terug te plaatsen, trekt u de borgpen helemaal naar buiten en drukt u deze weer in wanneer de pluggen in hun montagegaten zitten. Het paneel heeft ook een uitstekend onderdeel aan de achterkant waarmee het op zijn plaats wordt gehouden als het in zijn opening zit.

P6-2222-Panel removal 3
Plugposities voor paneel D. Paneel E is gespiegeld ten opzichte van D.
Paneel D/E
Demonteer eerst de panelen A en B/C (afhankelijk van de kant) en open het luik voor de opbergruimte onder de motorkap (7).
Maak de gemarkeerde plug los. Voor het demonteren van paneel E moet ook de dop voor het bijvullen van sproeiervloeistof (8) worden losgemaakt.
Het paneel wordt nu door verborgen kliksluitingen op zijn plaats gehouden. Breng het paneel voorzichtig omhoog totdat het loslaat.
Het paneel is los en kan helemaal worden weggetild. Onder paneel D zitten het positieve laadpunt en de zekeringen onder de motorkap.

Om het paneel terug te plaatsen, trekt u de borgpen helemaal naar buiten en drukt u deze weer in wanneer de pluggen in hun montagegaten zitten. Zorg ervoor dat de kliksluitingen goed zitten voordat u het paneel op zijn plaats drukt.

P6-2037-XC40BEV-Removal of panel under hood 4
Plugposities voor paneel F.
Paneel F
Demonteer eerst de panelen A, B, C, D en E.
Maak de 2 gemarkeerde pluggen los.
Het paneel wordt nu door verborgen kliksluitingen op zijn plaats gehouden. Breng het paneel voorzichtig omhoog totdat het loslaat.
Het paneel is los en kan helemaal worden weggetild.

Om het paneel terug te plaatsen, trekt u de borgpen helemaal naar buiten en drukt u deze weer in wanneer de pluggen in hun montagegaten zitten. Zorg ervoor dat de kliksluitingen goed zitten voordat u het paneel op zijn plaats drukt.