Alcoholslot* - opslag

Het alcoholslot voorkomt dat bestuurders die onder invloed zijn in de auto kunnen rijden.

Bewaar de blaasunit in zijn houder. Verwijder de blaasunit door de unit licht in de houder te drukken en los te laten, waarna deze opveert en uit de houder kan worden genomen.

P4-1420 Förare alkometer placering
Handeenheid bewaren en laadstation.
  • Plaats de handeenheid terug in de houder tot de eenheid vastklikt.
  • Bewaar de handeenheid in de houder. Dat biedt de beste bescherming en garandeert dat de batterijen steeds volledig opgeladen zijn.
  1. * Optie/accessoire.