Tv*-kanalen/voorkeurslijst

De auto stelt automatisch de beschikbare tv-kanalen in. De beschikbare kanalen worden opgeslagen in een kanaaloverzicht. U kunt de zoekcriteria voor het kanaaloverzicht wijzigen, maar niet de volgorde. Er is tevens een voorkeurslijst waarbij de onderlinge volgorde wel aan te passen is.

Voorkeurslijst wijzigen

U kunt de volgorde van de kanalen in de voorkeurslijst wijzigen. Een tv-kanaal kan op meerdere plaatsen in de voorkeurslijst voorkomen. De onderlinge positie van de tv-kanalen in de lijst kan bovendien variëren.

Druk voor een wijziging van de volgorde van de voorkeurslijst in de normaalweergave van de tv-bron op OK/MENU en kies Presets.
Draai aan TUNE totdat u het te verplaatsen kanaal in de lijst bereikt en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Het gekozen kanaal staat gemarkeerd.
Draai aan TUNE totdat u de nieuwe positie binnen de lijst bereikt en bevestig uw keuze met OK/MENU.
De kanalen wisselen vervolgens van plaats.

Na de voorkeurskanalen (max. 30 stuks) volgen alle resterende kanalen in het gebied. Het is mogelijk een van deze kanalen in de lijst met voorkeuren te zetten.

  1. * Optie/accessoire.