Boordcomputer - aanvullende informatie

De boordcomputer van de auto kan informatie registreren, verwerken en weergeven.

Hier volgt aanvullende informatie over enkele functies.

Gemiddeld

Het gemiddelde brandstofverbruik sinds de laatste maal dat de waarde op nul gesteld werd.

 N.b.

Er is een bepaalde afwijking mogelijk, als er een verwarming op brandstof* is gebruikt.

Gemiddelde snelheid

De gemiddelde snelheid voor de afgelegde afstand sinds de laatste nulstelling van de waarde.

Huidig verbruik

De waarde voor het huidige verbruik wordt voortdurend (ongeveer eenmaal per seconde) bijgewerkt. Op lage snelheden wordt het verbruik weergegeven per eenheid van tijd – op hoge snelheden verschijnt het verbruik per eenheid van lengte.

U kunt verschillende eenheden (km/miles) kiezen voor de aanduiding – zie het onderstaande gedeelte‘Eenheid wijzigen’

Bereik - actieradius op tank

De boordcomputer geeft de afstand aan die bij benadering kan worden afgelegd met de resterende hoeveelheid brandstof in de tank.

Wanneer de melding Afst. tot leeg----’ verschijnt, zijn geen garanties meer te geven voor de resterende actieradius.

  • Tank dan zo spoedig mogelijk.

De actieradius wordt berekend aan de hand van het gemiddelde brandstofverbruik over de laatste 30 km en de resterende hoeveelheid brandstof.

 N.b.

Er is een bepaalde afwijking mogelijk, als u van rijstijl verandert.

Een zuinige rijstijl betekent doorgaans een langere actieradius. Voor meer informatie over de wijze waarop u het brandstofverbruik kunt beperken, zie Milieubeleid.

Snelheidsaanduiding Digital1

De snelheid wordt weergegeven in de eenheid (km/h / mph) die niet op het hoofdinstrument wordt gebruikt. Gebruik het hoofdinstrument mph als eenheid, dan wordt de snelheid in km/h weergegeven op de boordcomputer en omgekeerd.

Eenheid wijzigen

U kunt van eenheid veranderen voor weergave van de afstand en snelheid (km/miles) in het menusysteem MY CAR, zie MY CAR.

 N.b.

Een wijziging van deze eenheden is niet alleen van toepassing op de boordcomputer maar ook op Volvo’s RTI-navigatiesysteem*.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Alleen bij een instrumentenpaneel type "Digital".