Prioriteit stellen tussen Volvo Assistance en alarmcentrale

Geef aan of de auto in een noodsituatie Volvo Assistance of de alarmcentrale moet bellen.1

U kunt instellen of de auto contact moet opnemen met Volvo Assistance of met de openbare alarmcentrale bij triggering van de automatische ongevalsmelding of bij gebruik van de SOS-knop.

In de fabrieksinstellingen van de auto is vastgelegd om primair contact op te nemen met Volvo Assistance.

Om dit te wijzigen:
Druk op iCup-2037-Settings symbol onderaan op het middendisplay en kies voor Bedieningselementen.
Onder Meer deactiveert u SOS-knop belt naar Volvo Cars hulpdienst.

 N.b.

Wanneer contact met Volvo Assistance de voorkeur heeft, worden meer autogegevens uitgewisseld en zijn uitgebreidere vormen van hulpverlening mogelijk dan wanneer de openbare alarmcentrale de voorkeur geniet. Als er geen contact kan worden gemaakt met Volvo Assistance, neemt de auto contact op met de openbare alarmcentrale.

Als echter de openbare alarmcentrale de voorkeur heeft en er geen contact kan worden gemaakt, wordt er geen contact genomen met Volvo Assistance.

  1. 1 De beschikbare diensten verschillen per markt.