Roetfilter dieselmotor (DPF)

Dieselmodellen zijn uitgerust met een roetfilter, waardoor een nog efficiëntere uitlaatgasreiniging mogelijk is.

Onder normale rijomstandigheden blijven de roetdeeltjes uit de uitlaatgassen in het filter achter. Om de roetdeeltjes te verbranden en het filter te legen wordt een zogeheten regeneratie gestart. Daarvoor moet de motor de normale bedrijfstemperatuur hebben.

De regeneratie van het roetfilter vindt automatisch plaats en duurt normaal 10–20 minuten. Bij een lage gemiddelde snelheid kan dit iets langer duren. Tijdens de regeneratie kan het brandstofverbruik iets stijgen.

Regeneratie bij koud weer

Als u bij koud weer vaak korte afstanden rijdt, komt de motor niet voldoende op temperatuur. Dit betekent dat het roetfilter niet geregenereerd en niet geleegd wordt.

Wanneer het filter voor ca. 80 % met roetdeeltjes gevuld is, licht de oranje waarschuwingsdriehoek op het instrumentenpaneel op en verschijnt de melding Roetfilter vol Zie instructieboekje op het informatiedisplay.

U start de regeneratie van het filter door met de auto op een secundaire weg of op een snelweg te rijden tot de motor voldoende op temperatuur is gekomen. Daarna rijdt u nog 20 minuten verder.

 N.b.

Tijdens de regeneratie kan zich het volgende voordoen:

  • er kan tijdelijk een geringe beperking van het motorvermogen te bespeuren zijn
  • het brandstofverbruik kan tijdelijk toenemen
  • er kan sprake zijn van een brandlucht.

Wanneer het filter geregenereerd is, wordt de waarschuwingsmelding automatisch gewist.

Wanneer u bij koud weer de standverwarming* inschakelt, bereikt de motor sneller de normale bedrijfstemperatuur.

 Belangrijk

Als het filter helemaal vol deeltjes zit, kan het moeilijk zijn om de motor te starten en het filter wordt onbruikbaar. De kans bestaat dan dat het filter moet worden vervangen.
  1. * Optie/accessoire.