Gebruikersgegevens resetten

Gebruikersgegevens en systeeminstellingen worden via het middendisplay gereset.
Instellingen waarvoor naar de standaardwaarde kan worden gereset:
  • appinstellingen
  • netwerkinstellingen (alleen door admin)
  • fabrieksreset (alleen door admin) - profielen, gebruikersgegevens, gekoppelde sleutels en persoonlijke instellingen enz. worden verwijderd.

Bij doorverkoop moeten gebruikersgegevens en systeeminstellingen worden gereset naar de fabrieksinstellingen.

Instellingen resetten via het middendisplay

Druk op iCup-2037-Settings symbol.
Ga verder naar Systeem, Resetoptie om de gewenste instelling te resetten.

Om de netwerkinstellingen te resetten of om de auto terug te zetten naar de fabrieksinstellingen hebt u een gebruikersprofiel met beheerdersrechten nodig. Dit kunt u doen door bij Profielinstellingen te klikken op de optie Admin worden. Het eigenaarsprofiel heeft altijd beheerdersrechten.

Bij een fabrieksreset moeten ook alle sleutels van de auto in de auto aanwezig zijn.