HomeLink®* programmeren

Programmeer HomeLink®1, reset de programmering of herprogrammeer afzonderlijke knoppen.

Programmeren

Richt de afstandsbediening op de te programmeren HomeLink®-knop en houd de afstandsbediening op zo'n 2–8 cm (1–3 inch) van de knop. Blokkeer het controlesymbool van HomeLink® niet.
Houd zowel op de afstandsbediening als op HomeLink® de knoppen ingedrukt die u wilt programmeren.
Laat de knoppen pas los als het led-lampje niet meer langzaam (ca. 1 maal per seconde) maar snel knippert (ca. 10 maal per seconde) of constant brandt.

Als het controlelampje constant brandt: Aanduiding dat de programmering is voltooid.

Druk voor activering 2 maal op de geprogrammeerde knop.

Als het controlelampje snel knippert: De eenheid die u voor HomeLink® wenst te programmeren is mogelijk voorzien van een beveiligingsfunctie zodat extra stappen vereist zijn.

Druk 2 maal op de geprogrammeerde knop om te controleren of de programmering gelukt is. Ga anders verder met de volgende stap.

P5-1507 HomeLink Learn button
Zoek de inleerknop2 op de ontvanger voor bijvoorbeeld de garagedeur op. De knop zit doorgaans in de buurt van de antennevoet op de ontvanger.

Druk de inleerknop van de ontvanger eenmaal in en laat hem weer los.

De programmering moet binnen 30 seconden na het indrukken van de knop worden voltooid.

Druk de knop op HomeLink® in die u wilt programmeren en laat de knop weer los. Herhaal de procedure van indrukken/vasthouden/loslaten al naar gelang het model van de ontvanger één of twee keer.
De programmering is voltooid.

 N.b.

Bepaalde afstandsbedieningen kunnen HomeLink® beter programmeren op een afstand van ongeveer 15–20 cm (ongeveer 6–12 inch).

Afzonderlijke knop herprogrammeren

Druk op de gewenste knop en houd deze zo'n 20 seconden ingedrukt.
Wanneer het controlelampje op HomeLink® langzaam gaat knipperen kunt u op de gebruikelijke manier programmeren.

 N.b.

Als de te herprogrammeren knop niet met een nieuw apparaat wordt geprogrammeerd, gaat deze terug naar de eerder opgeslagen programmering.

HomeLink®-knoppen resetten

Het is alleen mogelijk om alle HomeLink®-knoppen tegelijkertijd te resetten. Afzonderlijke knoppen zijn wel te herprogrammeren.

Houd de buitenste knoppen op HomeLink® zo'n 10 seconden ingedrukt.
Wanneer het controlelampje niet meer constant brandt maar is gaan knipperen, zijn de knoppen gereset en weer gereed voor programmering.

Problemen bij programmeren

Ga naar homelink.com of bel 00 8000 466 354 65 (of het betaalnummer +49 6838 907 277)3.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Geldt voor bepaalde markten.
  3. 2 De aanduiding en kleur van de knop verschillen per fabrikant.
  4. 3 Let erop dat de gratis hulplijn afhankelijk van de provider mogelijk niet beschikbaar is.