Rijbaanassistent activeren en deactiveren

De eenheid voor rijbaanassistentie (LKA1) wordt bij elke rijcyclus automatisch geactiveerd – de bestuurder kan kiezen voor activeren of deactiveren van de functie. Stuuringrepen voor doorgetrokken strepen is echter altijd ingeschakeld.
Activeer of deactiveer de functie onder instellingen.
Tik op iCup-2037-Settings symbol op het middendisplay.
Druk op Rijden en activeer de gewenste functie.
  1. 1 Lane Keeping Aid