Keuzehendelblokkering

De keuzehendelblokkering is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: een mechanische en een automatische.

Mechanische schakelblokkering

p3007 mekanisk växelväljarspärr

U kunt de hendel altijd ongehinderd heen en weer halen tussen de standen N en D. Om de hendel in een van de overige standen te zetten, moet u een blokkering opheffen door op de blokkeerknop op de keuzehendel te drukken.

Met de blokkeerknop ingedrukt kunt u de hendel vooruit of achteruit bewegen tussen de standen P, R, N en D.

Automatische schakelblokkering

De automatische versnellingsbak kent enkele bijzondere beveiligingsfuncties:

Parkeerstand (P)

Stilstaande auto met draaiende motor:

  • Houd uw voet op het rempedaal terwijl u de keuzehendel verzet.

Elektrische schakelblokkering, Shiftlock parkeerstand (P)

Om de keuzehendel vanuit stand P in een andere schakelstand te zetten, moet u in sleutelstand II het rempedaal bedienen.

Schakelblokkering, vrijstand (N)

Als de keuzehendel in stand N staat en de auto heeft minstens 3 seconden stilgestaan (of de motor nu loopt of niet), is de keuzehendel geblokkeerd.

Om de keuzehendel vanuit stand N in een andere schakelstand te zetten, moet u in sleutelstand II het rempedaal bedienen.

Automatische schakelblokkering deactiveren

P4-1220-Auto Gearshift Man Unlock

Als er niet met de auto kan worden gereden zoals het geval is bij een uitgeputte accu, moet u de keuzehendel uit stand P halen voordat u de auto kunt verslepen.

Ikon röd pil 1

Verwijder het schaalvormige insteekelement uit het vak achter de middenconsole en zoek de verende knop onder in het vak op.

Ikon röd pil 2

Druk de knop in en houd deze ingedrukt.

Ikon röd pil 3

Haal de keuzehendel uit stand P en laat de knop los.

Plaats het insteekelement terug in het opbergvak.