Hulplijnen voor parkeerhulpcamera*

De parkeerhulpcamera's geeft met lijnen op het beeldscherm aan waar de auto zich ten opzichte van de omgeving bevindt.
Px-2037-iCup-Park Assist Camera helplines
Voorbeeld van hulplijnen

De hulplijnen geven de denkbeeldige baan van de contouren van de auto aan bij de actuele stuuruitslag – dit vereenvoudigt het achteruit insteken, achteruitrijden in krappe ruimten en aankoppelen van aanhangers.

De lijnen op het scherm worden geprojecteerd als stonden ze op de grond achter de auto. De lijnen zijn bovendien afhankelijk van de stuuruitslag, zodat u ook tijdens het draaien kunt zien welke baan de auto zal nemen.

De hulplijnen zijn inclusief de uitstekende delen van de auto, zoals de trekhaak, buitenspiegels en hoeken.

 N.b.

  • Bij het achteruitrijden met een aanhanger/caravan geven de hulplijnen op het beeldscherm de baan van de auto aan – niet die van de aanhanger/caravan.
  • Er verschijnen geen hulplijnen op het beeldscherm, wanneer er een aanhanger is aangesloten op het elektrische systeem van de auto.

 Belangrijk

  • Let erop dat op het beeldscherm alleen het gebied achter de auto wordt weergegeven, als u voor de achteruitkijkcamera hebt gekozen – let in dat geval goed op de zijkanten en voorkant van de auto wanneer u tijdens het achteruitrijden het stuurwiel verdraait.
  • Hetzelfde geldt ook omgekeerd – let op wat er met de achterste delen van de auto gebeurt als u de frontcamera hebt gekozen.
  • De hulplijnen geven het kortste traject aan – let er daarom extra goed op dat u met de zijkanten van de auto nergens tegen aankomt of overheen rijdt, als u bij vooruitrijden aan het stuur draait of met de voorkant van de auto nergens tegen aankomt of overheen rijdt, als u bij achteruitrijden aan het stuur draait.

Hulplijnen in 360°-aanzicht*

Px-iCup-Park Assist Camera 360-view helplines
360°-aanzicht met hulplijnen
Met 360°-aanzicht worden - afhankelijk van de rijrichting - achter, voor en aan de zijkant van de auto hulplijnen getoond:
  • Bij vooruitrijden: Frontlijnen
  • Bij achteruitrijden: Zijlijnen en achteruitrijlijnen

Als de voor- of achtercamera gekozen is, worden de hulplijnen onafhankelijk van de rijrichting weergegeven.

Als een zijcamera gekozen is, worden hulplijnen alleen weergegeven als er achteruit gereden wordt.

Hulplijn voor trekhaak

De hulplijn voor het vermoedelijke traject van de trekhaak kan worden getoond en helpen bij het aankoppelen van een aanhanger. De functie is te activeren onder de instellingen van de parkeercamera.

Er zijn niet tegelijkertijd hulplijnen weer te geven voor de trekhaak en de volledige auto.

  1. * Optie/accessoire.