Lamp vervangen - koplampen

Alle gloeilampen in het koplamphuis zijn te vervangen door eerst het complete koplamphuis via de motorruimte los te nemen en te verwijderen.

Koplamphuis verwijderen

Zet het elektrische systeem van de auto in de contactslotstand 0, zie contactslotstanden - functies in verschillende standen.

P3-1320-S60/V60/V60H Headlight removal 2
Ikon röd pil 1Trek de borgpennen van het koplamphuis naar buiten.
Ikon röd pil 2Haal het koplamphuis los door het beurtelings te kantelen en naar buiten te trekken.

 Belangrijk

Trek niet aan de kabel, maar alleen aan de connector.
P3-1320-S60/V60/V60H Headlight removal 3
Ikon röd pil 3 Koppel de connector van het koplamphuis los door met uw duim de clip omlaag te duwen.
Ikon röd pil 4 Trek ondertussen met uw andere hand de connector los.
5.Til het koplamphuis naar buiten en leg het op een zachte ondergrond om krassen op de lens te voorkomen.
6.Vervang de kapotte gloeilamp.

Koplamphuis bevestigen

P3-1320-S60/V60/V60H Headlight fastening
Sluit de connector dusdanig aan dat u een klik hoort.
Plaats het koplamphuis terug en breng de borgpennen aan. Plaats de korte borgpen bij de radiateurgrille. Controleer of u ze goed hebt ingestoken.
Controleer de verlichting.

De connector moet goed zijn aangesloten en de koplamp moet zijn gemonteerd alvorens de verlichting in te schakelen of de transpondersleutel in de contactslotsleuf te plaatsen.