Navigatie* - uitgebreide verkeersinformatie (RTTI)1, 2

Bij een Connected Car kunt u via internet uitgebreide verkeersinformatie ontvangen dankzij RTTI.
P3/P4-1646-Real Time Traffic Information

Op basis van mobiele apps, openbare instanties en gps-gegevens wordt verkeersinformatie samengesteld over problemen en de doorstroom. Wanneer een auto doorstroominformatie aanvraagt, worden tegelijkertijd anonieme gegevens verstuurd over de doorstroom op de actuele locatie van de auto: dit verbetert de werking van de dienst. De anonieme gegevens worden alleen verstuurd, wanneer het RTTI geactiveerd is.

Weergegeven worden de actuele verkeersomstandigheden op snelwegen, grotere wegen en hoofdwegen en bepaalde centrumroutes.

Hoeveel verkeersinformatie er op de kaart verschijnt hangt af van de afstand ten opzichte van de auto. Op de kaart verschijnt alleen verkeersinformatie binnen een straal van zo'n 120 km rond de auto.

Op de kaart staan naast de standaardteksten en -symbolen ook aanduidingen voor de doorstroom die de snelheid aangeven ten opzichte van de snelheidslimiet voor een bepaald gedeelte. De doorstroom wordt aangeduid met gekleurde lijnen aan weerszijden van het gedeelte:

  • Groen - geen storingen.
  • Oranje – langzaam rijdend verkeer.
  • Rood - drukte/opstopping/ongeval.

Activeren/deactiveren

Druk in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en kies InstellingenReal-time verkeersinfo gebruiken.
Vink het vakje aan om de uitgebreide verkeersinformatie te activeren of vink het vakje uit om de uitgebreide verkeersinformatie te deactiveren.

 N.b.

Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/landen beschikbaar.

De dekkingsgebieden voor verkeersinformatie worden voortdurend uitgebreid.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Geldt voor bepaalde markten.
  3. 2 Real Time Traffic Information