Positie van kinderzitje

Het is belangrijk om het kinderzitje op de juiste stoel in de auto te plaatsen. De positie hangt onder meer af van het type kinderzitje en van de vraag of de passagiersairbag is ingeschakeld.
Px-20w37/46–Safety–Child seat and airbag
Tegen de rijrichting in geplaatste kinderzitjes en airbags gaan niet samen.

Plaats tegen de rijrichting in geplaatste kinderzitjes op de achterbank, als de passagiersairbag geactiveerd is. Als de airbag wordt opgeblazen, kan een kind op de passagiersstoel ernstig letsel oplopen.

Als de passagiersairbag gedeactiveerd is, kunt u een tegen de rijrichting in geplaatst kinderzitje op de passagiersstoel voorin zetten.

 N.b.

De wettelijke bepalingen voor hoe een kind in de auto moet worden geplaatst, verschillen per land. Stel u op de hoogte van wat van toepassing is.

 Waarschuwing

Laat nooit iemand voor de passagiersstoel zitten of staan.

Vervoer kinderen nooit in een tegen de rijrichting in geplaatst kinderzitje op de passagiersstoel voorin, wanneer de passagiersairbag geactiveerd is.

Laat nooit passagiers (kinderen noch volwassenen) op de passagiersstoel voorin plaatsnemen, als de passagiersairbag gedeactiveerd is.

Het niet opvolgen van de bovenstaande aanbevelingen kan aanleiding geven tot levensgevaarlijke situaties of ernstig letsel.

 Waarschuwing

Gebruik NOOIT een naar achteren gericht kinderzitje op een stoel met een GEACTIVEERDE AIRBAG vóór de stoel. Het KIND kan hierdoor OVERLIJDEN of ERNSTIG GEWOND RAKEN.

Sticker voor passagiersairbag

P5-1546–Safety–Airbag decal placement EU 1
Sticker op zonneklep aan passagierszijde.

De waarschuwingssticker voor passagiersairbag is aangebracht als hierboven.