S80

2015 Late

Audiosysteem en media - Systeembediening

Het audio- en mediasysteem is te bedienen vanaf de middenconsole en voor een deel vanaf de stuurtoetsen, met behulp van de stembediening of met de afstandsbediening*. De informatie wordt op het beeldscherm boven aan de middenconsole gepresenteerd.
 1. Vooruit/achteruit/zoeken - Kort indrukken om naar de/het volgende/vorige track op een disk, voorkeurzender van de radio 1 of hoofdstuk te gaan 2. Lang indrukken om een track op een cd vooruit/achteruit te spoelen of de eerstvolgende goed doorkomende radiozender te zoeken.
 2. SOUND - indrukken op de audio-instellingen (lage tonen, hoge tonen e.d.) te openen. Voor meer informatie, zie algemene audio-instellingen.
 3. VOL - het geluidsniveau verhogen of verlagen.
 4. ON/OFF/MUTE - Bij kort indrukken wordt de installatie ingeschakeld en bij lang indrukken (totdat het scherm zwart wordt) vindt uitschakeling plaats. Let erop dat het complete Sensus-systeem (incl. navigatie*- en telefoonfuncties) altijd gelijktijdig wordt in-/uitgeschakeld. Kort indrukken om het geluid uit te schakelen (MUTE-functie) of opnieuw in te schakelen, als het geluid uitstond.
 5. Opening voor het plaatsen/uitwerpen van een disc.
 6. Hoofdbronnen - indrukken om een hoofdbron (bijvoorbeeld RADIO, MEDIA) te kiezen. De laatst geactiveerde bron (bijvoorbeeld FM voor de radio) verschijnt. Als u zich in een bron bevindt en op de hoofdbronknop drukt, verschijnt er een snelkoppelingsmenu.
 7. - Disc uitwerpen. Een disc blijft ca. 12 seconden lang in de uitgeworpen stand staan. Om veiligheidsredenen wordt de disc vervolgens automatisch weer naar binnen getrokken.
 8. OK/MENU - druk op het duimwiel op het stuurwiel of op de knop van de middenconsole om een keuze in menu’s te bevestigen. Als u zich in de normaalweergave bevindt en op OK/MENU drukt, verschijnt er een menu voor de gekozen bron (bijvoorbeeld RADIO of MEDIA). Er verschijnt een pijl naar rechts op het scherm, als er onderliggende menu’s zijn.
 9. TUNE - draai aan het duimwiel op het stuurwiel of aan de draaiknop op de middenconsole om door de tracks/mappen, radio- en tv*-zenders of telefooncontacten te bladeren of door de keuzes op het beeldscherm te navigeren.
 10. EXIT - kort indrukken om omhoog te gaan in het menusysteem, een actieve functie te annuleren, telefoongesprekken te beëindigen/weigeren of ingevoerde tekens te wissen. Bij lang indrukken springt u naar de normaalweergave of naar het hoogste menuniveau (hoofdbronmenu), overeenkomend met de hoofdbronknoppen op de middenconsole (6).
 11. INFO - als er meer informatie beschikbaar is dan op het scherm kan worden weergegeven, druk dan op de INFO-knop om de resterende informatie te zien.
 12. Sneltoetsen – Cijfers en letters invoeren.
 13. FAV - in bepaalde bronnen is het mogelijk een functie te koppelen aan de FAV-knop. De desbetreffende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de FAV-knop, zie Favorieten.
 14. Stembediening - indrukken om de stembediening te activeren.

Menufuncties

Het voorbeeld laat de navigatie naar verschillende functies zien als media vanaf de harde schijf van de auto worden afgespeeld.

Het voorbeeld laat de navigatie naar verschillende functies zien als media vanaf de harde schijf van de auto worden afgespeeld.

 1. Hoofdbronknop - indrukken om van hoofdbron te wisselen of het snelkoppelingsmenu van de actieve bron weer te geven.
 2. Normaalweergave - normale stand voor de bron.
 3. Snelkoppelingsmenu - toont de meest gebruikelijke menukeuzes.
 4. Snelmenu - snelstand bij draaien aan TUNE om bijvoorbeeld van track, radiozender e.d. te veranderen.
 5. Bronmenu - functies en instellingen in de actieve bron.
 6. Bronkeuzemenu 3 - toont de bronnen waaruit kan worden gekozen.
 7. Hoofdbronmenu - toont de hoofdbronnen die ook kunnen worden gekozen met de hoofdbronknoppen (1).

Het uiterlijk is afhankelijk van de bron, de uitrusting in de auto, instellingen e.d.

Kies een hoofdbron door te drukken op een hoofdbronknop (1) (bijvoorbeeld RADIO, MEDIA). Gebruik om door de menu’s van de bron te navigeren de bedieningsknoppen TUNE, OK/MENU, EXIT of de hoofdbronknop (1).

Als de tekst op een menuregel lichtgrijs gekleurd is, kunt u de desbetreffende optie niet kiezen. Het is mogelijk dat de functie niet aanwezig is op de auto, dat de bron niet actief of niet aangesloten is of dat de bron leeg is.

Voor de beschikbare functies, zie Audio en media - menu-overzicht.

 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Geldt niet voor DAB.
 3. 2 Geldt alleen voor dvd-discs.
 4. 3 Alleen beschikbaar in de hoofdbronnen die meerdere bronnen hebben.

Gerelateerde artikelen

Heeft dit geholpen?