Waarschuwing en automatisch remmen bij achteruitrijden*

In de auto zitten systemen die u kunnen helpen bij het waarnemen van obstakels bij achteruitrijden en die automatisch remmen als u niet op tijd reageert.

De functies Rear Auto Brake (RAB) en Cross Traffic Alert (CTA)* zijn alleen actief als de auto achteruit rolt of in de achteruit is gezet.

Als er obstakels worden gedetecteerd, gebeurt het volgende:
  1. Een waarschuwingssignaal en de grafische voorstelling voor parkeerhulp gaan branden om aan te geven waar het obstakel zich bevindt.
  2. Als u de waarschuwing niet opmerkt en een aanrijding onvermijdbaar is, kan de auto automatisch remmen en wordt via een tekstbericht uitgelegd waarom de auto werd afgeremd.

Als het gaspedaal krachtig wordt ingetrapt, rijdt de auto ook achteruit na automatisch remmen.

 Waarschuwing

  • De functies zijn een systeem voor aanvullende bestuurdersondersteuning om de bestuurder te ontlasten en de rijveiligheid te verhogen, maar ze werken niet in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.
  • U wordt geadviseerd om alle paragrafen over deze functies in de gebruikershandleiding door te nemen en bijvoorbeeld te lezen over de beperkingen die u moet kennen voordat u de functies gebruikt.
  • De rijhulpsystemen ontslaan u niet van de plicht om alert en adequaat te reageren, zodat u de auto altijd op een veilige manier moet blijven besturen, met inachtneming van een passende snelheid en geschikte afstand tot andere weggebruikers en met respect voor de geldende verkeersregels en -bepalingen.

 N.b.

De functies maken gebruik van de gecombineerde camera en radarsensor van de auto die enkele algemene beperkingen heeft.

Obstakel recht achter de auto

Rear Auto Brake is bedoeld als hulpmiddel voor u bij het waarnemen van stilstaande obstakels die zich bij achteruitrijden recht achter de auto kunnen bevinden.

Deze functie is bedoeld om in eerste instantie stilstaande objecten waar te nemen die hoger zijn dan de achterbumper. Het gaat bijvoorbeeld niet om auto's die in beweging zijn.

Remingrepen met Rear Auto Brake zijn actief bij snelheden lager dan 10 km/h (6 mph).

Automatisch remmen moet worden gedeactiveerd voordat de auto door de wasstraat gaat en het kan ook nodig zijn dit te deactiveren om ongewenste ingrepen, bijv. bij achteruitrijden in hoog gras, te voorkomen.

Obstakel vanaf de zijkant

Cross Traffic Alert is bedoeld om u te waarschuwen voor kruisend verkeer als u achteruitrijdt met de auto.

Deze functie is bedoeld om in de eerste plaats grotere en bewegende voertuigen te ontdekken - in gunstige gevallen kunnen ook kleinere voorwerpen zoals fietsen en voetgangers worden ontdekt.

Remingrepen met Cross Traffic Alert zijn actief bij snelheden lager dan 15 km/h (9 mph).

Automatisch remmen moet worden gedeactiveerd voordat de auto door de wasstraat gaat en het kan ook nodig zijn dit te deactiveren om ongewenste ingrepen, bijv. bij achteruitrijden in hoog gras, te voorkomen.

Voorbeelden van detectie en beperkingen

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip
Voorbeeld van het gebied waarbinnen de functie u kan helpen om kruisend verkeer op te merken tijdens het achteruitrijden.

De sensoren van de functie kunnen geen verkeersbewegingen detecteren door andere geparkeerde voertuigen of door afschermende objecten heen. Hier volgt een aantal voorbeelden van situaties waarbij naderende auto's daarom pas worden waargenomen als ze heel dicht bij zijn.

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip-Exception1
De auto staat ver naar achteren in een parkeervak.
P5-1507-CrossTrafficAlert Princip-Exception2
In schuine parkeervakken valt de ene kant van de auto mogelijk helemaal binnen de geblokkeerde hoek van de sensoren.
  1. P5-Icon red circle 1Dode hoek
  2. P5-Icon red circle 2Detectiegebied van de functie

Naarmate u verder achteruitrijdt, verandert echter de hoek ten opzichte van het voertuig/obstakel dat in de weg zit zodat de dode hoek snel in grootte afneemt.

Achteruitrijden met gekoppelde uitrusting op trekhaak

RAB en CTA worden automatisch gedeactiveerd als een aanhangwagen, fietsdrager of iets dergelijks op het trekhaakcontact wordt aangesloten. Als de gekoppelde uitrusting geen elektrische aansluiting heeft, moeten RAB en CTA handmatig worden gedeactiveerd via een druk op een knop op het middendisplay.

  1. * Optie/accessoire.