Bedieningsinformatie

Bedieningsinformatie is beschikbaar in diverse productformaten. De gebruikershandleiding is te raadplegen via het middendisplay van de auto en op de supportsite van Volvo Cars. Er is ook een digitale Quick Guide1 die bereikbaar is vanuit de gebruikershandleiding op het middendisplay. In het dashboardkastje ligt een supplement met een verwijzing naar waar u de digitale gebruikershandleiding kunt vinden.

Beeldscherm van de auto

Om naar de handleiding te gaan, drukt u op iCup-2037-App view symbol en vervolgens drukt u op iCup--2037-Owners manual. Hier hebt u de mogelijkheid tot visuele navigatie aan de hand van afbeeldingen van het auto-exterieur en -interieur. De informatie is doorzoekbaar en ook beschikbaar in een indeling in categorieën.

 N.b.

Wanneer u de taal in het middendisplay verandert, kan dat betekenen dat bepaalde informatie voor de eigenaar niet overeenkomt met landelijke of plaatselijke wet- en regelgeving. Stel geen taal in die u niet begrijpt, omdat het dan lastig wordt om te navigeren in de menustructuur op het scherm.

 Belangrijk

U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op veilig wijze bestuurt en dat u de geldende wetgeving en voorschriften in acht neemt. Het is ook belangrijk dat u de auto volgens Volvo's adviezen in de gebruikershandleiding onderhoudt en bedient.

Bij verschillen tussen de informatie op het middendisplay en die in overige bronnen geldt de informatie op het middendisplay.

Supportsite van Volvo Cars

Op de web- en supportsite van Volvo Cars staat meer informatie over uw auto.

Bezoek volvocars.com/intl/support en kies uw land. De site is beschikbaar voor de meeste markten.

Op de supportpagina staan de contactgegevens van de klantenservice en de dichtstbijzijnde Volvo-dealers.

  1. 1 Geldt alleen voor bepaalde markten.