Symbolen en meldingen voor parkeerhulp* en parkeerhulpcamera*

Op het bestuurders- en /of middendisplay verschijnen mogelijk symbolen en meldingen voor de parkeerhulp en de parkeerhulpcamera. Hier volgen enkele voorbeelden.
SymboolMeldingBetekenis
P5P6-22w22-iCup-Park Assist-Activate/deactivate
Als het symbool gedoofd is.De parkeerhulpsensoren achter zijn uitgeschakeld, zodat er geen akoestische waarschuwingssignalen en veldmarkeringen voor obstakels/voorwerpen verschijnen.
Reiniging vereist Parkeerhulpsensoren afgedektEen of meer van de sensoren van het systeem zijn geblokkeerd. Controleer dit en verhelp de storing zo spoedig mogelijk.
Parkeerhulp niet beschikbaar Service vereistHet systeem werkt niet naar behoren. Er moet contact worden opgenomen met een werkplaats1.

U kunt meldingen verwijderen door kort te drukken op de P5–1507–Symbol-OK button-knop in het midden van de rechter stuurknoppenset.

Als een melding blijft bestaan, neemt u contact op met de werkplaats. Geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

 Waarschuwing

P5P6-22w22-iCup-Park Assist-Activate/deactivate

Wees bij het verschijnen van dit symbool extra voorzichtig tijdens het achteruitrijden met een gemonteerde aanhangwagen, fietsdrager of iets dergelijks die is aangesloten op het elektrische systeem van de auto.

Een gedoofd symbool geeft aan dat de parkeerhulpsensoren achter uitgeschakeld zijn, zodat deze niet waarschuwen voor eventuele obstakels.

Defecte parkeerhulpcamera

P5-1617-Park Assist Camera 360, view with defected camera
Voorbeeld om te laten zien wanneer de linker camera van de auto defect is.

Als een camerasector zwart blijft, betekent dit dat de desbetreffende camera defect is.

Ook in de volgende gevallen blijft de desbetreffende camerasector zwart, zij het zonder het symbool voor een defecte camera:

  • geopend portier
  • geopende achterklep
  • ingeklapte buitenspiegel.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.