Verkeersbordinformatie (RSI)* - bediening

De verkeersbordinformatie (RSI1) registreert en toont verkeersborden op verschillende manieren, afhankelijk van het bord en de situatie.
P4-1220-RSI Instrumentpanel
Geregistreerde snelheidsinformatie2.

Wanneer RSI een verkeersbord registreert met de geldende snelheid, geeft het instrumentenpaneel dat bord als symbool weer.

P4-1220- RSI Omkörningsförbud

Samen met het symbool voor de geldende snelheidsbeperking kan (voor zover van toepassing) ook een bord2 met inhaalverbod verschijnen.

Einde snelheidsbeperking of snelweg

Wanneer RSI een "verkeersbord met indirecte snelheidsinformatie" registreert dat het eind van de actuele snelheidsbeperking aangeeft – zoals bij het einde van een snelweg – verschijnt een symbool voor het desbetreffende verkeersbord op het instrumentenpaneel.

Voorbeelden van verkeersborden met indirecte snelheidsinformatie2:

P3+4-1246- RSI Alla begränsningar upphör

Einde snelheidsbeperkingen.

P3+4-1246- RSI Motorväg upphör

Einde snelweg.

Het symbool op het instrumentenpaneel dooft na 10–30 seconden en verschijnt pas weer bij het passeren van het volgende verkeersbord met snelheidsinformatie.

Gewijzigde snelheidsbeperking

Bij het passeren van een verkeersbord met directe snelheidsinformatie die een wijziging van de snelheidsbeperking inhoudt, verschijnt een symbool met het bijbehorende verkeersbord op het instrumentenpaneel.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Voorbeeld van een verkeersbord met directe snelheidsinformatie2.

Het symbool op het instrumentenpaneel dooft na zo'n 5 minuten en verschijnt pas weer bij het passeren van het volgende verkeersbord met snelheidsinformatie.

Sensus Navigation

Bij een auto met Sensus Navigation, wordt er in de volgende gevallen snelheidsspecifieke informatie opgehaald uit de navigatie-eenheid:
  • Bij verkeersborden met indirecte snelheidsinformatie, zoals borden voor autosnelwegen en autowegen en plaatsnaamborden.
  • Als een eerder waargenomen snelheidsbord als niet langer geldig wordt gezien en er geen nieuw bord is gepasseerd.

Aanvullende borden

P4-1220- RSI Hastighet vid undantag
Voorbeelden van aanvullende borden2.

Soms kent een en dezelfde weg verschillende snelheidsbeperkingen – een aanvullend bord geeft dan aan onder welke omstandigheden de snelheden gelden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een gevaarlijke weg bij bijvoorbeeld regen en/of mist.

Het aanvullende bord met betrekking tot regen verschijnt alleen als de ruitenwissers zijn geactiveerd.

P4-1220- RSI Hastighet på Avfart el Annan väg

Op bepaalde markten wordt de geldende snelheid op een afrit aangegeven met een aanvullend bord met een pijl.

Het snelheidsbord dat aan dit type aanvullend bord is gekoppeld, verschijnt alleen als u de richtingaanwijzer gebruikt.

P3-V60H RSI Hastighet begränsad sträcka eller tid på dygnet

Sommige snelheden gelden bijvoorbeeld alleen een bepaald traject of op een bepaalde tijd van de dag. U wordt hierop geattendeerd met een symbool voor een aanvullend bord onder het snelheidssymbool.

P3+4-1320- RSI Tilläggstavla

Een leeg vakje onder het snelheidssymbool2 op het instrumentenpaneel geeft aan dat RSI een bord heeft geregistreerd met aanvullende informatie over de geldende snelheidsbeperking.

Snelheidswaarschuwing Aan/Uit

De deelfunctie Waarschuwing max. snelheid voor RSI is te selecteren - u kunt kiezen uit Aan of Uit.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

De snelheidswaarschuwing bestaat uit een tijdelijk knipperend symbool2 op het instrumentenpaneel voor de maximumsnelheid als u de geldende snelheid overschrijdt met 5 km/h (5 mph) of meer.

P4-1246-MyCar RSI-SpeedAlertOn
Activeer Snelheidswaarschuwing als volgt:
  1. Zoek de functie op in het menusysteem MY CAR, zie MY CAR.
  2. Markeer Snelheidswaarschuwing door op de knop OK/MENU te drukken en verlaat het menu met EXIT.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Road Sign Information
  3. 2 De getoonde verkeersborden zijn marktspecifiek - de afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts voorbeelden.