Account koppelen aan gebruikersprofiel

Het is mogelijk om het account toe te voegen aan het gekozen gebruikersprofiel. Voorbeelden van toe te voegen accounts zijn Volvo ID en Google-account.

Een account toevoegen

Druk op iCup-2037-Settings symbol.
Kies Profielen.
Kies Accounts.
Kies voor het toevoegen van een account.
Er verschijnt een lijst met accounts die kunnen worden toegevoegd.
Selecteer het gewenste account.

Volg daarna de weergegeven instructies. De instructies hangen af van het type account dat is gekozen.