Intelligent Speed Assist (ISA)

Intelligent Speed Assist helpt de bestuurder om de maximumsnelheid niet te overschrijden door middel van verschillende waarschuwingen en de mogelijkheid om de voortstuwing van de auto te begrenzen.

Intelligent Speed Assist leren kennen

Als de auto de op de verkeersborden aangegeven maximumsnelheid overschrijdt, zal ISA de bestuurder waarschuwen met waarschuwingsgeluiden en gaat het pictogram met de maximumsnelheid knipperen. De bestuurder kan met de linker stuurknop de geluidswaarschuwing activeren en deactiveren. De geluidswaarschuwing begint een paar seconden nadat het picotgram voor de maximumsnelheid begint te knipperen en is afhankelijk van hoeveel te hard de bestuurder rijdt. De lengte van de geluidswaarschuwing en het opnieuw laten horen ervan zijn afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder en de geluidswaarschuwing kan worden beëindigd door zachter te gaan rijden.

VCC-23w46-ISAl symbol small

Adaptieve pedaalrespons

De geluidswaarschuwing van Intelligent Speed Assist kan worden vervangen door adaptieve pedaalrespons die de bestuurder helpt om zich aan de maximumsnelheid te houden door de voortstuwing van de auto te begrenzen. Als het gaspedaal harder wordt ingetrapt, wordt de functie tijdelijk gedeactiveerd.

De functie wordt geactiveerd op het middendisplay
Druk op iCup-2037-Settings symbol
Kies Rijondersteuning>Intelligente snelheidsassistent
Adaptieve pedaalrespons activeren

 N.b.

Bij gebruik van Pilot Assist of Adaptive Cruise Control kan geluidssignaal niet worden vervangen door adaptieve pedaalrespons.

 N.b.

Uw auto is ontworpen volgens de eisen in de verordening voor intelligente snelheidsondersteuning van de EU. Het doel van de verordening is het rijden veiliger te maken door functies die het naleven van de maximumsnelheid bevorderen.

Gerelateerde documenten